Quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có côn

Cụ thể, miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục tiêu sử dụng đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc chiếm hữu của Nhà nước so với những đối tượng người dùng : Người hoạt động giải trí cách mạng trước ngày 1/1/1945 ; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến ; Bà mẹ Nước Ta anh hùng ;
Thủ tướng  Phạm Minh Chính gặp gỡ các thương bệnh binh nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ. Thủ tướng  Phạm Minh Chính gặp gỡ các thương bệnh binh nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ. Thương binh, gồm có cả thương bệnh binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993, người hưởng chủ trương như thương bệnh binh, thương bệnh binh, người hoạt động giải trí kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương khung hình từ 81 % trở lên ; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng .
Miễn tiền sử dụng đất khi mua nhà tại ( loại nhà nhiều tầng nhiều hộ ở ) đang thuê thuộc chiếm hữu của Nhà nước theo Nghị định số 61 / CP ngày 5/7/1994 của nhà nước so với người hoạt động giải trí cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 .

Chế độ giảm tiền sử dụng đất

Giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục tiêu sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc chiếm hữu của Nhà nước với những đối tượng người dùng sau :
Giảm 90 % tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục tiêu sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà thuộc chiếm hữu của Nhà nước so với những đối tượng người dùng sau : Người hoạt động giải trí cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ; thương bệnh binh, gồm có cả thương bệnh binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993, người hưởng chủ trương như thương bệnh binh, thương bệnh binh, người hoạt động giải trí kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ suất tổn thương khung hình từ 61-80 % .

Giảm 80% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng sau: Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 41-60%.

Giảm 70 % tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục tiêu sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà thuộc chiếm hữu của Nhà nước so với những đối tượng người tiêu dùng sau : Thương binh, gồm có cả thương bệnh binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993, người hưởng chủ trương như thương bệnh binh, thương bệnh binh, người hoạt động giải trí kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ suất tổn thương khung hình từ 21-40 % ; người hoạt động giải trí cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ và trách nhiệm quốc tế bị địch bắt tù, đày ; người được Tặng hoặc người trong mái ấm gia đình được khuyến mãi Kỷ niệm chương ” Tổ quốc ghi công ” hoặc Bằng ” Có công với nước ” trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, người được khuyến mãi hoặc người trong mái ấm gia đình được Tặng Huân chương Kháng chiến ; thân nhân liệt sĩ .

Giảm 65% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sử hữu Nhà nước đối với: Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến.

Chế độ miễn, hoặc giảm tiền sử dụng đất so với người có công chỉ vận dụng một lần cho một hộ mái ấm gia đình và mức tương hỗ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích quy hoạnh đất trong thực tiễn được giao, nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh pháp luật .
Trường hợp một hộ mái ấm gia đình có nhiều thành viên thuộc diện tặng thêm thì mức tương hỗ tối đa không vượt quá 100 %. Trường hợp người có công đồng thời là thân nhân liệt sĩ thì chỉ hưởng chính sách cao nhất của một đối tượng người tiêu dùng .
Nghị định có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 15/2/2022. / .

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *