Quy định về hành lang an toàn lưới điện – CafeLand.Vn

CafeLand – Gần nhà tôi có khu công trình điện lưới cao áp, cột điện dựng ngay sát phần đất nhà tôi. Điện lực thông tin phần đất nhà tôi thuộc phạm vi hành lang an toàn lưới điện, không được thiết kế xây dựng nhà cao tầng liền kề. Xin hỏi, pháp luật về hành lang an toàn lưới điện là gì ? Bị hạn chế kiến thiết xây dựng như vậy thì mái ấm gia đình tôi có được bồi thường gì không ?

Thạc sỹ, Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An trả lời:

Nghị Định 14/2014 / NĐ-CP lao lý chi tiết cụ thể thi hành một số ít điều của Luật điện lực về an toàn điện

Điều 11. Hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

1. Hành lang bảo vệ an toàn của đường dây dẫn điện trên không được pháp luật như sau a ) Chiều dài hành lang được tính từ vị trí đường dây ra khỏi ranh giới bảo vệ của trạm này đến vị trí đường dây đi vào ranh giới bảo vệ của trạm tiếp nối ; b ) Chiều rộng hành lang được số lượng giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của đường dây, song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh theo pháp luật trong bảng sau :

Điện áp

Đến 22 kV 35 kV 110 kV 220 kV 500 kV
Dây bọc Dây trần Dây bọc Dây trần Dây trần Dây trần Dây trần

Khoảng cách

1,0 m 2,0 m 1,5 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m 7,0 m

c ) Chiều cao hành lang được tính từ đáy móng cột đến điểm cao nhất của khu công trình cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng pháp luật trong bảng sau :

Điện áp

Đến 35 kV

110 kV

220 kV 500 kV

Khoảng cách

2,0 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m

2. Hành lang bảo vệ an toàn những loại cáp điện đi trên mặt đất hoặc treo trên không được số lượng giới hạn về những phía là 0,5 m tính từ mặt ngoài của sợi cáp ngoài cùng.

Điều 13. Điều kiện tồn tại nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp đến 220 kV

Nhà ở, khu công trình thiết kế xây dựng được sống sót trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp đến 220 kV nếu cung ứng đủ những điều kiện kèm theo sau : 1. Mái lợp và tường bao phải làm bằng vật tư không cháy. 2. Không gây cản trở đường ra vào để kiểm tra, bảo trì, thay thế sửa chữa những bộ phận khu công trình lưới điện cao áp. 3. Khoảng cách từ bất kỳ bộ phận nào của nhà tại, khu công trình đến dây dẫn điện gần nhất khi dây ở trạng thái võng cực lớn không nhỏ hơn lao lý trong bảng sau :

Điện áp

Đến 35 kV 110 kV 220 kV

Khoảng cách

3,0 m 4,0 m 6,0 m

4. Cường độ điện trường nhỏ hơn 5 kV / m tại điểm bất kể ở ngoài nhà cách mặt đất một ( 01 ) mét và nhỏ hơn hoặc bằng 1 kV / m tại điểm bất kể ở bên trong nhà cách mặt đất một ( 01 ) mét. 5. Đối với nhà tại, khu công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp 220 kV, ngoài phân phối những điều kiện kèm theo trên, những cấu trúc sắt kẽm kim loại của nhà tại, khu công trình còn phải được nối đất theo lao lý về kỹ thuật nối đất. 6. Bộ Công Thương lao lý chi tiết cụ thể về khoanh vùng phạm vi, kỹ thuật nối đất cấu trúc sắt kẽm kim loại của nhà tại, khu công trình trong và liền kề hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không so với điện áp từ 220 kv trở lên.

Quy định bồi thường theo quy định tại điều 19 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP

Điều 19. Bồi thường, tương hỗ so với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không 1. Đất ở, những loại đất khác trong cùng thửa với đất ở của một chủ sử dụng trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp đến 220 kV thuộc diện Nhà nước không tịch thu đất thì chủ sử dụng đất được bồi thường, tương hỗ do hạn chế năng lực sử dụng đất. Việc bồi thường, tương hỗ được triển khai một lần như sau : a ) Đất ở được bồi thường, tương hỗ do hạn chế năng lực sử dụng là loại đất ở được lao lý tại những văn bản pháp lý về đất đai ; b ) Diện tích đất ở được bồi thường, tương hỗ do hạn chế năng lực sử dụng là diện tích quy hoạnh đất ở thực tiễn trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. Mức bồi thường, tương hỗ không lớn hơn 80 % mức bồi thường tịch thu đất ở, tính trên diện tích quy hoạnh đất nằm trong hành lang ; c ) Trên cùng một thửa đất, gồm có đất ở và những loại đất khác của một chủ sử dụng đất, khi bị hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không chiếm hữu khoảng chừng không lớn hơn hạn mức đất ở thì phần diện tích quy hoạnh những loại đất khác trên cùng thửa đất trong hành lang cũng được bồi thường, tương hỗ. Mức bồi thường, tương hỗ không lớn hơn 80 % mức bồi thường tịch thu những loại đất khác đó tính trên diện tích quy hoạnh những loại đất khác nằm trong hành lang ;

d) Trường hợp đất ở không đủ điều kiện như quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, UBND cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương.

2. Đất trồng cây nhiều năm, đất rừng sản xuất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thì chủ sử dụng đất được tương hỗ do hạn chế năng lực sử dụng đất. Việc tương hỗ được thực thi một lần, không lớn hơn 30 % mức bồi thường tịch thu đất trồng cây nhiều năm, đất rừng sản xuất, tính trên diện tích quy hoạnh đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. 3. Mức bồi thường, tương hỗ lao lý tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh pháp luật đơn cử. Kinh phí chi trả từ nguồn vốn góp vốn đầu tư của chủ góp vốn đầu tư khu công trình lưới điện cao áp. Bạn địa thế căn cứ theo lao lý trên thực thi.

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *