LÀM DẤU THÁNH GIÁ – Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể

Một cách làm rất dễ mà mọi kẻ tin vào Đức Giêsu đều làm được để tuyên xưng, rao truyền và làm chứng về Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi cách sống động và hiệu quả.

Đó là LÀM DẤU THÁNH GIÁ.

Vấn đề là phải hiểu ý nghĩa việc ta làm.

Một tín hữu bình thường mỗi ngày phải làm Dấu Thánh Giá nhiều lần: trước khi đọc kinh, trước các bữa ăn, hay trước khi làm một công việc nào…Như vậy mỗi ngày chúng ta đều nhắc tới Thiên Chúa Ba Ngôi, đều đặt cuộc sống chúng ta dưới sự bảo trợ của Ba Ngôi, nhưng tiếc thay chúng ta làm lắm khi vô ý thức, làm theo thói quen.

Cần nhớ lại ý nghĩa của Dấu Thánh Giá.

Khi làm Dấu Thánh Giá, chúng ta dùng tay mặt vẽ hình Thánh Giá trên người mình từ trán, xuống giữa ngực, đưa qua vai trái, rồi vai phải; Cùng lúc đọc hoặc nghĩ đến công thức “nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen”.

Như vậy khi làm Dấu Thánh Giá, chúng ta tuyên xưng hai mầu nhiệm cùng một lúc: _ Mầu Nhiệm Ba Ngôi qua công thức “nhân danh…” và Mầu Nhiệm Thập Giá qua dấu Thánh Giá vẽ trên người. Đồng thời khi đọc “NHÂN DANH”, chúng ta tuyên xưng mình thuộc về Ba Ngôi, kết hiệp rất mật thiết với Người đến độ có thể nói “nhân danh” Người. “Một Chúa Ba Ngôi” là mầu nhiệm chóp đỉnh của đức tin kitô giáo; Đó là khởi đầu và kết thúc của mọi loài; Mầu Nhiệm đó được mặc khải từng bước một trong dòng thời gian. Còn Thập Giá chính là con đường duy nhất, là sáng kiến tuyệt vời của Thiên Chúa để đưa con người phàm nhân đến cùng Thiên Chúa thần linh cách trọn vẹn. Vậy mỗi lần chúng ta làm Dấu Thánh Giá một cách ý thức, sốt sắng trong tâm tình thờ lạy, chúng ta đang tuyên xưng, rao truyền và làm chứng cho Thiên Chúa Ba Ngôi; Làm chứng bằng cả cuộc đời, mọi nơi mọi lúc. Ngày nay chúng ta có dám làm Dấu Thánh Giá mọi nơi mọi lúc không? Chúa luôn mong mọi tín hữu là chứng nhân của Chúa.

Người ta thường nói: Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi quá cao vời không sao vươn tới, ở quá xa cuộc sống thường nhật của ta. Thật ra đó là Mầu Nhiệm thiết thân nhất, được nhắc đến nhiều nhất trong cuộc đời chúng ta, mọi ngày, mọi nơi, mọi lúc. Dấu Thánh Giá là một kỳ công siêu việt của Thiên Chúa được Chúa thực hiện ngay giữa cuộc sống tầm thường của chúng ta. Nhờ Dấu Thánh Giá mọi chi tiết của cuộc sống trần thế của tín hữu đều được đóng ấn Thần Linh; Mọi hành vi tầm thường nhất của ta đều là máng chuyển ơn cứu độ (x.Mt 25,34-35). Dấu Thánh Giá đem Mầu Nhiệm Ba Ngôi vào giữa lòng trần thế.

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published.