Thắc mắc về đất nằm trong hành lang an toàn giao thông – CafeLand.Vn

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
Gia đình tôi sử dụng đất ổn định trước năm 1993, gia đình tôi có đề nghị cấp sổ thì xã trả lời đất nằm trong hành lang an toàn giao thông. UBND huyện, giao thông địa chính có họp và trả lời từ tim đường trừ đi 16,5m thì gia đình tôi vẫn còn chiều dài hơn 15m. Luật sư cho tôi hỏi, gia đình tôi có được cấp 15m chiều dài ấy không?

Hình minh họa

dungminhdb @ …

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An trả lời bạn như sau:

Hành lang bảo đảm an toàn đường bộ là dải đất dọc hai bên đất của đường bộ, tính từ mép ngoài đất của đường bộ ra hai bên để bảo vệ bảo đảm an toàn giao thông vận tải đường bộ. Theo pháp luật tại khoản 5 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ thì Hành lang bảo đảm an toàn đường bộ là dải đất dọc hai bên đất của đường bộ, tính từ mép ngoài đất của đường bộ ra hai bên để bảo vệ bảo đảm an toàn giao thông vận tải đường bộ. Giới hạn hành lang bảo đảm an toàn đường bộ xác lập theo quy hoạch đường bộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được lao lý như sau : 1. Đối với đường ngoài đô thị : Căn cứ cấp kỹ thuật của đường theo quy hoạch, phạm vi hành lang bảo đảm an toàn đường bộ có bề rộng tính từ đất của đường bộ trở ra mỗi bên là : a ) 17 mét so với đường cấp I, cấp II ; b ) 13 mét so với đường cấp III ;

c) 09 mét đối với đường cấp IV, cấp V;

d ) 04 mét so với đường có cấp thấp hơn cấp V. 2. Đối với đường đô thị, số lượng giới hạn hành lang bảo đảm an toàn đường bộ là chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. ” Theo lao lý, hành lang bảo đảm an toàn đường bộ là dải đất dọc hai bên đất của đường bộ, tính từ mép ngoài đất của đường bộ ra hai bên để bảo vệ bảo đảm an toàn giao thông vận tải đường bộ. Và Điều 11 của Thông tư 23/2014 / TT-BTNMT về Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành qui định về Thể hiện nội dung tại điểm Ghi chú trên Giấy ghi nhận : Trường hợp thửa đất hoặc một phần thửa đất thuộc hành lang bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình đã được công bố, cắm mốc thì ghi ” Thửa đất thuộc hành lang bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình … ( ghi tên của khu công trình có hành lang bảo vệ ) ” ; hoặc ghi ” Thửa đất có … mét vuông đất thuộc hành lang bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình … ” so với trường hợp một phần thửa đất thuộc hành lang bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình. ” Mặt khác, địa thế căn cứ theo lao lý tại Điều 43, Luật Giao thông đường bộ 2008 : “ Trong khoanh vùng phạm vi đất dành cho đường bộ, không được kiến thiết xây dựng những khu công trình khác, trừ 1 số ít khu công trình thiết yếu không hề sắp xếp ngoài khoanh vùng phạm vi đó nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền được cho phép, gồm khu công trình Giao hàng quốc phòng, bảo mật an ninh, khu công trình ship hàng quản trị, khai thác đường bộ, khu công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng, dầu, khí. Trong khoanh vùng phạm vi đất hành lang bảo đảm an toàn đường bộ, ngoài việc triển khai lao lý trên, được trong thời điểm tạm thời sử dụng vào mục tiêu nông nghiệp, quảng cáo nhưng không được làm tác động ảnh hưởng đến bảo đảm an toàn khu công trình, bảo đảm an toàn giao thông vận tải đường bộ. Việc đặt biển quảng cáo trên đất hành lang bảo đảm an toàn đường bộ phải được cơ quan quản trị đường bộ có thẩm quyền đồng ý chấp thuận bằng văn bản. Người đang sử dụng đất được pháp lý thừa nhận mà đất đó nằm trong hành lang bảo đảm an toàn đường bộ thì được liên tục sử dụng đất theo đúng mục tiêu đã được xác lập và không được gây cản trở cho việc bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình đường bộ. Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng tác động đến việc bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình đường bộ thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có giải pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước tịch thu đất và bồi thường theo lao lý của pháp lý ”.

Như vậy, gia đình nhà bạn sẽ không được xây dựng nhà cửa kiên cố trên diện tích đất thuộc hành lang giao thông.

Thứ hai, về vấn đề có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà trong đó có một phần đất là đất hành lang. Tại khoản 4 Điều 56 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau: Đất trong hành lang an toàn công trình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai, trừ trường hợp đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất.

Người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất chỉ được sử dụng đất theo pháp luật ”. Như vậy, mái ấm gia đình bạn sẽ được cấp sổ đỏ chính chủ so với diện tích quy hoạnh đất trên nếu cung ứng đủ những nhu yếu của pháp lý.

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *