Làm lại ‘sổ đỏ’ bị mất có phải khai báo với công an?

Chú thích ảnh
Người dân đến làm thủ tục đất đai tại Văn phòng đăng ký đất đai quận Hai Bà Trưng.

Về vấn đề này, Báo Tin tức xin trao đổi với bạn đọc nội dung như sau:

Việc cấp lại Giấy ghi nhận, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà tại, Giấy ghi nhận quyền sở hữu khu công trình kiến thiết xây dựng do bị mất được pháp luật tại Điều 77 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15/5/2014 của nhà nước pháp luật cụ thể thi hành một số ít điều, khoản của Luật Đất đai như sau :
Hộ mái ấm gia đình và cá thể, hội đồng dân cư phải khai báo với Ủy Ban Nhân Dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà tại, Giấy ghi nhận quyền sở hữu khu công trình thiết kế xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm niêm yết thông tin mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn .

Tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số  24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định, hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất gồm có:

– Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK

– Giấy xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã về việc đã niêm yết thông tin mất giấy trong thời hạn 15 ngày so với hộ mái ấm gia đình và cá thể ; sách vở chứng tỏ đã đăng tin 3 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận so với tổ chức triển khai, cơ sở tôn giáo, cá thể quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế có công dụng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế và người Nước Ta định cư ở quốc tế thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ; trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó .
Căn cứ pháp luật tại Khoản 1 Điều 77 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ; Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 24/2014 / TT-BTNMT viện dẫn nêu trên, khi hộ mái ấm gia đình, cá thể có nhu yếu cấp lại Giấy ghi nhận, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà tại, Giấy ghi nhận quyền sở hữu khu công trình thiết kế xây dựng do bị mất, thì phải có đơn ( văn bản ) khai báo với Ủy Ban Nhân Dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà tại, Giấy ghi nhận quyền sở hữu khu công trình thiết kế xây dựng .
Ủy Ban Nhân Dân cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm niêm yết thông tin mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy Ban Nhân Dân cấp xã .

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *