Bị mất sổ đỏ, khai báo với cơ quan nào?

Ông Quý có tìm hiểu và khám phá lao lý tại Điều 77 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP về thủ tục xin cấp lại sổ đỏ bị mất thì được biết, thứ nhất, người bị mất sổ phải đến khai báo với Ủy Ban Nhân Dân xã / phường nơi có đất. Sau đó Ủy Ban Nhân Dân xã / phường sẽ niêm yết thông tin công khai minh bạch trại trụ sở. Sau 30 ngày, người sử dụng đất sẽ nộp 1 bộ hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ bị mất .
Tuy nhiên, khi anh của ông Quý ra Ủy Ban Nhân Dân phường Thành Công khai báo thì Ủy Ban Nhân Dân phường lại nhu yếu sang công an xác định về việc mất sổ đỏ. Khi anh của ông sang công an phường Thành Công xin xác định thì phía công an lại khước từ vì cho rằng công an không có thẩm quyền xác định yếu tố này .
Ông Quý hỏi, việc Ủy Ban Nhân Dân phường Thành Công nhu yếu anh của ông phải sang công an phường xin xác nhận như vậy có đúng pháp luật của pháp lý đất đai hay không ?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng – Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Bùi Hữu Quý như sau:

Việc cấp lại Giấy ghi nhận, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà tại, Giấy ghi nhận quyền sở hữu khu công trình kiến thiết xây dựng do bị mất được lao lý tại Đ iều 77 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15/5/2014 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể thi hành 1 số ít điều, khoản của Luật Đất đai ( thực trạng còn hiệu lực hiện hành ), như sau :
Hộ mái ấm gia đình và cá thể, hội đồng dân cư phải khai báo với Ủy Ban Nhân Dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà tại, Giấy ghi nhận quyền sở hữu khu công trình kiến thiết xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm niêm yết thông tin mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn .
Tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 24/2014 / TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ( thực trạng con hiệu lực thực thi hiện hành ) pháp luật, hồ sơ nộp khi thực thi thủ tục cấp lại Giấy ghi nhận, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà tại, Giấy ghi nhận quyền sở hữu khu công trình kiến thiết xây dựng do bị mất gồm có :
– Đơn đề xuất cấp lại Giấy ghi nhận theo Mẫu số 10 / ĐK ;
– Giấy xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã về việc đã niêm yết thông tin mất giấy trong thời hạn 15 ngày so với hộ mái ấm gia đình và cá thể ; sách vở chứng tỏ đã đăng tin 3 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận so với tổ chức triển khai, cơ sở tôn giáo, cá thể quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế có tính năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế và người Nước Ta định cư ở quốc tế triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ; trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó .

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT viện dẫn nêu trên, khi hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất, thì phải có đơn (văn bản) khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Ủy Ban Nhân Dân cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm niêm yết thông tin mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy Ban Nhân Dân cấp xã .
Ủy Ban Nhân Dân cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp Giấy xác nhận cho hộ mái ấm gia đình và cá thể về việc đã niêm yết thông tin mất giấy trong thời hạn 15 ngày, để hộ mái ấm gia đình và cá thể nộp hồ sơ cấp lại Giấy ghi nhận bị mất .
Pháp luật về đất đai không có quy định Công an phường có thẩm quyền xác định Đơn khai báo mất Giấy chứng nhận trong thủ tục cấp lại Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cho công dân trên địa phận .
Nếu thông tin phản ánh của ông Bùi Hữu Quý là đúng với thực sự, thì việc Ủy Ban Nhân Dân phường khước từ không tiếp đón Đơn khai báo, phủ nhận niêm yết thông tin việc bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở trên địa phận là trái với lao lý, gây khó khăn vất vả cho công dân khi triển khai thủ tục hành chính ý kiến đề nghị cấp lại Giấy ghi nhận bị mất .

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* tin tức phân mục có giá trị tìm hiểu thêm với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp lý .

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *