Thủ tục làm sổ đỏ nhanh nhất năm 2022

Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất hay còn được gọi là sổ đỏ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp để ghi nhận quyền sử dụng đất gồm có đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp … và gia tài gắn liền trên đất. Nếu muốn thực thi thủ tục xin cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất thì cần phải thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính với nhà nước .

Rất nhiều người hiện nay khi cấp sổ đỏ luôn muốn thực hiện thủ tục này một cách nhanh chóng nhất, hiểu được vấn đề này trong bài viết dưới đây sẽ tư vấn về thủ tục làm sổ đỏ nhanh nhất năm 2022.

Các khoản lệ phí làm sổ đỏ?

Các khoản tiền cần phải nộp khi triển khai thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất tùy từng trường hợp sẽ gồm có một số ít hoặc những khoản sau đây :

Thứ nhất: Về tiền sử dụng đất

Theo quy định tại Điểm a, khoản 1, Điều 107 Luật Đất đai quy định:

Điều 107. Các khoản thu tài chính từ đất đai

1. Các khoản thu kinh tế tài chính từ đất đai gồm có :
a ) Tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất ;
Theo lao lý tại Nghị định 45/2014 / NĐ-CP pháp luật về thu tiền sử dụng đất thì những trường hợp đơn cử phải đóng tiền sử dụng đất gồm có :
– Thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất ;
– Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục tiêu sử dụng đất ;
– Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ mái ấm gia đình, cá thể so với đất đã sử dụng không thay đổi từ 15/10/1993 mà không có một trong những sách vở được lao lý tại Khoản 1 Điều 100 Luật đất đai ;
– Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ mái ấm gia đình, cá thể so với đất đã sử dụng từ 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 mà không có những sách vở theo lao lý tại Khoản 1 Điều 100 Luật đất đai .

– Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền hoặc do lấn chiếm kể từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 mà nay được Nhà nước xét cấp Giấy chứng nhận.

Như vậy, khi xin cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền trên đất thuộc 1 số ít trường hợp trên đây thì sẽ phải nộp tiền sử dụng đất .

Thứ hai: Về lệ phí trước bạ

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ thì nhà, đất là một trong những đối tượng phải chịu lệ phí trước bạ. Và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) là 0,5%.

Thứ ba: Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Lệ phí cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, gia tài gắn liền với đất là khoản thu mà tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể phải nộp khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, gia tài gắn liền với đất .
Lệ phí cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, gia tài gắn liền với đất gồm có : Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, gia tài gắn liền với đất ; ghi nhận ĐK dịch chuyển về đất đai ; trích lục map địa chính ; văn bản ; số liệu hồ sơ địa chính. Mức lệ phí này hiện được được lao lý tại Thông tư 85/2019 / TT-BTC Hướng dẫn về lệ phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW .

Ngoài các khoản tiền trên thì người sử dụng đất còn phải nộp các khoản như: Thuế thu nhập cá nhân (khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu mảnh đất có nguồn gốc do nhận chuyển nhượng từ người khác), phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phí đo đạc do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tùy từng trường hợp cụ thể.

Thủ tục làm sổ đỏ theo quy định hiện nay

Khi thực hiện thủ tục làm sổ đỏ vấn đề được rất nhiều người hiện nay quan tâm là cần chuẩn bị những giấy tờ gì? Nội dung này sẽ tư vấn đầy đủ về hồ sơ cần chuẩn bị khi làm sổ đỏ.

Căn cứ theo lao lý tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 24/2014 / TT-BTNMT thì hồ sơ để làm sổ đỏ lần đầu gồm có :
– Đơn ĐK, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04 a / ĐK ;
– Trường hợp ĐK quyền sử dụng đất phải có một trong những loại sách vở pháp luật tại Điều 100 Luật Đất đai ( Những sách vở về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quy trình thực thi chủ trương đất đai của Nhà nước Nước Ta dân chủ Cộng hòa, nhà nước Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Nước Ta và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, khuyến mãi ngay cho quyền sử dụng đất hoặc gia tài gắn liền với đất ; sách vở giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất ; …. và Điều 18 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP ( đơn cử như Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 ; Giấy tờ của nông trường, lâm trường quốc doanh về việc giao đất cho người lao động trong nông trường, lâm trường để làm nhà tại ( nếu có ) …. ) ;

– Trường hợp đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải có một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP cụ thể như chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở; chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng; chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm.

– Sơ đồ về gia tài gắn liền với đất ( trừ trường hợp trong sách vở về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ gia tài tương thích với thực trạng ) ;
– Giấy ghi nhận đã cấp so với trường hợp ghi nhận bổ trợ quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ;
– Chứng từ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính ; sách vở tương quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính về gia tài gắn liền với đất ( nếu có ) .

Khi thực hiện thủ tục làm sổ đỏ lần đầu thì cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định như trên, trong một số trường hợp cấp đổi,..sẽ có những giấy tờ khác theo quy định của pháp luật. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì người có yêu cầu làm sổ đỏ sẽ nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ làm sổ đỏ sẽ nộp tại Văn phòng ĐK đất đai Trụ sở cấp huyện, ở những nơi có bộ phận một cửa thì nộp tại bộ phận một cửa hoặc nộp tại ủy ban nhân dân cấp xã nếu là hộ mái ấm gia đình, cá thể có nhu yếu. Riêng so với tổ chức triển khai thì sẽ nộp hồ sơ tại Văn phòng ĐK đất đai cấp tỉnh .

Tư vấn luật đất đai về những nội dung có liên quan đến bài viết

Câu hỏi:

Mẹ tôi mất năm 2007, có để lại đất cho những con nhưng không có di chúc, không có sách vở tương quan đến diện tích quy hoạnh đất trên. Nhà tôi gồm có 10 anh chị em, 3 trai và 7 gái. Hiện nay 3 bạn bè trai chúng tôi đang sử dụng diện tích quy hoạnh đất trên còn 7 chị em gái thì không có đất. Tôi muốn làm sổ đỏ nhưng 7 chị em gái không đồng ý chấp thuận. Xin hỏi tôi có được làm sổ đỏ không ( cha tôi đã mất trước mẹ tôi ). Nếu được thì thủ tục như thế nào ? Nếu không được thì yếu tố này lao lý tại văn bản pháp lý nào ?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi thông tin tư vấn đến công ty Luật Hoàng Phi của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi xin phép được tư vấn như sau :
Theo pháp luật tại điểm a, khoản 1, Điều 650 Bộ luật Dân sự thì trong trường hợp mẹ của bạn mất mà không để lại di chúc thì di sản thừa kế của mẹ bạn để lại được chia theo pháp lý .
Theo pháp luật tại Điều 651 Bộ luật Dân sự thì :
Điều 651. Người thừa kế theo pháp lý
1. Những người thừa kế theo pháp lý được lao lý theo thứ tự sau đây :
a ) Hàng thừa kế thứ nhất gồm : vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết ;
b ) Hàng thừa kế thứ hai gồm : ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết ; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại ;
c ) Hàng thừa kế thứ ba gồm : cụ nội, cụ ngoại của người chết ; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết ; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột ; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại .
2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau .

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Như vậy, bạn và những người anh chị em ruột của mình được hưởng phần di sản bằng nhau. Do đó quyền sử dụng đất mà mẹ bạn để lại cho 10 anh, chị, em nên cả 10 người này đều có quyền so với mảnh đất đó. Nếu bạn làm sổ đỏ đứng riêng tên bạn thì không được pháp lý công nhận. Vì theo lao lý tại khoản 1, Điều 97, Luật Đất đai thì : “ Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước .
Theo đó, “ người có quyền sử dụng đất ” trong trường hợp này gồm có cả 10 người. Nếu những chị của bạn không đồng ý chấp thuận khai nhận di sản thừa kế và Đăng ký quyền sử dụng đất chung của cả 10 người mà bạn muốn chia di sản thừa kế do mẹ bạn để lại thì bạn có quyền khởi kiện nhu yếu TANDTC chia di sản thừa kế là mảnh đất mẹ bạn để lại .
Trên cơ sở phán quyết có hiệu lực hiện hành của Tòa án về phần di sản thừa kế, bạn hoàn toàn có thể làm hồ sơ ý kiến đề nghị Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bạn theo lao lý của pháp lý .

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *