Đất ruộng có được chuyển lên đất thổ cư? – CafeLand.Vn

Đất ruộng có được chuyển lên đất thổ cư ? Đất ruộng lên thổ cư bao nhiêu tiền ? là những do dự của nhiều người muốn quy đổi mục tiêu sử dụng đất. Vậy, pháp luật về việc quy đổi này lúc bấy giờ như thế nào ?

Hình minh họa

Trao đổi về yếu tố này, Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Đức An, Đoàn Luật sư TP TP. Hà Nội cho biết, theo lao lý tại những văn bản pháp lý hiện hành thì không lao lý về khái niệm tương quan đến đất thổ cư. Đất thổ cư là từ truyền thống cuội nguồn để chỉ đất phi nông nghiệp.

Để chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp (đất ruộng) sang đất ở (đất thổ cư) thì phải thỏa mãn yêu cầu quy định tại Luật đất đai 2013 cụ thể như sau:

“ Điều 10. Phân loại đất Căn cứ vào mục tiêu sử dụng, đất đai được phân loại như sau : 2. Nhóm đất phi nông nghiệp gồm có những loại đất sau đây : a ) Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị ;

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm có : d ) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp ;

Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

2. Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện quyết định hành động giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất trong những trường hợp sau đây : a ) Giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất so với hộ mái ấm gia đình, cá thể. Trường hợp cho hộ mái ấm gia đình, cá thể thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục tiêu thương mại, dịch vụ với diện tích quy hoạnh từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận đồng ý của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh trước khi quyết định hành động ; ”

Như vậy, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải được UBND cấp huyện tại nơi có đất chấp thuận bằng văn bản thì bạn mới có quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Đất nông nghiệp lên thổ cư bao nhiêu tiền 1m2?

Quy định về Tiền sử dụng đất phải nộp khi quy đổi mục tiêu sử dụng đất được lao lý tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014 / NĐ-CP như sau : “ 2. Đối với hộ mái ấm gia đình, cá thể : c ) Chuyển mục tiêu từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau : – Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đấtcó thời hạn sử dụng không thay đổi, lâu bền hơn trước ngày 01/7/2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyển mục tiêu sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất. – Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014, khi được chuyển mục tiêu sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời gian có quyết định hành động chuyển mục tiêu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì thu tiền sử dụng đất bằng 100 % tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời gian có quyết định hành động chuyển mục tiêu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. d ) Chuyển mục tiêu sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp lý đất đai của người sử dụng đất sang đất ở thì địa thế căn cứ vào nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng ủy quyền để thu tiền sử dụng đất theo mức lao lý tại Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản này. ” Ngoài ra, mỗi tỉnh thành phố sẽ có lao lý riêng về giá đất để làm địa thế căn cứ tính tiền sử dụng đất nên mỗi thửa đất tại mỗi tỉnh thành sẽ vận dụng tiền sử dụng đất khác nhau.

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *