Thủ tục, chi phí gia hạn thời gian sử dụng đất – CafeLand.Vn

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
Gia đình tôi có 800m2 đất nông nghiệp với thời hạn sử dụng đến hết tháng 11 năm 2016. Hiện tôi muốn gia hạn thời gian sử dụng đất và chuyển đổi một phần diện tích lên đất thổ cư.

Cho tôi hỏi thủ tục và chi phí để gia hạn và chuyển đổi mục đích sử dụng như thế nào? Mong nhận được tư vấn của luật sư. Xin cảm ơn.

nhathuy79 @ …

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Đức An, TX Thanh Xuân, TP. Hà Nội .

Thứ nhất, về việc gia hạn thời hạn sử dụng đất :

Nếu phần đất cho tới nay không thuộc diện phải quy hoạch thì theo pháp luật tại khoản 1 điều 126 Luật đất đai 2013 thì mái ấm gia đình bạn có được quyền gia hạn theo loại đất mà có mục tiêu sử dụng là đất nông nghiệp như sau : “ Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp so với hộ mái ấm gia đình, cá thể trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo lao lý tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ mái ấm gia đình, cá thể trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu yếu thì được liên tục sử dụng đất theo thời hạn pháp luật tại khoản này. ”

Khoản 2 điều 74 Nghị định 43/2014 / NĐ – CP hướng dẫn thi hành luật đất đai pháp luật về trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất so với hộ mái ấm gia đình, cá thể trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau : “ 2. Hộ mái ấm gia đình, cá thể trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được liên tục sử dụng đất theo thời hạn lao lý tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục kiểm soát và điều chỉnh thời hạn sử dụng đất. ”

Như vậy, theo pháp luật này thì trường hợp của bạn nếu có nhu yếu liên tục sử dụng đất thì liên tục sử dụng đất theo thời hạn pháp lý lao lý mà không phải làm thủ tục kiểm soát và điều chỉnh thời hạn sử dụng đất nên yếu tố ngân sách cũng không đặt ra so với trường hợp này .

Thứ hai, Về việc chuyển mục tiêu sử dụng đất :

Theo pháp luật tại điểm d khoản 1 điều 57 Luật đất đai 2013 thì trường hợp của bạn muốn chuyển mục tiêu sử dụng đất phải được cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền : “ Các trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm có :

d ) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp ; ”

Cũng theo lao lý tại khoản 2 điều 57 Luật đất đai 2013 thì trường hợp của bạn khi triển khai chuyển mục tiêu sử dụng đất thì bạn phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo pháp luật của pháp lý : “ Khi chuyển mục tiêu sử dụng đất theo pháp luật tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo pháp luật của pháp lý ; chính sách sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất được vận dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục tiêu sử dụng. ”

Mức phí chuyển mục tiêu sử dụng đất trong trường hợp của bạn là mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời gian có quyết định hành động chuyển mục tiêu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo lao lý tại điểm b khoản 2 điều 5 Nghị định 45/2014 / NĐ – CP thu tiền sử dụng đất : “ Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời gian có quyết định hành động chuyển mục tiêu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. ”

Trình tự, thủ tục chuyển mục tiêu sử dụng đất được triển khai theo lao lý tại điều 69 Nghị định 43/2014 / NĐ – CP :

Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

“ 1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục tiêu sử dụng đất kèm theo Giấy ghi nhận đến cơ quan tài nguyên và thiên nhiên và môi trường .

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường tự nhiên có nghĩa vụ và trách nhiệm thẩm tra hồ sơ ; xác định thực địa, thẩm định và đánh giá nhu yếu chuyển mục tiêu sử dụng đất ; hướng dẫn người sử dụng đất triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo pháp luật của pháp lý ; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định hành động được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất ; chỉ huy update, chỉnh lý cơ sở tài liệu đất đai, hồ sơ địa chính .

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thì thực thi thủ tục chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất .

3. Người sử dụng đất triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo pháp luật. ”

Source: https://datxuyenviet.vn
Category: Pháp Lý Bất Động Sản

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *