Mẫu đơn xin cấp sổ đỏ mới nhất (Cập nhật 2021)

1. Đơn xin cấp sổ đỏ được hiểu như thế nào ?

      Sổ đỏ có giá trị pháp lý vô cùng quan trọng đối với người sử dụng đất. Khi mua bán hay được tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì cần phải làm các thủ tục để đứng tên sổ đỏ. Trong đó khi chuẩn bị hồ sơ cần có đơn xin cấp sổ đỏ nộp cho cơ quan có thẩm quyền. Vậy mẫu đơn này lấy ở đâu? Bài viết dưới đây của Công ty Luật ACC sẽ chia sẻ về Mẫu đơn xin cấp sổ đỏ mới nhất

mau don xin cap so do

Mẫu đơn xin cấp sổ đỏ

1. Đơn xin cấp sổ đỏ được hiểu như thế nào?

Sổ đỏ hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là “chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.” (Khoản 16 Điều 3 Luật đất đai 2013)

Từ đó có thể hiểu đơn xin cấp sổ đỏ là văn bản thể hiện mong muốn xác nhận quyền đối với diện tích đất thuộc quyền sử dụng của mình.

2. Mẫu đơn xin cấp sổ đỏ

Nhiều khách hàng trong thời gian qua đã tin tưởng sử dụng mẫu đơn xin cấp sổ đỏ của Luật ACC bởi một số lý do sau:

 • Mẫu đơn gồm khá đầy đủ nội dung theo lao lý của pháp lý
 • Mẫu đơn được soạn cụ thể, khá đầy đủ
 • Khi sử dụng đơn mà có vướng mắc gì sẽ được hướng dẫn chi tiết cụ thể, giải đáp kịp thời để đơn được viết đúng và đúng chuẩn .
 • Dưới đây làMẫu đơn xin cấp sổ đỏđể những bạn tìm hiểu thêm :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc— — — — —ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤTKính gửi : … … … … … … … … … … … … … … … … … Mẫu số 04 a / ĐKPHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠĐã kiểm tra nội dung đơn rất đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với sách vở xuất trình .Vào sổ đảm nhiệm hồ sơ số : … .. Quyển … ..Ngày … .. / … .. / … ..Người nhận hồ sơ( Ký và ghi rõ họ, tên )

 1. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

( Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai ; không tẩy xóa, sửa chữa thay thế trên đơn )

 1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản trị đất

1.1. Tên ( viết chữ in hoa ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..1.2. Địa chỉ thường trú ( 1 ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

 1. Đề nghị : – Đăng ký QSDĐ £

– Cấp GCN so với đất £ Đăng ký quyền quản trị đất £Cấp GCN so với gia tài trên đất £ ( Đánh dấu √ vào ô trống lựa chọn )

 1. Thửa đất ĐK ( 2 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

3.1. Thửa đất số : … … … … … … … … … … ; 3.2. Tờ map số : … … … … … … … … … … … … … ;3.3. Địa chỉ tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ;3.4. Diện tích : … … … … … m² ; sử dụng chung : … … … … … m² ; sử dụng riêng : … … … …. m² ;3.5. Sử dụng vào mục tiêu : … … … … … … … … … … … …., từ thời gian : … … … … … … … … .. ;3.6. Thời hạn ý kiến đề nghị được sử dụng đất : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. ;3.7. Nguồn gốc sử dụng ( 3 ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ;3.8. Có quyền sử dụng hạn chế so với thửa đất số … …., của … … … … … … .., nội dung quyền sử dụng … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. ;

 1. Tài sản gắn liền với đất ( Chỉ kê khai nếu có nhu yếu được ghi nhận quyền sở hữu tài sản )

4.1. Nhà ở, khu công trình kiến thiết xây dựng khác :a ) Loại nhà tại, khu công trình ( 4 ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ;b ) Diện tích thiết kế xây dựng : … … … … … … … … .. ( m² ) ;c ) Diện tích sàn ( so với nhà ) hoặc hiệu suất ( so với khu công trình khác ) : … … … … … … … … … ;d ) Sở hữu chung : … … … … … … … … … … … .. m², sở hữu riêng : … … … … … … … … … … … .. m² ;đ ) Kết cấu : … … … … … … … … … … … … … … .. ; e ) Số tầng : … … … … … … … … … … … … … … … ;g ) Thời hạn chiếm hữu đến : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …( Trường hợp có nhiều nhà tại, khu công trình kiến thiết xây dựng khác thì chỉ kê khai những thông tin chung và tổng diện tích quy hoạnh của những nhà tại, khu công trình thiết kế xây dựng ; đồng thời lập list nhà tại, khu công trình kèm theo đơn )4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng : 4.3. Cây lâu năm :a ) Loại cây hầu hết : … … … … … … … … … .b ) Diện tích : … … … … … … … … … … .. m² ;c ) Nguồn gốc tạo lập :– Tự trồng rừng :– Nhà nước giao không thu tiền :– Nhà nước giao có thu tiền :– Nhận chuyển quyền :

– Nguồn vốn trồng, nhận quyền:             ……..    

d ) Sở hữu chung : …. m², Sở hữu riêng : …. m2 ;đ ) Thời hạn chiếm hữu đến : … … … … … … … … …a ) Loại cây đa phần : … … … … … …. ;b ) Diện tích : … … … … … … … … … … m² ;c ) Sở hữu chung : … … … … … … … .. m² ,Sở hữu riêng : … … … … … … … … … m² ;d ) Thời hạn chiếm hữu đến : … … … … … … …Những sách vở nộp kèm theo : … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Có nhu yếu ghi nợ so với loại nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính : … … … … … … … … …Đề nghị khác : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Tôi xin cam kết ràng buộc nội dung kê khai trên đơn là đúng thực sự, nếu sai tôi trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .… … … …., ngày …. tháng … năm … …Người viết đơn( Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có )XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN( Xác nhận so với trường hợp hộ mái ấm gia đình cá thể, hội đồng dân cư ; người Nước Ta định cư ở quốc tế chiếm hữu nhà tại, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức triển khai góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng nhà ở để bán )

 1. Nội dung kê khai so với thực trạng : … … … … … … … … … … … … … … … ..
 2. Nguồn gốc sử dụng đất : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
 3. Thời điểm sử dụng đất vào mục tiêu ĐK : … … … … … … … … … … … … ..
 4. Thời điểm tạo lập gia tài gắn liền với đất : … … … … … … … … … … … … … … .
 5. Tình trạng tranh chấp đất đai, gia tài gắn liền với đất : … … … … … … … … …
 6. Sự tương thích với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch kiến thiết xây dựng : … … … … … … .
 7. Nội dung khác : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Ngày … … tháng … … năm … …Công chức địa chính( Ký, ghi rõ họ, tên ) Ngày … … tháng … … năm … …Ủy ban nhân dânquản trị( Ký tên, đóng dấu )( Trường hợp có sách vở về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác nhận những nội dung tại những Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này ; ĐK riêng về đất thì không xác nhận nội dung Điểm 4 ; ĐK riêng gia tài thì không xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này )III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …( Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện kèm theo cấp GCN, nguyên do và địa thế căn cứ pháp lý vận dụng ; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà tại thì phải xác lập rõ diện tích quy hoạnh đất ở được công nhận và địa thế căn cứ pháp lý )Ngày … … tháng … … năm … …Người kiểm tra( Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ ) Ngày … … tháng … … năm … …Giám đốc( Ký tên, đóng dấu )

3. Hướng dẫn viết đơn xin cấp sổ đỏ

3.1. Mục “Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất”

Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND ; hộ mái ấm gia đình ghi chữ “ Hộ ông ” ( hoặc “ Hộ bà ” ), sau đó ghi họ tên, năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân ( nếu có ) của hai vợ chồng chủ hộ ( người có chung quyền sử dụng đất của hộ ). Tổ chức ghi tên và quyết định hành động xây dựng hoặc giấy ĐK kinh doanh thương mại, giấy phép góp vốn đầu tư ( gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản ). Cá nhân quốc tế và người Nước Ta định cư ở quốc tế ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên những chủ đó vào list kèm theo ) .

3.2. Mục “Thửa đất đăng ký”

Trường hợp ĐK nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề xuất cấp giấy hoặc đề xuất cấp chung một GCN nhiều thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa vào list kèm theo ( Mẫu 04 c / ĐK ) .

3.3. Mục “Tài sản gắn liền với đất”

Ghi đơn cử : được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác .Ghi đơn cử : Nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau, căn hộ cao cấp nhà ở, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho, …

      Trên đây, Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn đã cung cấp một số thông tin về Mẫu đơn xin cấp sổ đỏ. Đối với sự tin cậy của khách hàng, Luật ACC sẽ luôn cố gắng hơn nữa để khách hàng có được sự hài lòng nhất. Nếu có thắc mắc gì về Mẫu đơn xin cấp sổ đỏ hay những vấn đề khác quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi. Công ty Luật ACC luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng!
Email: [email protected]
Hotline: 1900 3330
Zalo: 084 696 7979

Đánh giá post

Source: https://datxuyenviet.vn
Category: Pháp Lý Bất Động Sản

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *