Điểm mới về cấp sổ đỏ từ 1.9.2021 theo Thông tư 09.2021

Điểm mới về cấp sổ đỏ từ 1.9.2021 theo Thông tư 09.2021

Từ ngày 1/9/2021 có nhiều điểm mới tương quan đến sổ đỏ. Vậy xin hỏi luật sư, người dân cần quan tâm những gì khi đi làm sổ đỏ từ thời gian này ? Quy trình thủ tục có biến hóa không ? Những lao lý mới này có giúp cho những thủ tục hành chính diễn ra nhanh hơn không ? Xin cảm ơn luật sư .

Thạc sỹ – Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời cập nhật ngày 8/7/2021

  Theo quy định tại Thông tư số: 09/2021/TT-BTNMT có sửa đổi và bổ sung một số điều liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

1. Về trường hợp đăng ký biến động được cấp Giấy chứng nhận

Theo khoản 2, 3 Điều 1 Thông tư 09/2021, bổ sung thêm trường hợp đăng ký biến động được cấp Giấy chứng nhận gồm:

– Thửa đất được tách ra để cấp riêng Giấy ghi nhận so với trường hợp Giấy ghi nhận đã được cấp chung cho nhiều thửa .
– Thay đổi diện tích quy hoạnh đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác lập lại diện tích quy hoạnh đất ở theo pháp luật .

2. Về mã vạch của Giấy chứng nhận 

Theo quy định hiện hành (Điều 15 Thông tư 23/2014), mã vạch được in tại cuối trang 4 khi cấp Giấy chứng nhận.

Cấu trúc mã vạch dưới dạng MV = MX.MN.ST.
Trong đó, MX là mã đơn vị chức năng hành chính cấp xã nơi có thửa đất, được biểu lộ theo quyết định hành động của Thủ tướng nhà nước về hạng mục và mã số những đơn vị chức năng hành chính Nước Ta ; trường hợp cấp Giấy ghi nhận cho khu đất nằm trên nhiều đơn vị chức năng hành chính cấp xã thì ghi theo mã của xã có phần diện tích quy hoạnh lớn nhất ;

Nay Khoản 1 Điều 1 Thông tư 09/2021 bổ sung: Trường hợp cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã thì mã đơn vị hành chính cấp xã (MX) được thay thế bằng mã của đơn vị hành chính cấp huyện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam. 

( Nội dung bổ trợ này tương thích với thực tiễn vì lúc bấy giờ nhiều đơn vị chức năng hành chính cấp huyện không có đơn vị chức năng hành chính cấp xã như Côn Đảo ( Bà Rịa – Vũng Tàu ) và Lý Sơn ( Tỉnh Quảng Ngãi ) ) .
Trường hợp cấp Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh thì ghi thêm mã của tỉnh, thành phố thường trực Trung ương theo lao lý vào trước mã của xã, phường, thị xã nơi có đất hoặc trước mã của đơn vị chức năng hành chính cấp huyện nơi có đất so với cấp huyện không có đơn vị chức năng hành chính cấp xã .

3. Về nội dung xác nhận thay đổi vào cấp Giấy chứng nhận đã cấp

Khoản 4 Điều 1 Thông tư 09/2021 sửa đổi, bổ sung khoản 16 Điều 18 Thông tư 23/2014 (tặng cho một phần/toàn bộ thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) như sau:

+ Trường hợp Nhà nước tịch thu một phần diện tích quy hoạnh của thửa đất để được cấp Giấy ghi nhận thì Giấy ghi nhận đã cấp được ghi ” Nhà nước tịch thu … mét vuông, diện tích quy hoạnh còn lại là … mét vuông có số hiệu thửa là …, gia tài gắn liền với đất còn lại là … ( ghi so với trường hợp đã ghi nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ), theo hồ sơ số … ( ghi mã hồ sơ thủ tục ĐK ) ” .
+ Trường hợp người sử dụng đất khuyến mãi ngay cho một phần diện tích quy hoạnh của thửa đất trên Giấy ghi nhận đã cấp cho một thửa đất để làm đường giao thông vận tải, thủy lợi hoặc khu công trình công cộng khác thì Giấy ghi nhận đã cấp được ghi “ Đã Tặng Ngay cho … mét vuông để làm … ( đường giao thông vận tải hoặc thủy lợi hoặc khu công trình công cộng khác ) theo ( ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc khuyến mãi cho đất ) ; diện tích quy hoạnh còn lại là … mét vuông ” ;
Trường hợp người sử dụng đất khuyến mãi ngay cho hàng loạt thửa đất thì Giấy ghi nhận đã cấp được ghi “ Đã khuyến mãi cho hàng loạt thửa đất để làm … ( đường giao thông vận tải hoặc thủy lợi hoặc khu công trình công cộng khác ) theo … ( ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tăng cho đất ) ” .

+ Trường hợp người sử dụng đất tặng cho một phần diện tích của một hoặc một số thửa đất, tặng cho một thửa đất hoặc một số thửa đất trên Giấy chứng nhận đã cấp chung cho nhiều thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác thì Giấy chứng nhận đã cấp được ghi “Đã tặng cho … m2 thuộc thửa đất số … tờ bản đồ số… (ghi lần lượt diện tích, số hiệu thửa đất, số tờ bản đồ địa chính của từng thửa đất) để làm… (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) theo… (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tặng cho đất), diện tích còn lại là … m2 của thửa đất số … tờ bản đồ số,.. (ghi lần lượt diện tích còn lại, số hiệu thửa đất, số tờ bản đồ địa chính của từng thửa đất đã tặng cho)”; trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ các thửa đất trên Giấy chứng nhận cấp chung cho nhiều thửa đất thì Giấy chứng nhận đã cấp được ghi “Đã tặng cho toàn bộ các thửa đất để làm… (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) theo… (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tặng cho đất)”.

(Hiện hành, khoản 16 Điều 18 Thông tư 23/2014, chỉ hướng dẫn cách ghi trong trường hợp tự nguyện hiến một phần diện tích của thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác).

Khoản 5 Điều 1 Thông tư 09/2021 bổ sung cách ghi khi có thửa đất được tách ra để cấp riêng Giấy chứng nhận:

Trường hợp trên Giấy ghi nhận đã cấp chung cho nhiều thửa đất, có thửa đất được tách ra để cấp riêng một Giấy ghi nhận thì trên Giấy ghi nhận đã cấp ghi ” Thửa đất … ( ghi số thửa, số tờ map ) diện tích quy hoạnh … mét vuông được tách ra để cấp riêng Giấy ghi nhận ; theo hồ sơ số … ( ghi mã hồ sơ thủ tục ĐK ) ” .

4. Quy định sửa đổi về Hồ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

   Trên đây là những quy định mới tại Thông tư số 09/2021 có hiệu lực từ ngày 01/09/2021 sẽ được áp dụng nhằm giải quyết phần nào những vướng mắc cũng như một số bất cập trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian qua.

Sửa đổi, bổ trợ Điều 9 ( đã được sửa đổi, bổ trợ tại Thông tư số 02/2015 / TT-BTNMT và Thông tư số 33/2017 / TT-BTNMT ) như sau lao lý đơn cử về những trường hợp dồn điền đổi thửa, hồ sơ thực thi thủ tục cấp Giấy chứng nhận so với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trước ngày 01 tháng 7 năm năm trước mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa triển khai thủ tục chuyển quyền, hồ sơ nộp khi thực thi thủ tục ĐK dịch chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong những trường hợp xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, hồ sơ nộp khi thực thi thủ tục ĐK dịch chuyển về sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được đổi tên ; giảm diện tích quy hoạnh thửa đất do sụt lún tự nhiên ; đổi khác về hạn chế quyền sử dụng đất ; biến hóa về nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính ; đổi khác về gia tài gắn liền với đất so với nội dung đã ĐK, cấp Giấy chứng nhận …. Các lao lý về hồ sơ đã giảm hơn so với pháp luật cũ và rõ ràng khi thực thi .

   Trên đây là những quy định mới tại Thông tư số 09/2021 có hiệu lực từ ngày 01/09/2021 sẽ được áp dụng nhằm giải quyết phần nào những vướng mắc, bất cập trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian qua.

Thạc sỹ – Luật sư PHẠM THỊ BÍCH HẢO
Giám đốc Công ty luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Đức An, Đoàn luật sư TP Thành Phố Hà Nội .
Địa chỉ : 64B, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, Q. TX Thanh Xuân, TP. Hà Nội
ĐT liên hệ : 0902201233 – cố định và thắt chặt 024 66544233
E-Mail : [email protected]
Web : www. luatducan.vn
Face : Công ty luật TNHH Đức An
Luật Đức An, chất lượng và uy tín .

Trân trọng!

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *