Làm dấu thánh giá bằng tay trái? – TỈNH DÒNG ĐỒNG CÔNG HOA KỲ

Làm ơn cho con hỏi việc làm dấu thánh giá ngoài việc làm để tôn vinh và tin tưởng tuyên xưng Chúa Ba Ngôi thì người ta có thể làm được tay trái không nếu không thì xin vui lòng giúp con để con hiểu hơn tình yêu Thiên Chúa. Cám ơn Cha. (AD)

AD mến,

Câu hỏi của anh gợi lại cho tôi biến cố lúc còn nhỏ được cha mẹ gởi học trường các Sơ Dòng Thánh Phaolô. Có lẽ là người “trái-tính”, cho nên nửa phần bên trái của tôi được chiếu cố hầu hết… chỉ trừ 2 điều là viết và làm dấu thánh giá bằng tay phải tại vì tay trái đã nhiều lần bị các Sơ khỏ sưng múp lên… Qua sự kiện này, tôi thiết nghĩ có lẽ chung chung và cách riêng đối với phong tục Á đông thì xem ra tay phải được coi trọng hơn tay trái… và do đó có lẽ tập tục làm dấu bằng tay phải này được truyền lại từ đời này sang đời khác chăng? Ấy thế mà vẫn “chứng nào tật nấy”… năm ngoái lúc đầu khi mới chịu chức linh mục tôi thường dâng bánh và cho chịu lễ bằng tay trái và thường được anh em trong Dòng nhắc nhở… nhưng cũng may là kỳ này lớn rồi cho nên không bị khỏ tay nữa…

Tôi có xem qua Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo và thấy Giáo Hội có nói đến việc làm dấu thánh giá của các Kitô hữu như là một lời nguyện tôn vinh và tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi. (khoản số 2157; xem thêm 786). Tôi không thấy đề cập chi tiết đến việc làm dấu bằng tay trái hay tay phải. Riêng cá nhân, tôi thiết nghĩ làm dấu thánh giá bằng tay trái cũng rất tốt và rất thích đáng trong những trường hợp như tay phải bị gãy hoặc bị cụt… Một điều, tôi thiết nghĩ, chúng ta cần ý thức lại mỗi khi làm dấu thánh giá… chúng ta có thật sự bày tỏ niềm tin tưởng và tôn kính của chúng ta nơi Thiên Chúa Ba Ngôi hay không?

Thân mến trong Chúa Kitô,

image

09/23/2016 at 4:51 am

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published.