Mua bán đất ruộng Diên Khánh nên chú ý điều gì?

Tại nước ta, đất nông nghiệp là loại đất có diện tích quy hoạnh rất lớn. Cho nên đồng nghĩa tương quan với đó là việc có rất nhiều những hộ mái ấm gia đình, cá thể có nhu yếu mua bán đất nông nghiệp. Diên khánh là một địa phương có nhiều tiềm năng về bất động sản trong tương lai. Vậy khi muốn mua thì cần phải làm những gì ? Mua bán đất ruộng tại đây có khó không ? Bài viết sẽ giúp bạn khám phá về yếu tố đó .

Điều kiện cần thiết để mua bán đất ruộng Diên Khánh

Điều kiện bán đất ruộng Diên Khánh

Điều kiện bán đất ruộng Diên Khánh

Để thực hiện được việc mua bán đất ruộng thì cả bên bán và cả bên mua đều cần đáp ứng được những điều kiện sau:

Điều kiện đối với bên bán đất ruộng Diên Khánh

Căn cứ theo Điều 188 Luật đất đai năm 2013 đã lao lý, khi muốn bán đất ruô gj thì cần phải cung ứng được những điều kiện kèm theo dưới đây

 • Người bán phải có đầy đủ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ruộng, trừ trường hợp được quy định trong khoản 3 Điều 186 và trong trường hợp được nhận thừa kế theo như quy định trong khoản 1 Điều 168 của Luật đất đai;
 • Đất ruộng được chuyển nhượng phải không xảy ra các tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất ruộng đó không thuộc diện kê biên để đảm bảo việc thi hành án;
 • Đất ruộng được bán cần phải trong thời hạn quy định sử dụng đất.

Ngoài những điều kiện kèm theo đã được lao lý rõ ràng tại khoản 1 của Điều này, thì người sử dụng đất ruộng khi thực thi thực thi những quyền quy đổi đất, chuyển nhượng ủy quyền đất, cho thuê đất, cho thuê lại đất, thừa kế đất, khuyến mãi ngay hoặc cho quyền sử dụng đất nông nghiệp ;Thực hiện quyền thế chấp đất, hoặc triển khai góp vốn bằng quyền sử dụng đất ruộng sẽ còn cần phải có đủ những điều kiện kèm theo theo như pháp luật ở những điều 189, điều 190, điều 191, điều 192, điều 193 và điều 194 của bộ Luật đất đai năm 2013 .

Đất ruộng không được có tranh chấp

Đất ruộng không được có tranh chấpViệc thực thi quy đổi đất, chuyển nhượng ủy quyền đất, cho thuê đất, cho thuê lại đất, thừa kế đất, khuyến mãi cho đất, thế chấp ngân hàng đất hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất sẽ cần phải thực thi việc ĐK dịch chuyển đất đai tại những cơ quan ĐK đất đai, có hiệu lực thực thi hiện hành khởi đầu từ thời gian triển khai ĐK vào sổ địa chính .

Theo như những thông tin trên, bên bán đất ruộng Diên Khánh sẽ cần phải đáp ứng được những điều kiện sau đây:

 • Bên bán cần có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Đất được bán ở Diên Khánh không có bất kỳ tranh chấp nào;
 • Quyền sử dụng đất ruộng Diên Khánh không bị kê biên thi hành án;
 • Đất ruộng Diên Khánh vẫn còn trong thời hạn sử dụng đất;
 • Việc mua bán đất ruộng Diên Khánh phải thực hiện đăng ký ở cơ quan có thẩm quyền đăng ký đất đai.

Điều kiện đối với bên bán

Điều kiện so với bên bán

Điều kiện đối với bên mua đất ruộng Diên Khánh

Khoản 3 Điều 191 của Luật đất đai năm 2013 đã lao lý về trường hợp không được phép nhận chuyển nhượng ủy quyền đất, nhận Tặng Kèm cho sử dụng đất như sau : Hộ mái ấm gia đình hoặc cá thể không trực tiếp triển khai việc sản xuất nông nghiệp sẽ không được phép nhận quyền chuyển nhượng ủy quyền đất, không được phép nhận Tặng cho sử dụng đất ruộng .Căn cứ theo như lao lý bên trên thì phía người mua đất ruộng Diên Khánh cần phải là những hộ mái ấm gia đình, hoặc những cá thể trực tiếp triển khai việc sản xuất nông nghiệp mới có quyền mua bán đất, chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất ruộng .Hộ mái ấm gia đình hoặc cá thể trực tiếp triển khai sản xuất nông nghiệp có nghĩa là hộ mái ấm gia đình và cá thể mà đã được Nhà nước thực thi giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất ruộng ; nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất ruộng và có một nguồn thu nhập có tính không thay đổi từ việc sản xuất trồng trọt trên mảnh đất đó .Việc xác nhận một hộ mái ấm gia đình hoặc cá thể trực tiếp triển khai việc sản xuất nông nghiệp và có được nguồn thu nhập không thay đổi từ việc sản xuất trồng trọt sẽ do cơ quan nào tiến hành xác nhận ? Câu vấn đáp là sẽ có hai trường hợp như sau :

 • Trường hợp 1: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình, cá nhân trùng với nơi có đất ruộng, tức là ở Diên Khánh. Đối với trường hợp như thế này sẽ do Ủy ban nhân dân cấp xã của Diên Khánh xác nhận.
 • Trường hợp 2: trường hợp hộ gia đình hoặc cá nhân sử dụng đất ruộng mà không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Tức là hộ khẩu không thuộc Diên Khánh: thì Ủy ban nhân dân xã nơi có đăng ký hộ khẩu thường trú sẽ có trách nhiệm xác nhận rằng hộ gia đình, hoặc cá nhân đó trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có được nguồn thu nhập ổn định nhờ việc sản xuất nông nghiệp trên mảnh đất đó sau khi đã có văn bản xác nhận việc sử dụng đất ruộng của Ủy ban nhân dân cấp xã ở Diên Khánh.

Điều kiện đối với bên mua

Điều kiện so với bên mua

Trình tự, thủ tục mua bán đất ruộng Diên Khánh

Khi triển khai mua bán, chuyển nhượng ủy quyền đất ruộng tại Diên Khánh sẽ cần có những bước sau

Bước 1: Đặt cọc mua bán đất ruộng

Nội dung của bản Hợp đồng đặt cọc mua bán đất ruộng sẽ gồm có những thông tin cơ bản như sau :

 • Thông tin của bên bán;
 • Thông tin của bên mua;
 • Thông tin của người làm chứng việc mua bán (nếu có);
 • Thông tin về đất ruộng: Địa chỉ, số sổ đỏ, diện tích đất ruộng.
 • Giá tiền của việc mua bán đất, số tiền đặt cọc là bao nhiêu, các đợt thanh toán tiếp theo là bao nhiêu, thời gian thanh toán và hình thức thanh toán như thế nào?
 • Nội dung thỏa thuận về thời gian hai bên ký hợp đồng mua bán đất ruộng.
 • Các thỏa thuận khác: bên nào chịu thuế thu nhập cá nhân, bên nào chịu lệ phí công chứng,…

Bước 2: thực hiện ký kết bản hợp đồng mua bán đất ruộng Diên Khánh

Các bên thực thi mua bán cần phải chuẩn bị sẵn sàng khá đầy đủ hồ sơ gồm :Bên bán cần phải sẵn sàng chuẩn bị :

 • Bản gốc giấy Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu
 • Bản gốc của Sổ hộ khẩu;
 • Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân.
 • Giấy chứng nhận kết hôn trong trường hợp đã kết hôn.
 • Giấy tờ chứng nhận ly hôn và việc phân chia tài sản.
 • các giấy tờ về phân chia tài sản, di chúc,…
 • Bản gốc của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Bên mua cần phải sẵn sàng chuẩn bị :

 • Bản gốc của Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu
 • Bản gốc của Sổ hộ khẩu
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • Giấy chứng nhận kết hôn đối với trường hợp đã kết hôn.

Hai bên thực thi triển khai việc nộp hồ sơ ở Văn phòng công chứng và kèm theo phiếu nhu yếu công chứng sau đó chờ Công chứng viên thực thi việc kiểm tra hồ sơ hoặc là phát hành hồ sơ

Thủ tục mua bán đất ruộng Diên Khánh

Thủ tục mua bán đất ruộng Diên Khánh

Bước 3: thực hiện đăng ký biến động đất đai

Nộp hồ sơ ĐK dịch chuyển đất đai ở Văn phòng ĐK đất đai hoặc là tại Ủy ban nhân dân cấp xã ở Diên Khánh .Hồ sơ gồm :

 • Đơn xin đăng ký biến động đất đai (theo mẫu);
 • Bản hợp đồng chuyển nhượng đất đã công chứng;
 • Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất.
 • Chứng minh thư nhân dân, 1 sổ hộ khẩu,…

Văn phòng ĐK đất đai sẽ xác nhận nội dung về dịch chuyển đất vào Giấy ghi nhận đã được cấp theo pháp luật ;

Chỉnh lý và cập nhật về biến động đất đai vào trong hồ sơ địa chính, vào cơ sở dữ liệu đất đai và trả Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất

Thực hiện đăng ký biến động đất đai

Thực hiện ĐK dịch chuyển đất đai

Như vậy, bài viết đã giúp bạn giải đáp những câu hỏi cần thiết xoay quanh vấn đề mua bán đất ruộng Diên Khánh. Mong rằng bạn đã trang bị cho mình những thông tin cần thiết khi mua bán đất ruộng tại địa phương này sau khi đọc bài viết

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *