Đất LN là gì

Số tờ bản đồ            Trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phần chứng nhận quyền sử dụng 93.500,00m2 – theo bản liệt kê dưới đây có ghi:

Số thửa

Diện tích (m2)

Bạn đang đọc: Đất LN là gì

Mục đích SDThời hạn SDGhi thêm116 – 251 T.đó :93.500,0002/06/5418.700,00

CD

02/06/5474.800,00

LN

02/06/54

Xin được hỏi:

1. Cột mục đích sử dụng có 2 ký hiệu CD, LN có nghĩa là gì?

2. Tại mục đích sử dụng trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có bao nhiêu ký hiệu như vậy?

Rất mong được giải đáp. Xin cảm ơn. (Nguyen Hoang Viet)

Trả lời của luật sư Nguyễn Văn Hậu:

Ký hiệu CD có trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn là một loại mã biến động thể hiện thửa đất trên đã được chuyển đổi quyền sử dụng toàn bộ thửa đất. Nội dung biến động được ghi “Chuyển đổi cho ông (hoặc bà, hộ gia đình) (ghi tên và các thông tin khác về người nhận chuyển đổi) theo hồ sơ số (ghi chỉ số tra cứu của hồ sơ chuyển đổi)” (tiết d điểm 2.13 Mục III thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 2-8-2007 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

Đối với ký hiệu LN thì các văn bản hướng dẫn Luật đất đai hiện hành không có quy định về ký hiệu này, bạn có thể liên hệ phòng tài nguyên và môi trường thuộc UBND cấp quận/huyện nơi có đất để được giải đáp.

Bạn có thể tham khảo thêm bảng mã mục đích sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm 2.5 Mục III về dữ liệu mục đích sử dụng đất của thông tư số 09/2007/TT-BTNMT như sau:

– Mục đích sử dụng thuộc nhóm đất nông nghiệp gồm:

+ “LUA” là đất trồng lúa;

+ ” COC ” là đất cỏ dùng vào chăn nuôi ;+ ” HNK ” là đất trồng cây hằng năm khác ;+ ” CLN ” là đất trồng cây nhiều năm ;+ ” RSX ” là đất rừng sản xuất ;+ ” RPH ” là đất rừng phòng hộ ;+ ” RDD ” là đất rừng đặc dụng ;+ ” NTS ” là đất nuôi trồng thủy hải sản ;+ ” LMU ” là đất làm muối ;

+ “NKH” là đất nông nghiệp khác;

– Mục đích sử dụng thuộc nhóm đất phi nông nghiệp gồm:

+ “ONT” là đất ở tại nông thôn;

+ ” ODT ” là đất ở tại đô thị ;+ ” TSC ” là đất trụ sở cơ quan, khu công trình sự nghiệp của Nhà nước ;+ ” TSK ” là đất trụ sở khác ;+ ” CQP ” là đất quốc phòng ;+ ” CAN ” là đất bảo mật an ninh ;+ ” SKK ” là đất khu công nghiệp ;+ ” SKC ” là đất cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại ;+ ” SKS ” là đất cho hoạt động giải trí tài nguyên ;+ ” SKX ” là đất sản xuất vật tư, gốm sứ ;+ ” DGT ” là đất giao thông vận tải ;+ ” DTL ” là đất thủy lợi ;+ ” DNL ” là đất khu công trình nguồn năng lượng ;+ ” DBV ” là đất khu công trình bưu chính, viễn thông ;+ ” DVH ” là đất cơ sở văn hóa truyền thống ;+ ” DYT ” là đất cơ sở y tế ;+ ” DGD ” là đất cơ sở giáo dục – đào tạo và giảng dạy ;+ ” DTT ” là đất cơ sở thể dục – thể thao ;+ ” DKH ” là đất cơ sở nghiên cứu và điều tra khoa học ;+ ” DXH ” là đất cơ sở dịch vụ về xã hội ;+ ” DCH ” là đất chợ ;+ ” DDT ” là đất có di tích lịch sử, danh thắng ;+ ” DRA ” là đất bãi thải, giải quyết và xử lý chất thải ;+ ” TON ” là đất tôn giáo ;

+ “TIN” là đất tín ngưỡng;

+ ” NTD ” là đất nghĩa trang, nghĩa trang ;+ ” MNC ” là đất có mặt nước chuyên dùng ;

+ “PNK” là đất phi nông nghiệp khác

Lưu ý với bạn là trường hợp dữ liệu mục đích sử dụng đất được xây dựng theo kết quả cấp giấy chứng nhận trước ngày 2-12-2004 thì trong cơ sở dữ liệu phải được thể hiện lại bằng mã theo quy định tại tiết này.

Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU

  • Sức khỏe cho mẹ và bé
  • Viên uống tăng chiều cao GH

Video liên quan

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *