Khấu trừ thuế tncn là gì? Quy định, mục đích và ý nghĩa tại nguồn

Mọi cá thể thuộc trường hợp lao lý của pháp lý thì đều phải thực thi nộp thuế thu nhập cá thể ( TNCN ) cho giá thành Nhà nước. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng do những cá thể trực tiếp đi nộp mà sẽ được triển khai xong trải qua chiêu thức khấu trừ thuế. Vậy khấu trừ thuế TNCN là gì ? Và do chủ thể nào thực thi ? Để giải đáp những vướng mắc này, hãy cùng SimERP tìm hiểu và khám phá qua bài viết dưới đây .

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là gì?

Khấu trừ thuế thu nhập cá thể là hoạt động giải trí do những cá thể hay những doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch tiền lương, thu nhập cho người lao động, triển khai trừ tiền thuế TNCN tương ứng vào số lương của người lao động trước khi triển khai giao dịch thanh toán cho họ .
Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là gìĐối tượng trong trường hợp khấu trừ thuế thu nhập cá thể này sẽ được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN, đơn cử những đối tượng người dùng được cấp gồm có :

 • Những cá nhân trực tiếp yêu cầu được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì doanh nghiệp sẽ cấp.

Lưu ý: Nếu không có yêu cầu thì doanh nghiệp quản lý sẽ không cấp.

 • Trường hợp cá nhân ủy quyền để quyết toán thuế TNCN thì doanh nghiệp quản lý không được phép cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Tuy nhiên, với một số ít trường hợp ngoại lệ như người không có hợp đồng lao động với doanh nghiệp hoặc hợp đồng chỉ có thời hạn nhỏ hơn 3 tháng thì doanh nghiệp quản trị sẽ không được quyền cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cố định và thắt chặt mà chỉ hoàn toàn có thể cấp chứng từ riêng cho từng lần khấu trừ thuế .
Hoặc hoàn toàn có thể doanh nghiệp quản trị sẽ cấp một chứng từ khấu trừ thuế TNCN có thời hạn sử dụng nhiều lần trong một kỳ tính thuế .
Còn so với trường hợp cá thể có hợp đồng lao động với thời hạn nhiều hơn 3 tháng thì doanh nghiệp quản trị sẽ phải cấp cho cá thể một chứng từ cho một kỳ tính thuế .

Quy định khấu trừ thuế TNCN

Thứ nhất, đối với thu nhập của các cá nhân không cư trú

Tổ chức, cá thể, doanh nghiệp quản trị phải trả những khoản thu nhập chịu thuế cho những cá thể không cư trú sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thu nhập .
Quy định khấu trừ thuế TNCN

Thứ hai, đối với thu nhập của các cá nhân cư trú

Thu nhập từ tiền lương hoặc tiền công

Đối với những cá thể cư trú ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên thì tổ chức triển khai, cá thể, doanh nghiệp quản trị sẽ triển khai khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, gồm có cả trường hợp cá thể ký hợp đồng từ ba tháng trở lên tại nhiều nơi .

Đối với các cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên nhưng đã nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp quản lý sẽ trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Đối với những cá thể là người quốc tế đến thao tác tại Nước Ta thì tổ chức triển khai, cá thể, doanh nghiệp quản trị sẽ trả thu nhập địa thế căn cứ vào thời hạn thao tác trong thực tiễn tại Nước Ta của người nộp thuế. Thời gian này được ghi trên Hợp đồng hoặc văn bản cử sang thao tác để thực thi việc tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần ( so với những cá thể có thời hạn thao tác từ 183 ngày tại Nước Ta trong năm tính thuế ) hoặc theo Biểu thuế toàn phần ( so với những cá thể có thời hạn thao tác dưới 183 ngày tại Nước Ta trong năm tính thuế ) .
Các doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản trị Quỹ hưu trí có nghĩa vụ và trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN so với tiền tích góp đã mua bảo hiểm không bắt buộc, tiền tích góp đã đóng quỹ hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn tại khoản 6, Điều 7 Thông tư này .

Thu nhập từ hoạt động đại lý bảo hiểm, xổ số, bán hàng đa cấp

Các công ty xổ số kiến thiết, những doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả thu nhập cho cá thể làm tại đại lý xổ số kiến thiết, bảo hiểm hoặc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thu nhập cho cá thể .

Thu nhập từ đầu tư vốn

Tổ chức, cá thể, doanh nghiệp quản trị trả thu nhập từ góp vốn đầu tư vốn có nghĩa vụ và trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thu nhập cho cá thể trừ trường hợp cá thể đã tự khai thuế .

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Mọi trường hợp chuyển nhượng ủy quyền sàn chứng khoán sẽ đều phải khấu trừ thuế theo mức thuế suất 0,1 % trên giá chuyển nhượng ủy quyền trước khi được giao dịch thanh toán cho người chuyển nhượng ủy quyền .

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú

Tổ chức, cá thể, doanh nghiệp quản trị nhận chuyển nhượng ủy quyền vốn góp của những cá thể không cư trú có nghĩa vụ và trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo mức thuế suất 0,1 % trên giá chuyển nhượng ủy quyền vốn góp .

Thu nhập từ trúng thưởng

Tổ chức trả tiền thưởng sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thưởng cho những cá thể trúng thưởng .

Thu nhập từ bản quyền hoặc hoạt động nhượng quyền thương mại

Tổ chức, cá thể, doanh nghiệp quản trị trả thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thu nhập. Số thuế khấu trừ sẽ được xác lập bằng phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng, theo từng hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền nhân với mức thuế suất 5 %. Đối với trường hợp hợp đồng có giá trị lớn và được thanh toán giao dịch làm nhiều lần thì lần đầu thanh toán giao dịch, tổ chức triển khai, cá thể, doanh nghiệp quản trị trả thu nhập trừ 10 triệu đồng khỏi giá trị giao dịch thanh toán. Phần còn lại phải nhân với mức thuế suất 5 % để khấu trừ thuế. Các lần thanh toán giao dịch sau sẽ phải khấu trừ thuế TNCN tính trên tổng số tiền thanh toán giao dịch của từng lần .

Mức khấu trừ thuế TNCN

Mức khấu trừ thuế TNCNCác tổ chức triển khai, cá thể, doanh nghiệp quản trị trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho những cá thể cư trú không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba tháng, có tổng mức thu nhập từ 2.000.000 đồng / lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10 % trên thu nhập trước khi trả cho người lao động .

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại nguồn

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại nguồnKhấu trừ thuế thu nhập cá thể tại nguồn được lao lý tại Điều 28, Nghị định 65/2013 / NĐ-CP. Theo pháp luật này thì khấu trừ thuế TNCN tại nguồn là việc một tổ chức triển khai, cá thể hay doanh nghiệp quản trị trả thu nhập triển khai tính trừ số tiền phải nộp vào thu nhập thực tiễn của cá thể nộp thuế trước khi trả thu nhập .
Thuế TNCN khấu trừ tại nguồn là một hình thức của những loại thuế thu nhập mà cơ quan quản trị thuế sẽ thu bằng cách khấu trừ trực tiếp vào khoản tiền mà người trả thu nhập trả cho người nhận thu nhập .

Trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN khi trả thu nhập cho các cá nhân tại doanh nghiệp đã được quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định 65/2013/NĐ-CP. Theo đó, người chủ doanh nghiệp khi chi trả tiền lương cho người lao động sẽ không trả luôn toàn bộ tiền lương được ghi trên hợp đồng lao động mà sẽ phải giữ lại một phần trong số lương đó để giao nộp cho cơ quan quản lý thuế. Đây chính là phần thuế lương phải nộp bởi vì người lao động đó có nguồn thu nhập từ lương. Và đối với trường hợp này, phần thuế lương đó sẽ tồn tại dưới hình thức thuế khấu trừ tại nguồn.

Mục đích và ý nghĩa

Mục đích và ý nghĩaViệc vận dụng thuế khấu trừ thuế TNCN tại nguồn sẽ tạo nhiều thuận tiện cho công tác làm việc thu thuế cũng như góp thêm phần quản trị việc nộp thuế một cách hiệu suất cao, giảm thiểu hành vi trốn thuế của người chịu thuế TNCN. Đây chính là mục tiêu lớn nhất khi vận dụng khấu trừ thuế thu nhập cá thể tại nguồn .
Cá nhân trong nước mà có thu nhập ở nhiều nơi thì việc nộp thuế thu nhập và quyết toán thuế thu nhập sẽ được triển khai như sau : Thuế thu nhập hàng tháng được khấu trừ trực tiếp tại từng nơi chi trả thu nhập, sau đó hết năm phải kê khai và quyết toán tại nơi thao tác ở đầu cuối của năm. Dựa vào chiêu thức này mà công tác làm việc thu thuế sẽ được thực thi một cách thuận tiện và nhanh gọn hơn, thuận tiện hơn cho cơ quan quản trị thuế cũng như người có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế .

Ví dụ: Khi một đơn vị xuất bản trả nhuận bút cho tác giả sẽ không trả toàn bộ số tiền ghi trên hợp đồng, thay vào đó nhà xuất bản sẽ giữ lại một phần để nộp cho cơ quan quản lý thuế, đó chính là thuế nhuận bút mà tác giả phải đóng vì tác giả có thu nhập là tiền nhuận bút. Đây là một hình thức thuế TNCN khấu trừ tại nguồn.

Trong trường hợp cá thể có những khoản thu nhập từ nhiều nguồn, tuy nhiên lại không vận dụng hình thức khấu trừ thuế TNCN tại nguồn thì cơ quan quản trị thuế sẽ rất khó để biết được liệu rằng cá thể đó có triển khai hành vi gian lận trong việc khai báo và nộp thuế hay không. Chính cho nên vì thế, hình thức vận dụng khấu trừ thuế TNCN tại nguồn là một cách vô cùng hiệu suất cao để hạn chế hành vi trốn thuế của người lao động .
Trong trường hợp cá thể chưa đủ điều kiện kèm theo để nộp thuế TNCN mà vẫn bị thu thuế thì cá thể đó sẽ được hoàn thuế lại .

Quy định khấu trừ thuế TNCN tại nguồn

Quy định khấu trừ thuế TNCN tại nguồnKhấu trừ thuế TNCN tại nguồn sẽ được vận dụng cho những trường hợp sau :

 • Cá nhân lao động thời vụ, cộng tác viên hoặc người lao động có hợp đồng lao động dưới 3 tháng nếu mức lương một tháng nhỏ hơn 2.000.000 đồng thì không phải khấu trừ thuế TNCN 10%.
 • Các nhân nêu trên, nếu có thu nhập lớn hơn 2.000.000 đồng/tháng thì phải khấu trừ thuế TNCN 10%.
 • Cá nhân lao động thời vụ, cộng tác viên hoặc người lao động có hợp đồng lao động dưới 3 tháng có mã số thuế cá nhân, có duy nhất một thu nhập tại một nơi mà số tiền thực nhận chưa đạt tới mức nộp thuế, đồng thời làm cam kết 02/CK-TNCN thì những cá nhân đó không bị khấu trừ 10% thuế TNCN.
 • Cá nhân có hợp đồng lao động trên 3 tháng sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần.
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương hoặc tiền công là cá nhân không cư trú sẽ thực hiện khấu trừ 20% trên tổng thu nhập từ tiền lương hoặc tiền công của cá nhân không cư trú.

Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là gì?

Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là gìChứng từ khấu trừ thuế TNCN là giấy xác nhận của tổ chức triển khai, cá thể, doanh nghiệp quản trị trả thu nhập thực thi tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của cá thể nộp thuế trước khi trả thu nhập theo nhu yếu của người bị khấu trừ thuế .

Xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho đối tượng nào?

Theo lao lý tại Khoản 2, Điều 25 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC :
Những cá thể có nhu yếu cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì doanh nghiệp phải cấp chứng từ khấu trừ thuế .
Nếu cá thể không nhu yếu cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì không phải cấp chứng từ khấu trừ thuế .
Nếu cá thể chuyển nhượng ủy quyền quyết toán thuế thì doanh nghiệp không cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN .
Xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho đối tượng nào

Ví dụ 1: Ông A ký hợp đồng lao động dài hạn từ tháng 4/2017 đến hết tháng 3/2018 với công ty B. Hàng tháng ông A phải nộp thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp quản lý đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của ông A. Nếu ông A thuộc đối tượng phải quyết toán trực tiếp với cơ quan quản lý thuế và có yêu cầu doanh nghiệp cấp chứng từ khấu trừ thuế thì:

 • Doanh nghiệp sẽ thực hiện cấp bảng khấu trừ thuế TNCN phản ánh số thuế đã khấu trừ từ tháng 04 năm 2017 đến hết tháng 12 năm 2017.
 • Doanh nghiệp sẽ thực hiện cấp một chứng từ khấu trừ thuế TNCN phản ánh số thuế đã khấu trừ từ tháng 01 năm 2018 đến hết tháng 03 năm 2018.

Ví dụ 2: Ông C ký hợp đồng lao động dài hạn từ tháng 4/2017 đến hết tháng 3/2018 với công ty D. Hàng tháng ông C phải nộp thuế TNCN, doanh nghiệp quản lý đã khấu trừ thuế TNCN của ông C.

Nếu ông C ủy quyền cho doanh nghiệp quản trị quyết toán thuế TNCN thì doanh nghiệp sẽ không phải cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN .
Nếu ông C tự quyết toán thuế TNCN nhưng không nhu yếu doanh nghiệp quản trị cấp chứng từ khấu trừ thuế thì doanh nghiệp không phải cấp chứng từ khấu trừ thuế cho ông C .

Các trường hợp không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Điểm i, khoản 1, Điều 25 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC pháp luật người lao động ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng và có tổng mức thu nhập hàng tháng từ 2.000.000 đồng trở lên thì phải khấu trừ thuế 10 % trên thu nhập .
Tuy nhiên, trong trường hợp người lao động chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng người dùng phải khấu trừ thuế theo mức khấu trừ 10 % nêu trên, nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá thể đó sẽ làm cam kết theo mẫu 02 / CK-TNCN ( theo Thông tư 92/2015 / TT-BTC ) và gửi tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập để làm địa thế căn cứ trong thời điểm tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN .

Khấu trừ thuế TNCN cho người phụ thuộc

Khấu trừ thuế TNCN cho người phụ thuộcCác khoản giảm trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi xác lập thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại gồm có : giảm trừ đóng bảo hiểm ; giảm trừ gia cảnh ; quỹ hưu trí tự nguyện ; giảm trừ góp phần nhân đạo, từ thiện, khuyến học theo lao lý tại Điều 9 Thông tư số 111 / 2013 / TT-BTC và Điều 15 Thông tư số 92/2015 / TT-BTC .
Trong bài viết này, SimERP sẽ cùng bạn khám phá mức giảm trừ gia cảnh theo pháp luật của pháp lý, đơn cử với trường hợp giảm trừ gia cảnh người nhờ vào .
Với trường hợp cá thể cư trú vừa có thu nhập từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì sẽ tính giảm trừ gia cảnh một lần vào tổng thu nhập từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và từ tiền lương hoặc tiền công .
Mức giảm trừ gia cảnh được pháp luật đơn cử như sau :

 • Đối với người chịu thuế là 9 triệu đồng/tháng, tương đương 108 triệu đồng/năm.
 • Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng, tương đương 43.2 triệu đồng/năm.

Người chịu thuế sẽ được tính giảm trừ gia cảnh cho người nhờ vào nếu người chịu thuế đã ĐK thuế và được cấp mã số thuế .
Khi người chịu thuế ĐK giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc vào sẽ được cơ quan quản trị thuế cấp mã số thuế cho người nhờ vào và được tạm tính giảm trừ trong năm kể từ khi thực thi ĐK .

Đối với trường hợp người chịu thuế chưa thực hiện tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì sẽ được tính giảm trừ cho người phụ thuộc bắt đầu từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người chịu thuế thực hiện quyết toán thuế, đồng thời có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. 

Mỗi người nhờ vào sẽ chỉ được tính giảm trừ gia cảnh một lần vào một người chịu thuế trong năm tính thuế. Trong trường hợp nhiều người chịu thuế có chung người nhờ vào phải nuôi dưỡng thì người chịu thuế sẽ tự thỏa thuận hợp tác để ĐK giảm trừ vào một người nộp thuế .

Lời kết

Sau khi đã tìm hiểu và khám phá những thông tin cơ bản về hình thức khấu trừ thuế TNCN, kỳ vọng rằng những bạn đã hiểu hơn về yếu tố này cũng như đã có cái nhìn tổng quan nhất về nó. Nếu bạn còn bất kỳ yếu tố gì vướng mắc tương quan đến bài viết, hãy để lại câu hỏi dưới bài viết này để có được lời giải đáp sớm nhất từ SimERP nhé. Hẹn gặp lại những bạn ở những bài viết tiếp theo của SimERP !

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *