Đầu năm 2021 sẽ ban hành hệ số điều chỉnh giá đất của năm

Hệ số điều chỉnh giá đất được xác lập theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với từng mục tiêu sử dụng đất, tương thích với thị trường và điều kiện kèm theo tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội địa phương .

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện thay mặt Sở Tài chính ( cơ quan thường trực Ban chỉ huy ) cho biết : Để bảo vệ quy trình tiến độ thiết kế xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021, Ủy Ban Nhân Dân những huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai tìm hiểu khảo sát, tích lũy thông tin, xác lập giá phổ cập trên thị trường thiết kế xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa phận. Trong quy trình tiến hành cần tiếp tục update bảng giá đất quá trình 2020 – 2024 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh để thiết kế xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 cho tương thích và kịp thời. Các sở, ngành tương quan phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, thanh tra rà soát tác dụng thiết kế xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để đạt hiệu suất cao cao nhất .

Phát biểu tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện. Bên cạnh đó, Sở Tài chính theo dõi sát sao tiến độ thực hiện; các địa phương nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo và phối hợp các ngành liên quan thực hiện, đảm bảo hoàn thành và đúng vào đầu tháng 1-2021 để UBND tỉnh ban hành kế hoạch làm cơ sở thực hiện.

Yêu cầu của kế hoạch xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho các trường hợp:

– Diện tích thửa đất hoặc khu đất của dự án có trị giá dưới 10 tỷ đồng và áp dụng trong một số trường hợp quy định.

– Xác định đơn giá thuê đất trả tiền hằng năm cho chu kỳ luân hồi không thay đổi tiếp theo so với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục tiêu kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác tài nguyên có trị giá từ 10 tỷ đồng trở lên .
– Xác định đơn giá thuê đất trả tiền hằng năm .
– Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức trả tiền hằng năm và những trường hợp xác lập giá đất theo giải pháp hệ số điều chỉnh giá đất lao lý tại Nghị định số 35 năm 2017 của nhà nước lao lý về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế tài chính, khu công nghệ cao .

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *