huyện trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Huyện này nằm xung quanh nhưng không bao gồm thị xã Bamberg.

It surrounds but does not include the town of Bamberg .

WikiMatrix

Baramba, đó là tên của một con lạch và trạm ở huyện Queensland của Burnett, được thành lập vào những năm 1840 và sau đó bị bỏ rơi, để lại nhiều của những con ngựa để thoát ra ngoài thiên nhiên.

Baramba, which was the name of a creek and station in the Queensland district of Burnett, established in the 1840s and later abandoned, leaving many of the horses to escape into the wild.

WikiMatrix

Sau cuộc gặp, ông bị đặt dưới sự theo dõi gắt gao và liên tục bị công an địa phương huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang sách nhiễu.

After the meeting, he was put under intrusive surveillance and repeatedly harassed by the local police of Cho Moi district, An Giang province.

hrw.org

Ngày 27 tháng 8 năm 2009, huyện Sông Cầu được nâng lên thành thị xã Sông Cầu.

On 28 August 2009, the whole Sông Cầu District was upgraded into Sông Cầu Town.

WikiMatrix

Ngôi chùa Haeinsa nằm ở huyện này.

Leeh Huuh’s wife is on the right side.

WikiMatrix

Nantaba cũng là thành viên được bầu của Nghị viện Phụ nữ tại Khu vực bầu cử của huyện Kayunga.

Nantaba is also the elected Member of Parliament for Women in Kayunga District Constituency.

WikiMatrix

Đây cũng là trung tâm của huyện East Khasi Hills và nằm ở độ cao trung bình 4.908 feet (1,496 m) trên mực nước biển, với điểm cao nhất là đỉnh núi Shillong cao 6.449 feet (1,966 m).

It is the headquarters of the East Khasi Hills district and is situated at an average altitude of 4,908 feet (1,496 m) above sea level, with the highest point being Shillong Peak at 6,449 feet (1,966 m).

WikiMatrix

Cảnh quan đồi núi ở huyện này có Lausitzer Bergland; Nơi cao nhất là Lausche cao 793 m trên mực nước biển.

It is mostly hilly landscape of the Lausitzer Bergland; the highest elevation is the Lausche with 793 m above sea level.

WikiMatrix

Tum Teav là một câu chuyện tình yêu bi kịch cổ điển của nền văn học Campuchia lấy bối cảnh ở Kampong Cham ngay tại làng Kamprau của Botumthera Som nằm trên cương giới cũ của huyện Tbong Khmom nơi Tum Teav sinh sống.

Tum Teav is a classic tragic love story of the Cambodian literature set in Kampong Cham, Botumthera Som’s village, Kamprau, is on the border of the former district of Tbong Khmom where Tum Teav takes place.

WikiMatrix

Hai thành phố sát nhau ở Huyện Miao-li nằm trong số những khu vực được chọn cho đợt rao giảng này.

Two adjoining cities in Miao-li County were among the territories selected for the campaign.

jw2019

Huyện này bao gồm bờ nam của sông Havel và khu vực phía bắc của Fläming (một dãy đồi rừng).

The district includes the southern banks of the Havel river and the northern parts of the Fläming (a wooded hill chain).

WikiMatrix

Đơn vị thị xã (tiếng Thái: thesaban mueang) bao gồm cả toàn bộ tambon Tha Hin và một số khu vực của Thale Chup Son của huyện Mueang Lopburi, với diện tích tổng cộng 6,85 km2.

The town (thesaban mueang) covers the whole tambon Tha Hin and parts of Thale Chup Son of Mueang Lopburi District, a total area of 6.85 km2.

WikiMatrix

Trung tâm ban đầu của Mueang sau này thành một phần của tiểu huyện Chiang Saen Luang, năm 1939. tiểu huyện đã được đổi tên thành Chiang Saen, còn huyện Chiang Saen đã được đổi tên thành Mae Chan.

The original center of the mueang later became part of the minor district Chiang Saen Luang, so in 1939 this minor district was renamed to Chiang Saen, while the district Chiang Saen itself was renamed to Mae Chan.

WikiMatrix

Năm 1925, văn phòng huyện được dời đến tambon Bang Sai, và tên này thành tên huyện vào năm 1939.

In 1925 the district office was relocated to tambon Bang Sai, which became the name of the district in 1939.

WikiMatrix

Tiểu huyện đã được lập ngày ngày 1 tháng 7 năm 1997, khi bốn tambon Thung Khao Luang, Thoet Thai, Bueng Ngam và Maba được tách ra từ Thawat Buri.

The minor district was created on 1 July 1997, when the four tambons Thung Khao Luang, Thoet Thai, Bueng Ngam, and Maba were split off from Thawat Buri District.

WikiMatrix

* Trong tháng Chín năm 2010, báo Công An Nhân Dân đưa tin công an phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều lễ kiểm điểm trước dân ở huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

* During September 2010, Cong An Nhan Dan (People’s Police) newspaper reported that police in collaboration with local officials organized several public criticism ceremonies in Duc Co district, Gia Lai.

hrw.org

Xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Zu Ahojka siehe oben den Abschnitt nazdar, ahoj, čao.

WikiMatrix

Tiểu huyện (King Amphoe) Bo Kluea được thành lập ngày 15 tháng 2 năm 1988 thông qua việc tách hai tambon Bo Kluea Nuea và Bo Kluea Tai từ huyện Pua.

The minor district (king amphoe) Bo Kluea was established on 5 February 1988 by splitting the two tambons Bo Kluea Nuea and Bo Kluea Tai from Pua District.

WikiMatrix

Thị xã (thesaban mueang) Tak covers tambon Rahaeng, Nong Luang, Chiang Ngoen và Hua Diat, đô thị phó huyện (thesaban tambon) Mai Ngam nằm hoàn toàn trên tambon cùng tên.

The town (thesaban mueang) Tak covers tambons Rahaeng, Nong Luang, Chiang Ngoen, and Hua Diat, the sub-district municipality (thesaban tambon) Mai Ngam the complete same-named tambon.

WikiMatrix

Sau đó, Patil bắt đầu hành hành nghề pháp luật tại tòa án huyện Jalgaon, trong khi cũng quan tâm đến các vấn đề xã hội như cải thiện địa vị của phụ nữ Ấn Độ.

Patil then began to practice law at the Jalgaon District Court, while also taking interest in social issues such as improving the conditions faced by Indian women.

WikiMatrix

Đồng thời, các đô thị và các thị xã thuộc huyện được hợp nhất để lập 10 thị xã như ngày nay.

At the same time the towns and municipalities in the district were merged to form the today’s ten towns.

WikiMatrix

Hai huyện này được sáp nhập vào năm 1974 trong cuộc tổ chức lại các huyện ở bang Hesse.

1974 both districts were merged due to the district reorganization in Hesse.

WikiMatrix

Ông dẹp yên được 2 huyện.

2 Damn It Dynomite Dynomite Pt.

WikiMatrix

Huyện này được đổi tên từ Tha Kham sang Phunphin năm 1939.

The district was renamed from Tha Kham to Phunphin in 1939.

WikiMatrix

Huyện lỵ huyện này đóng ở.

Shut up that goddamned crying.

WikiMatrix

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *