Hoàn thuế là gì? Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng?

Mục lục bài viết 1 1. Hoàn thuế là gì? 2 2. Hoàn thuế trong tiếng anh là gì? 3 3. Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng? Nghĩa vụ thực hiện nộp thuế luôn là vấn đề mà tất cả các cá nhân, tổ chức có liên quan quan tâm. Đặc […]

Nghĩa vụ triển khai nộp thuế luôn là yếu tố mà toàn bộ những cá thể, tổ chức triển khai có tương quan chăm sóc. Đặc biệt, những trường hợp được hoàn thuế. Vậy thì khi nào sẽ được hoàn thuế và cách xác lập số thuế được hoàn thuế như thế nào, thủ tục triển khai thế nào.

Tổng đài Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6568

1. Hoàn thuế là gì?

Hoàn thuế giá trị ngày càng tăng ( GTGT ) là việc nhà nước trả lại số thuế GTGT mà đối tượng người tiêu dùng nộp thuế đã nộp cho giá thành nhà nước trong 1 số ít trường hợp nhất định. Cụ thể hơn là việc giá thành nhà nước trả lại cho cơ sở kinh doanh thương mại hoặc tổ chức triển khai, cá thể mua sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ số tiền thuế đầu vào đã trả khi mua sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh thương mại còn chưa được khấu trừ trong kỳ tính thuế hoặc sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp tiêu dùng của tổ chức triển khai, cá thể đó không thuộc diện chịu thuế. Kể từ khi đưa vào vận dụng ngày 01/01/1999 đến nay, lao lý pháp lý về khấu trừ và hoàn thuế giá trị ngày càng tăng ( GTGT ), cũng như công tác làm việc tổ chức triển khai triển khai quản trị khấu trừ thuế và hoàn thuế đã có nhiều đổi khác theo hướng lao lý pháp lý ngày càng rõ ràng, minh bạch và ngặt nghèo hơn ; công tác làm việc quản trị vừa hướng đến quản trị ngặt nghèo ngăn ngừa gian lận thuế, vừa tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại của người nộp thuế. Quá trình này hoàn toàn có thể chia thành 5 tiến trình cơ bản như sau : – Giai đoạn 1999 – 2008 : Đây là tiến trình tiên phong Nước Ta vận dụng Luật Thuế GTGT trong lộ trình cải cách mạng lưới hệ thống thuế quá trình II. Cùng với việc phát hành Luật Thuế GTGT năm 1997, có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ 01/01/1999 sửa chữa thay thế Luật Thuế doanh thu, cùng với đó, lao lý khấu trừ thuế và hoàn thuế GTGT cũng khởi đầu được tổ chức triển khai triển khai. Những nguyên tắc cơ bản về khấu trừ thuế GTGT nguồn vào được pháp luật tại thời gian đó vẫn còn nguyên giá trị và được vận dụng cho đến lúc bấy giờ, đó là : ( 1 ) Thuế GTGT nguồn vào sử dụng để sản xuất, kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ hàng loạt ; Thuế nguồn vào của hàng hoá, dịch vụ dùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế nguồn vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ; ( 2 ) Thuế đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác lập số thuế phải nộp của tháng đó. – Giai đoạn 2003 – 2009 : Trước tình hình diễn biến phức tạp của những hành vi gian lận về khấu trừ thuế và hoàn thuế tương quan đến những trường hợp khấu trừ theo tỷ suất % trên giá mua, nhà nước đã phát hành Nghị định số 108 / 2002 / NĐ-CP ngày 25/12/2002, có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ 01/01/2003, bãi bỏ hàng loạt pháp luật khấu trừ theo tỷ suất % trên giá mua so với : ( 1 ) Hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT mua của cơ sở kinh doanh thương mại nộp thuế GTGT theo giải pháp tính trực tiếp trên GTGT có hoá đơn bán hàng ; ( 2 ) Hàng hoá là nông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua chế biến mua của cơ sở sản xuất không chịu thuế GTGT ở khâu sản xuất sử dụng hoá đơn GTGT ; ( 3 ) Hàng hoá là nông, lâm, thuỷ sản chưa qua chế biến ; đất, đá, cát, sỏi, những phế liệu mua của người bán không có hoá đơn, có bảng kê ; ( 4 ) Tiền bồi thường kinh doanh thương mại bảo hiểm của nhiệm vụ bảo hiểm thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT ( tính trên giá trị bồi thường bảo hiểm ) thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường của cơ sở kinh doanh thương mại bảo hiểm. – Giai đoạn 2009 – 2013 : Sau gần 10 năm thực thi, trên cơ sở tổng kết hiệu quả đạt được và những hạn chế, những nội dung không còn tương thích điều kiện kèm theo thực tiễn, Quốc hội đã trải qua Luật Thuế GTGT ( sửa đổi ) số 13/2008 / QH12 ( có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01/01/2009 ), với nhiều nội dung sửa đổi, bổ trợ quan trọng cả về khoanh vùng phạm vi vận dụng, địa thế căn cứ tính thuế, giải pháp tính thuế … trong đó, có 1 số ít nội dung sửa đổi, bổ trợ quan trọng về khấu trừ và hoàn thuế GTGT. – Giai đoạn 2013 – năm nay : Trong quy trình tiến độ này, có một số ít đổi khác quan trọng về khấu trừ và hoàn thuế GTGT trên niềm tin tạo thuận tiện hơn cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của người nộp thuế, quản trị ngặt nghèo hơn việc khấu trừ thuế, hoàn thuế và khắc phục những bất hài hòa và hợp lý phát sinh trong quản trị thuế GTGT .

Xem thêm: Cách tính số tiền được hoàn và thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

– Giai đoạn năm nay – 2020 : Việc khấu trừ và hoàn thuế GTGT trong tiến trình này lưu lại những sửa đổi, bổ trợ quan trọng trong Luật số 106 / năm nay / QH14 sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01/7/2016. Theo đó, đối tượng người dùng hoàn thuế GTGT được thu hẹp lại và bổ trợ thêm những điều kiện kèm theo và ràng buộc về hoàn thuế GTGT cho sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư nhằm mục đích ngăn ngừa gian lận hoàn thuế GTGT.

2. Hoàn thuế trong tiếng anh là gì?

– Hoàn thuế trong tiếng anh là Tax refund – Hoàn thuế GTGT trong tiếng anh là Hóa Đơn đỏ VAT refund – Định nghĩa về hoàn thuế GTGT trong tiếng anh được hiểu là : Value Added Tax Refund ( Hóa Đơn đỏ VAT ) means the State returns the Hóa Đơn đỏ VAT amounts already paid by taxpayers to the State Budget in certain cases. More specifically, the State budget returns to business establishments or organizations or individuals that purchase goods and services the input tax paid on goods and services that the business establishment has not yet paid. deduct in the tax period or goods or services, in case the consumption of such organization or individual is not subject to tax. – Một số thuật ngữ tiếng anh tiêu biểu vượt trội tương quan trong cùng nghành nghề dịch vụ thuế như :

1 Assessment period  kỳ tính thuế
2 Authorize  người ủy quyền
3 Capital transfer tax  thuế chuyển nhượng vốn
4 Company income tax  thuế thu nhập doanh nghiệp
5 Declare  khai báo thuế
6 Direct tax  thuế trực thu
7 Director general  tổng cục trưởng
8 E – file  hồ sơ khai thuế bằng điện tử
9 Examine  kiểm tra thuế
10 Excess profits tax  thuế siêu lợi nhuận
11 Export/Import tax  thuế xuất, nhập khẩu
12 Filing of return  việc khai, nộp hồ sơ, tờ khai thuế
13 Form mẫu đơn khai thuế
14 Imposea tax ấn định thuế
15 Income tax  thuế thu nhập

3. Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng?

Căn cứ vào Thông tư 219 / 2013 / TT-BTC và Thông tư 130 / năm nay / TT-BTC pháp luật về những trường hợp và đối tượng người dùng được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng như sau : 1. Cơ sở kinh doanh thương mại nộp thuế GTGT theo chiêu thức khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng ( so với trường hợp kê khai theo tháng ) hoặc trong quý ( so với trường hợp kê khai theo quý ) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo .

Xem thêm: Khoản hoàn thuế là gì? Cách thức hoạt động khoản hoàn thuế?

Trường hợp cơ sở kinh doanh thương mại có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 ( so với trường hợp kê khai theo tháng ) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 ( so với trường hợp kê khai theo quý ) đủ điều kiện kèm theo hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219 / 2013 / TT-BTC thì cơ quan thuế xử lý hoàn thuế theo pháp luật của pháp lý. Ví dụ : Doanh nghiệp A thực thi khai thuế GTGT theo quý, tại kỳ tính thuế quý 3/2016 có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết là 80 triệu thì doanh nghiệp A được khấu trừ vào kỳ tính thuế quý 4/2016. Trường hợp những kỳ tính thuế quý 4/2016, quý 1/2017 và quý 2/2017 vẫn còn số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết thì doanh nghiệp A chuyển số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết để liên tục khấu trừ tại kỳ tính thuế quý 3/2017 và những kỳ tính thuế tiếp theo. 2. Cơ sở kinh doanh thương mại mới xây dựng từ dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư đã ĐK kinh doanh thương mại, ĐK nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo giải pháp khấu trừ, hoặc dự án Bất Động Sản tìm kiếm thăm dò và tăng trưởng mỏ dầu khí đang trong tiến trình góp vốn đầu tư, chưa đi vào hoạt động giải trí, nếu thời hạn góp vốn đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho góp vốn đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này. Trường hợp, nếu số thuế giá trị ngày càng tăng lũy kế của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho góp vốn đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng. 3. Hoàn thuế GTGT so với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư a ) Cơ sở kinh doanh thương mại đang hoạt động giải trí thuộc đối tượng người tiêu dùng nộp thuế GTGT theo giải pháp khấu trừ có dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ( trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành gia tài cố định và thắt chặt ) cùng tỉnh, thành phố, đang trong quy trình tiến độ góp vốn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thương mại triển khai kê khai riêng so với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại đang triển khai. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại trong kỳ của cơ sở kinh doanh thương mại. Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư. Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo. Ví dụ : Công ty A có trụ sở chính tại TP. Hà Nội, tháng 7/2016, Công ty có dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tại TP.HN, dự án Bất Động Sản đang trong quy trình tiến độ góp vốn đầu tư, Công ty A triển khai kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư này. Tháng 8/2016, số thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng ; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại mà Công ty đang triển khai là 900 triệu đồng. Công ty A phải bù trừ 500 triệu đồng thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại đang thực thi ( 900 triệu đồng ), vậy số thuế GTGT mà Công ty A còn phải nộp trong kỳ tính thuế tháng 8/2016 là 400 triệu đồng .

Xem thêm: Lợi nhuận trước lãi vay và thuế là gì? 4 ứng dụng từ chỉ số EBIT?

Ví dụ : Công ty B có trụ sở chính tại Hải Phòng Đất Cảng, tháng 7/2016, Công ty có dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tại TP. Hải Phòng, dự án Bất Động Sản đang trong quy trình tiến độ góp vốn đầu tư, Công ty B thực thi kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư này. Tháng 8/2016, số thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng ; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại mà Công ty đang thực thi là 200 triệu đồng. Công ty B phải bù trừ 200 triệu đồng thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại đang triển khai ( 200 triệu đồng ). Vậy, kỳ tính thuế tháng 8/2016 Công ty B có số thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư chưa được khấu trừ hết là 300 triệu đồng. Công ty B được xét hoàn thuế GTGT cho dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư. Ví dụ : Công ty C có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2016, Công ty có dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh, dự án Bất Động Sản đang trong quy trình tiến độ góp vốn đầu tư, Công ty C triển khai kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư này. Tháng 8/2016, số thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng ; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại mà Công ty đang triển khai là 300 triệu đồng. Công ty C phải bù trừ 300 triệu đồng thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại đang triển khai ( 300 triệu đồng ). Vậy, kỳ tính thuế tháng 8/2016 Công ty C có số thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư chưa được khấu trừ hết là 200 triệu đồng. Công ty C không thuộc trường hợp được xét hoàn thuế GTGT cho dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, Công ty C triển khai kết chuyển 200 triệu đồng vào số thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư của kỳ kê khai tháng 9/2016. Ví dụ : Công ty D có trụ sở chính tại thành phố Thành Phố Đà Nẵng, tháng 7/2016, Công ty có dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tại thành phố TP. Đà Nẵng, dự án Bất Động Sản đang trong quy trình tiến độ góp vốn đầu tư, Công ty D triển khai kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư này. Tháng 8/2016, số thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng ; số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại mà Công ty đang triển khai là 100 triệu đồng. Vậy, tại kỳ tính thuế tháng 8/2016, số thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ( 500 triệu đồng ) thuộc trường hợp được xét hoàn thuế GTGT cho dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại đang triển khai ( 100 triệu đồng ) thì được khấu trừ vào kỳ tính thuế tháng 9/2016. b ) Trường hợp cơ sở kinh doanh thương mại đang hoạt động giải trí thuộc đối tượng người tiêu dùng nộp thuế GTGT theo chiêu thức khấu trừ có dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới ( trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành gia tài cố định và thắt chặt ) tại địa phận tỉnh, thành phố thường trực Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong quy trình tiến độ góp vốn đầu tư chưa đi vào hoạt động giải trí, chưa ĐK kinh doanh thương mại, chưa ĐK thuế thì cơ sở kinh doanh thương mại lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại đang thực thi. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại trong kỳ của cơ sở kinh doanh thương mại. Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư. Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo. Trường hợp cơ sở kinh doanh thương mại có quyết định hành động xây dựng những Ban Quản lý dự án Bất Động Sản hoặc Trụ sở đóng tại những tỉnh, thành phố thường trực TW khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để đại diện thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản trị một hoặc nhiều dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tại nhiều địa phương ; Ban Quản lý dự án Bất Động Sản, Trụ sở có con dấu theo lao lý của pháp lý, lưu giữ sổ sách chứng từ theo pháp luật của pháp lý về kế toán, có thông tin tài khoản gửi tại ngân hàng nhà nước, đã ĐK thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án Bất Động Sản, Trụ sở phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi ĐK thuế. Khi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư để xây dựng doanh nghiệp đã hoàn thành xong và hoàn tất những thủ tục về ĐK kinh doanh thương mại, ĐK nộp thuế, cơ sở kinh doanh thương mại là chủ dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị ngày càng tăng phát sinh, số thuế giá trị ngày càng tăng đã hoàn, số thuế giá trị ngày càng tăng chưa được hoàn của dự án Bất Động Sản để chuyển giao cho doanh nghiệp mới xây dựng để doanh nghiệp mới thực thi kê khai, nộp thuế.

Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này là dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Xem thêm: Quy định về việc cập nhật thông tin hoàn thuế, không thu thuế

Ví dụ : Công ty A có trụ sở chính tại TP. Hà Nội, tháng 7/2016, Công ty có dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới tại Hưng Yên, dự án Bất Động Sản đang trong quá trình góp vốn đầu tư, chưa đi vào hoạt động giải trí, chưa ĐK kinh doanh thương mại, chưa ĐK thuế, Công ty A triển khai kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư này tại Thành Phố Hà Nội trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư. Tháng 8/2016, số thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng ; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại mà Công ty đang thực thi là 900 triệu đồng. Công ty A phải bù trừ 500 triệu đồng thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại đang thực thi ( 900 triệu đồng ), vậy Công ty A còn phải nộp trong kỳ tính thuế tháng 8/2016 là 400 triệu đồng. Ví dụ : Công ty B có trụ sở chính tại Hải Phòng Đất Cảng, tháng 7/2016, Công ty có dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới tại Tỉnh Thái Bình, dự án Bất Động Sản đang trong tiến trình góp vốn đầu tư, chưa đi vào hoạt động giải trí, chưa ĐK kinh doanh thương mại, chưa ĐK thuế, Công ty B thực thi kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư này tại Hải Phòng Đất Cảng trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư. Tháng 8/2016, số thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng ; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại mà Công ty đang thực thi là 200 triệu đồng. Công ty B phải bù trừ 200 triệu đồng thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại đang triển khai ( 200 triệu đồng ). Vậy, kỳ tính thuế tháng 8/2016 Công ty B có số thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới chưa được khấu trừ hết là 300 triệu đồng. Công ty B được xét hoàn thuế GTGT cho dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư. Ví dụ : Công ty C có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2016, Công ty có dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới tại Đồng Nai, dự án Bất Động Sản đang trong tiến trình góp vốn đầu tư, chưa đi vào hoạt động giải trí, chưa ĐK kinh doanh thương mại, chưa ĐK thuế, Công ty C thực thi kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư này tại TP. Hồ Chí Minh trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư. Tháng 8/2016, số thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng ; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại mà Công ty đang triển khai là 300 triệu đồng. Công ty C phải bù trừ 300 triệu đồng thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại đang triển khai ( 300 triệu đồng ). Vậy, kỳ tính thuế tháng 8/2016 Công ty C có số thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới chưa được khấu trừ hết là 200 triệu đồng. Công ty C không thuộc trường hợp được xét hoàn thuế GTGT cho dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, Công ty C triển khai kết chuyển 200 triệu đồng vào số thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư của kỳ kê khai tháng 9/2016. Ví dụ : Công ty D có trụ sở chính tại thành phố Thành Phố Đà Nẵng, tháng 7/2016, Công ty có dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới tại Quảng Nam, dự án Bất Động Sản đang trong quá trình góp vốn đầu tư, chưa đi vào hoạt động giải trí, chưa ĐK kinh doanh thương mại, chưa ĐK thuế, Công ty D thực thi kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư này tại thành phố Thành Phố Đà Nẵng trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư. Tháng 8/2016, số thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng ; số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại mà Công ty đang thực thi là 100 triệu đồng. Vậy, tại kỳ tính thuế tháng 8/2016, số thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ( 500 triệu đồng ) thuộc trường hợp được xét hoàn thuế GTGT cho dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại đang thực thi ( 100 triệu đồng ) thì được khấu trừ vào kỳ tính thuế tháng 9/2016. c ) Cơ sở kinh doanh thương mại không được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư theo pháp lý về góp vốn đầu tư sang kỳ tiếp theo so với những trường hợp : c. 1 ) Dự án góp vốn đầu tư của cơ sở kinh doanh thương mại không góp đủ số vốn điều lệ như đã ĐK theo pháp luật của pháp lý. Các hồ sơ đề xuất hoàn thuế dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư nộp từ ngày 01/7/2016 của cơ sở kinh doanh thương mại nhưng tính đến ngày nộp hồ sơ không góp đủ số vốn điều lệ như ĐK theo lao lý của pháp lý thì không được hoàn thuế. c. 2 ) Dự án góp vốn đầu tư của cơ sở kinh doanh thương mại ngành, nghề góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo khi chưa đủ những điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại theo pháp luật của Luật góp vốn đầu tư là dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư của cơ sở kinh doanh thương mại ngành, nghề góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo nhưng cơ sở kinh doanh thương mại chưa được cấp giấy phép kinh doanh thương mại ngành, nghề góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo ; chưa được cấp giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại ngành, nghề góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo ; chưa có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại ngành, nghề góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo ; hoặc chưa phân phối được điều kiện kèm theo để triển khai góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận đồng ý dưới hình thức văn bản theo lao lý của pháp lý về góp vốn đầu tư. c. 3 ) Dự án góp vốn đầu tư của cơ sở kinh doanh thương mại ngành, nghề góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo không bảo vệ duy trì đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại trong quy trình hoạt động giải trí là dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư của cơ sở kinh doanh thương mại ngành, nghề góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo nhưng trong quy trình hoạt động cơ sở kinh doanh thương mại bị tịch thu giấy phép kinh doanh thương mại ngành, nghề góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo ; bị tịch thu giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại ngành, nghề góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo ; bị tịch thu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại ngành, nghề góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo ; hoặc trong quy trình hoạt động cơ sở kinh doanh thương mại không phân phối được điều kiện kèm theo để triển khai góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo theo pháp luật của pháp lý về góp vốn đầu tư thì thời gian không hoàn thuế giá trị ngày càng tăng được tính từ thời gian cơ sở kinh doanh thương mại bị tịch thu một trong những loại sách vở nêu trên hoặc từ thời gian cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh thương mại không cung ứng được những điều kiện kèm theo về góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo .

Xem thêm: Xác định số thuế được giảm đối với cá nhân làm việc trong khu kinh tế

c. 4 ) Dự án góp vốn đầu tư khai thác tài nguyên, tài nguyên được cấp phép từ ngày 01/7/2016 hoặc dự án Bất Động Sản đầu tư sản xuất mẫu sản phẩm sản phẩm & hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, tài nguyên cộng với ngân sách nguồn năng lượng chiếm từ 51 % giá tiền mẫu sản phẩm trở lên theo dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư. Việc xác lập tài nguyên, tài nguyên ; trị giá tài nguyên, tài nguyên và thời gian xác lập trị giá tài nguyên, tài nguyên và ngân sách nguồn năng lượng triển khai theo hướng dẫn tại khoản 23 Điều 4 Thông tư này. 4. Hoàn thuế so với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu a ) Cơ sở kinh doanh thương mại trong tháng ( so với trường hợp kê khai theo tháng ), quý ( so với trường hợp kê khai theo quý ) có sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị ngày càng tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng theo tháng, quý ; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị ngày càng tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo. Cơ sở kinh doanh thương mại trong tháng / quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinh doanh thương mại phải hạch toán riêng số thuế GTGT nguồn vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác lập theo tỷ suất giữa lệch giá của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của những kỳ khai thuế giá trị ngày càng tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ ý kiến đề nghị hoàn thuế hiện tại. Số thuế GTGT nguồn vào của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ( gồm có số thuế GTGT nguồn vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào được phân chia theo tỷ suất nêu trên ) nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh thương mại được hoàn thuế cho sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số thuế GTGT được hoàn của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá lệch giá của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân ( x ) với 10 %. Đối tượng được hoàn thuế trong một số ít trường hợp xuất khẩu như sau : Đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu, là cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu ; so với gia công chuyển tiếp, là cơ sở ký hợp đồng gia công xuất khẩu với phía quốc tế ; so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu để triển khai khu công trình kiến thiết xây dựng ở quốc tế, là doanh nghiệp có sản phẩm & hàng hóa, vật tư xuất khẩu thực thi khu công trình kiến thiết xây dựng ở quốc tế ; so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu tại chỗ là cơ sở kinh doanh thương mại có sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu tại chỗ. b ) Cơ sở kinh doanh thương mại không được hoàn thuế so với trường hợp sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu không thực thi việc xuất khẩu tại địa phận hoạt động giải trí hải quan theo pháp luật của Luật Hải quan, Nghị định số 01/2015 / NĐ-CP ngày 02/01/2015 của nhà nước pháp luật cụ thể thi hành khoanh vùng phạm vi địa phận hoạt động giải trí hải quan, nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, luân chuyển trái phép sản phẩm & hàng hóa qua biên giới và những văn bản hướng dẫn. Ví dụ : Công ty thương mại A nhập khẩu 500 chiếc điều hòa từ Nhật Bản và đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu. Sau đó Công ty thương mại A xuất khẩu 500 chiếc điều hòa này sang Campuchia thì Công ty thương mại A không phải tính thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT của 500 chiếc điều hòa này đã nộp ở khâu nhập khẩu và thuế GTGT nguồn vào của dịch vụ luân chuyển, lưu kho không được hoàn thuế mà thực thi khấu trừ. Ví dụ : Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn sản xuất và thương mại B xuất khẩu tinh bột sắn sang Trung Quốc qua đường mòn, lối mở không thuộc địa phận hoạt động giải trí hải quan thì Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn sản xuất và thương mại B không được hoàn thuế GTGT so với tinh bột sắn xuất khẩu. c ) Cơ quan thuế triển khai hoàn thuế trước, kiểm tra sau so với người nộp thuế sản xuất sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu không bị giải quyết và xử lý so với hành vi buôn lậu, luân chuyển trái phép sản phẩm & hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, gian lận thuế, gian lận thương mại trong thời hạn hai năm liên tục ; người nộp thuế không thuộc đối tượng người tiêu dùng rủi ro đáng tiếc cao theo lao lý của Luật quản trị thuế và những văn bản hướng dẫn thi hành. Ví dụ : Tháng 9/2016, Công ty C đề xuất hoàn thuế GTGT so với hàng xuất khẩu sang HongKong. Tháng 6/2015, Công ty C đã bị giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý về thuế so với hành vi trốn thuế. Cơ quan thuế thực thi kiểm tra trước khi hoàn thuế so với đề xuất hoàn thuế của Công ty C. 5. Cơ sở kinh doanh thương mại nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo chiêu thức khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng khi quy đổi chiếm hữu, quy đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm hết hoạt động giải trí có số thuế giá trị ngày càng tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị ngày càng tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết. Cơ sở kinh doanh thương mại trong quy trình tiến độ góp vốn đầu tư chưa đi vào hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại nhưng phải giải thể, phá sản hoặc chấm hết hoạt động giải trí chưa phát sinh thuế giá trị ngày càng tăng đầu ra của hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chính theo dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thì chưa phải kiểm soát và điều chỉnh lại số thuế giá trị ngày càng tăng đã kê khai, khấu trừ hoặc đã được hoàn. Cơ sở kinh doanh thương mại phải thông tin với cơ quan thuế quản trị trực tiếp về việc giải thể, phá sản, chấm hết hoạt động giải trí theo lao lý. Trường hợp cơ sở kinh doanh thương mại sau khi làm không thiếu thủ tục theo lao lý của pháp lý về giải thể, phá sản thì so với số thuế GTGT đã được hoàn thực thi theo lao lý của pháp lý về giải thể, phá sản và quản trị thuế ; so với số thuế GTGT chưa được hoàn thì không được xử lý hoàn thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh thương mại chấm hết hoạt động giải trí và không phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chính thì phải nộp lại số thuế đã được hoàn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp có phát sinh bán gia tài chịu thuế GTGT thì không phải kiểm soát và điều chỉnh lại số thuế GTGT nguồn vào tương ứng của gia tài bán ra. Ví dụ : Năm năm ngoái, doanh nghiệp A trong quy trình tiến độ góp vốn đầu tư chưa đi vào hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại, doanh nghiệp A có phát sinh số thuế GTGT nguồn vào của quá trình góp vốn đầu tư đã được cơ quan thuế hoàn trong tháng 8/2015 là 700 triệu đồng. Do khó khăn vất vả, tháng 2/2016 doanh nghiệp A quyết định hành động giải thể và có văn bản gửi cơ quan thuế về việc sẽ giải thể thì trong quy trình tiến độ doanh nghiệp A chưa hoàn thành xong thủ tục pháp lý để giải thể, cơ quan thuế chưa tịch thu lại thuế GTGT đã hoàn. Hai mươi ngày trước khi doanh nghiệp A có đủ thủ tục pháp lý để giải thể chính thức vào tháng 10/2016, doanh nghiệp thực thi bán một ( 01 ) gia tài đã góp vốn đầu tư thì doanh nghiệp A không phải kiểm soát và điều chỉnh lại số thuế GTGT nguồn vào tương ứng của gia tài bán ra ( số thuế đã được cơ quan thuế hoàn ). Đối với những gia tài không bán ra, doanh nghiệp A phải kê khai kiểm soát và điều chỉnh để nộp lại số thuế GTGT đã được hoàn. 6. Hoàn thuế GTGT so với những chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng nguồn vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức ( ODA ) không hoàn trả hoặc viện trợ không hoàn trả, viện trợ nhân đạo. a ) Đối với dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ODA không hoàn trả : chủ chương trình, dự án Bất Động Sản hoặc nhà thầu chính, tổ chức triển khai do phía nhà hỗ trợ vốn quốc tế chỉ định việc quản trị chương trình, dự án Bất Động Sản được hoàn trả số thuế GTGT đã trả so với hàng hoá, dịch vụ mua ở Nước Ta để sử dụng cho chương trình, dự án Bất Động Sản. b ) Tổ chức ở Nước Ta sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức triển khai, cá thể quốc tế để mua hàng hoá, dịch vụ Giao hàng cho chương trình, dự án Bất Động Sản viện trợ không hoàn trả, viện trợ nhân đạo tại Nước Ta thì được hoàn thuế GTGT đã trả của hàng hoá, dịch vụ đó. Ví dụ : Hội chữ thập đỏ được Tổ chức quốc tế viện trợ tiền để mua hàng viện trợ nhân đạo cho nhân dân những tỉnh bị thiên tai là 200 triệu đồng. Giá trị hàng mua chưa có thuế là 200 triệu đồng, thuế GTGT là 20 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ sẽ được hoàn thuế theo pháp luật là 20 triệu đồng. Việc hoàn thuế GTGT đã trả so với những chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng nguồn vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức ( ODA ) không hoàn trả triển khai theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 7. Đối tượng được hưởng quyền khuyễn mãi thêm miễn trừ ngoại giao theo pháp luật của pháp lý về khuyến mại miễn trừ ngoại giao mua sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ tại Nước Ta để sử dụng được hoàn số thuế giá trị ngày càng tăng đã trả ghi trên hoá đơn giá trị ngày càng tăng hoặc trên chứng từ thanh toán giao dịch ghi giá giao dịch thanh toán đã có thuế giá trị ngày càng tăng.

8. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hoá mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh. Việc hoàn thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh.

9. Cơ sở kinh doanh thương mại có quyết định hành động giải quyết và xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo lao lý của pháp lý và trường hợp hoàn thuế giá trị ngày càng tăng theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Như vậy, việc khấu trừ và hoàn thuế giá trị ngày càng tăng tương quan mật thiết đến việc xác lập đúng chuẩn nghĩa vụ và trách nhiệm thuế của cơ sở kinh doanh thương mại, bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của cơ sở kinh doanh thương mại, đồng thời, góp thêm phần chống gian lận thuế để chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *