Giải mã ký hiệu trên sổ đỏ và bản đồ địa chính

Việc nắm rõ ký hiệu trên sổ đỏ và map địa chính, người dân sẽ biết được mục tiêu sử dụng đất và ký hiệu của từng loại đất tương ứng .
Theo Khoản 1 Điều 6 Thông tư 23/2014 / TT-BTNMT, mục tiêu sử dụng đất ghi thống nhất với sổ địa chính bằng tên gọi đơn cử .Căn cứ Phụ lục phát hành kèm theo Thông tư 75/2014 / TT-BTNMT, ký hiệu những loại đất được bộc lộ trong map địa chính, mảnh trích đo địa chính như sau :

Đối với nhóm đất nông nghiệp:

– Đất chuyên trồng lúa ( LUC )- Đất trồng lúa còn lại ( LUK )- Đất lúa nương ( LUN )- Đất bằng trồng cây hàng năm khác ( BHK )- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác ( NHK )- Đất trồng cây nhiều năm ( CLN )- Đất rừng sản xuất ( RSX )- Đất rừng phòng hộ ( RPH )- Đất rừng đặc dụng ( RDD )- Đất nuôi trồng thủy hải sản ( NTS )- Đất khu công nghiệp ( SKK )- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp ( SKC )- Đất sử dụng cho hoạt động giải trí tài nguyên ( SKS )- Đất sản xuất vật tư kiến thiết xây dựng, làm đồ gốm ( SKC )- Đất khu công trình bưu chính, viễn thông ( DBV )- Đất hoạt động và sinh hoạt hội đồng ( DSH )- Đất khu đi dạo, vui chơi công cộng ( DKV )Nắm rõ ký hiệu trên sổ đỏ và bản đồ địa chính, người dân sẽ biết được mục đích sử dụng đất và ký hiệu của từng loại đất tương ứng. Ảnh: TTXVNNắm rõ ký hiệu trên sổ đỏ và bản đồ địa chính, người dân sẽ biết được mục đích sử dụng đất và ký hiệu của từng loại đất tương ứng. Ảnh: TTXVN

Nhóm đất phi nông nghiệp:

– Đất ở tại nông thôn ( ONT )- Đất ở tại đô thị ( ODT )- Đất thiết kế xây dựng trụ sở cơ quan ( TSC )- Đất kiến thiết xây dựng trụ sở của tổ chức triển khai sự nghiệp ( DTC )- Đất kiến thiết xây dựng cơ sở văn hóa truyền thống ( DVH )- Đất kiến thiết xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy ( DGH )- Đất thiết kế xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ tiên tiến ( DKH )- Đất thiết kế xây dựng cơ sở ngoại giao ( DNG )- Đất kiến thiết xây dựng khu công trình sự nghiệp khác ( DSK )- Đất quốc phòng ( CQP )- Đất bảo mật an ninh ( CAN )- Đất có mặt nước chuyên dùng ( MNC )- Đất làm nghĩa trang, nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng ( NTD )- Đất có di tích lịch sử lịch sử dân tộc – văn hóa truyền thống ( DDT )- Đất bãi thải, giải quyết và xử lý chất thải ( DRA )

Nhóm đất chưa sử dụng:

– Đất bằng chưa sử dụng ( BCS )

– Đất đồi núi chưa sử dụng (DCS)

– Núi đá không có rừng cây ( NCS )Lưu ý, một số ít trường hợp đặc biệt quan trọng, mã ký hiệu trên sổ đỏ sẽ được ghi khác nhau. Ví dụ, thửa đất được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất cho một người sử dụng đất vào nhiều mục tiêu thì phải ghi khá đầy đủ những mục tiêu đó .Hoặc khi thửa đất có nhiều người cùng sử dụng, có nhiều mục tiêu sử dụng khác nhau, trong đó mỗi người sử dụng đất vào một mục tiêu nhất định thì giấy ghi nhận cấp cho từng người phải ghi mục tiêu sử dụng đất của người đó và ghi chú thích ” thửa đất còn sử dụng vào mục tiêu … ( ghi mục tiêu sử dụng đất khác còn lại ) của người khác ” vào điểm Ghi chú của giấy ghi nhận .

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *