Những quy định mới về Sổ đỏ được áp dụng từ 8/2/2021 tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP. – Kinh nghiệm thực tiễn

Những lao lý mới về Sổ đỏ được vận dụng từ 8/2/2021 tại Nghị định 148 / 2020 / NĐ-CP .

1. Chi nhánh Văn phòng đăng kí đất đai được quyền cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ. 

Tại Khoản 9 Điều 1 sửa đổi Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng kí đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký đất đai và chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai .

Được biết, lúc bấy giờ theo Khoản 2 Điều 60 Nghị định 43 thì cơ quan đảm nhiệm hồ sơ và trả hiệu quả xử lý thủ tục ĐK đất đai, gia tài khác gắn liền với đất ; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy ghi nhận là Văn phòng ĐK đất đai .

Nguồn ảnh: Internet

2. Sửa quy định về thủ tục thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định

Tại Khoản 26 Điều 1 Nghị định 148 / 2020 / NĐ-CP sửa đổi khoản 4,5 Điều 87 Nghị định 43/2020 / NĐ-CP như sau : Việc tịch thu Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ( Giấy chứng nhận ) đã cấp không đúng lao lý của pháp lý về đất đai tại điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai được thực thi như sau : ( 1 ) Trường hợp Tòa án nhân dân có thẩm quyền xử lý tranh chấp đất đai có bản án, quyết định hành động có hiệu lực hiện hành thi hành, trong đó có Tóm lại về việc tịch thu Giấy ghi nhận đã cấp thì việc tịch thu Giấy ghi nhận được triển khai theo bản án, quyết định hành động đó ; hoàn toàn có thể thấy, Nội dung này đã bổ trợ tương thích với lao lý tại khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 ) .Đồng thời, điểm mới theo Khoản 26 Điều 1 sửa đổi lao lý tại Khoản 5 Điều 87 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP đã bỏ sung thêm trường hợp chuyển quyền “ thừa kế, Tặng Ngay cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất ”. Như vậy, nếu người được cấp Giấy chứng nhận đã triển khai thủ tục quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, thừa kế, Tặng Ngay cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và đã được xử lý theo pháp luật của pháp lý thì Nhà Nước không tịch thu Giấy ghi nhận đã cấp trái pháp lý trong những trường hợp trên .

3. Dồn điền đổi thửa không còn được cấp sổ đỏ mới

Trước đây, theo lao lý tại Điểm c, Khoản 1, Điều 76 của Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP, thì một trong những trường hợp người có quyền sử dụng đất được cấp đổi giấy ghi nhận quyền sử dụng đất là thực thi việc dồn điền, đổi thửa. Tuy nhiên, lao lý này đã được Nghị định số 148 / 2020 / NĐ-CP bãi bỏ .Theo lao lý tại Nghị định số 148 / 2020 / NĐ-CP, khi thực thi thủ tục quy đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực thi dồn điền đổi thửa, trong trường hợp quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất đang bị thế chấp ngân hàng tại ngân hàng nhà nước, thì người sử dụng đất phải nộp bản sao hợp đồng thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất thay cho sổ đỏ đã cấp để làm thủ tục cấp sổ đỏ mới. Trước đây, theo pháp luật tại Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP thì chỉ làm thủ tục cấp đổi sổ đỏ .

4. Người dân có thể thỏa thuận để thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ tại nhà

Theo quy định tại Điều 60 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau: Sở Tài nguyên – Môi trường và Phòng Tài nguyên – Môi trường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Cơ quan đảm nhiệm hồ sơ và trả hiệu quả xử lý thủ tục ĐK đất đai, gia tài khác gắn liền với đất ; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy ghi nhận là văn phòng ĐK đất đai. Nơi chưa xây dựng văn phòng ĐK đất đai thì văn phòng ĐK quyền sử dụng đất cấp tỉnh đảm nhiệm hồ sơ so với tổ chức triển khai, cơ sở tôn giáo, người Nước Ta định cư ở quốc tế triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, tổ chức triển khai quốc tế, cá thể quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế ; Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất cấp huyện đảm nhiệm hồ sơ so với hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư, người Nước Ta định cư ở quốc tế được chiếm hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Nước Ta .Trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư có nhu yếu nộp hồ sơ tại Ủy Ban Nhân Dân cấp xã thì Ủy Ban Nhân Dân cấp xã nơi có đất tiếp đón hồ sơ và trả hiệu quả. Trường hợp ĐK dịch chuyển đất đai, gia tài gắn liền với đất ; cấp đổi, cấp lại giấy ghi nhận thì trong thời hạn 3 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy Ban Nhân Dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến văn phòng ĐK đất đai .So với những trường hợp nộp hồ sơ và trả tác dụng thực thi thủ tục hành chính về đất đai theo pháp luật trên, Nghị định số 148 / 2020 / NĐ-CP còn pháp luật thêm trường hợp tiếp đón hồ sơ và trả tác dụng xử lý thủ tục ĐK đất đai, gia tài khác gắn liền với đất ; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy ghi nhận theo nhu yếu của người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, đơn cử :Tại Khoản 19 Điều 1 Nghị định 148 / 2020N Đ – CP có pháp luật :” Cơ quan tiếp đón hồ sơ và trả hiệu quả xử lý thủ tục ĐK đất đai, gia tài khác gắn liền với đất ; cấp, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ là Văn phòng ĐK đất đai, Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai ” .Điều này có nghĩa, từ 8.2.2021, người dân trọn vẹn hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác với Văn phòng ĐK đất đai, Trụ sở Văn phòng ĐK đất đai để triển khai thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ tại nhà. Tuy nhiên cần phải bảo vệ không quá thời hạn triển khai thủ tục do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh pháp luật .

5. Sửa quy định cấp sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ trong dự án phát triển nhà ở.

Tại khoản 22 Điều 1 Nghị định 148 / NĐ-CP sửa đổi pháp luật về trình tự thủ tục ĐK, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, mua nhà tại, khu công trình kiến thiết xây dựng trong cá dự án Bất Động Sản tăng trưởng nhà tại ( Điều 72 Nghị định 43/2014 / MĐ-CP ), thêm pháp luật về một số ít loại sách vở mà chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản tăng trưởng nhà ở có trách nghiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi triển khai xong khu công trình, đơn cử :+ Trường hợp có biến hóa nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính thì phải nộp chứng từ chứng tỏ việc triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính so với sự biến hóa đó ;+ Thông báo của cơ quan trình độ về kiến thiết xây dựng được cho phép chủ góp vốn đầu tư nghiệm thu sát hoạch khu công trình hoặc chấp thuận đồng ý hiệu quả nghiệm thu sát hoạch triển khai xong khu công trình đưa vào sử dụng theo lao lý của pháp lý về thiết kế xây dựng ) .

Như vậy, với những quy định mới trong Nghị định số 148/2020/NĐ-CP, không chỉ giảm bớt thủ tục hành chính không cần thiết trong lĩnh vực đất đai, mà còn tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện quyền sở hữu, sử dụng đất đai; đồng thời giảm chí phí, thời gian, công sức cho người dân.

Nghị định này được phát hành ngày 18/12/2020 và sẽ có hiệu lực thực thi hiện hành ngày 8/2/2021 .Công ty Luật TNHH Vietthink

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *