Hiệp định chung về thuế quan và thương mại là gì? Nội dung hiệp định

Hiệp định chung về thuế quan và thương mại ? Nội dung hiệp định chung về thuế quan và thương mại ?

Hiện nay, thuế quan và thương mại luôn được nhìn nhận là hai yếu tố đặc biệt quan trọng quan trọng và có ý nghĩa then chốt so với những nghành nghề dịch vụ khác cũng như sự tăng trưởng của quốc gia. Với vai trò to lớn như thế thì Hiệp định chung về thuế quan và thương mại đã sinh ra. Chắc hẳn lúc bấy giờ vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ về hiệp định này. Chính thế cho nên, bài viết dưới đây Luật Dương Gia sẽ giúp người đọc khám phá Hiệp định chung về thuế quan và thương mại là gì cũng như nội dung của hiệp định ?

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

1. Hiệp định chung về thuế quan và thương mại:

Hiệp định chung về thuế quan và thương mại, hay còn gọi là hiệp định GATT-94 được xây dựng theo nguyên tắc của mô hình ba cấp, bao gồm:

– Hiệp định chung về thuế quan và thương mại được khởi đầu bằng nguyên tắc cơ bản : thương mại không phân biệt đối xử. – Các hiệp định bổ trợ và những phụ lục gồm có những lao lý đặc biệt quan trọng tương quan đến những ngành hoặc những yếu tố chuyên biệt. – Danh mục và chi tiết cụ thể nêu cam kết của mỗi nước Open thị trường trong nước của mình cho những nhà sản xuất sản phẩm & hàng hóa quốc tế. Các hạng mục ở phần phụ lục của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại gồm có những cam kết có tính ràng buộc về thuế quan so với thương mại sản phẩm & hàng hóa nói chung, về thuế quan và hạn ngạch thuế quan so với thương mại và 1 số ít mẫu sản phẩm nông nghiệp. ( Theo World Trade Organization – WTO ).

Hiệp định chung về thuế quan và thương mại trong tiếng Anh là gì?

Hiệp định chung về thuế quan và thương mại trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ General Agreement on Tariffs and Trade, viết tắt là GATT-94.

2.1. Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc: 

Trước tiên chúng ta hiểu về nguyên tắc đối xử tối huệ quốc như sau:

– Định nghĩa nguyên tắc đối xử tối huệ quốc : Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc được hiểu là quy định nhu yếu những bên tham gia trong quan hệ kinh tế tài chính – thương mại dành cho nhau những điều kiện kèm theo tặng thêm không kém hơn những điều kiện kèm theo khuyến mại mà mình dành cho những nước khác. – Mục đích của nguyên tắc đối xử tối huệ quốc : Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc trong mạng lưới hệ thống thương mại đa phương tạo ra sự bình đẳng về thời cơ cạnh tranh đối đầu giữa những thành viên khi cùng vào thị trường của một thành viên nào đó. – Nội dung của nguyên tắc đối xử tối huệ quốc : + Mỗi nước thành viên dành cho sản phẩm & hàng hóa và những đối tượng người dùng khác như dịch vụ, quyền sở hữu trí tuệ hay những chủ thể là những nhà đầu tư … sự đãi ngộ cửa khẩu không kém phần thuận tiện hơn sự đãi ngộ dành cho sản phẩm & hàng hóa có nguồn gốc từ một nước thành viên khác. + Hàng hóa và dịch vụ có nguồn gốc từ những nước thành viên được đãi ngộ như nhau trên thị trường toàn bộ những nước thành viên khác. Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc lúc bấy giờ cũng chỉ vận dụng so với sản phẩm & hàng hóa “ giống hệt nhau ” hoặc “ tương tự như nhau ”.

Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc trong hiệp định chung về thuế quan và thương mại:

Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc như đã nghiên cứu và phân tích đơn cử bên trên được hiểu là quy định nhu yếu những bên tham gia trong quan hệ kinh tế tài chính – thương mại dành cho nhau những điều kiện kèm theo khuyến mại không kém hơn những điều kiện kèm theo khuyến mại mà mình dành cho những nước khác. Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc trong mạng lưới hệ thống thương mại đa phương có mục tiêu tạo ra sự bình đẳng về thời cơ cạnh tranh đối đầu giữa những thành viên khi cùng vào thị trường của một thành viên nào đó.

Trước tiên chúng ta hiểu về nguyên tắc đối xử quốc gia như sau:

– Định nghĩa nguyên tắc đối xử vương quốc :

Nguyên tắc đối xử quốc gia là quy chế được đặt ra và yêu cầu các quốc gia thực hiện những biện pháp nhằm mục đích để đảm bảo cho sản phẩm nước ngoài và cả các chủ thể là những nhà cung cấp những sản phẩm đó được đối xử trên thị trường nội địa không kém ưu đãi hơn các sản phẩm nội địa và nhà cung cấp nội địa.

– Mục đích của nguyên tắc đối xử vương quốc : Thực hiện nguyên tắc đối xử vương quốc. Đây là nguyên tắc trong mạng lưới hệ thống thương mại đa phương nhằm mục đích tạo sự bình đẳng về thời cơ cạnh tranh đối đầu giữa những nhà phân phối kinh doanh thương mại quốc tế với đơn vị sản xuất kinh doanh thương mại trong nước. – Nội dung của nguyên tắc đối xử vương quốc : Nguyên tắc đối xử vương quốc được đưa vào Điều III của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại, liên tục được triển khai tại WTO ( World Trade Organization – Tổ chức thương mại quốc tế ). Nội dung quy định : Đối xử với sản phẩm & hàng hóa dịch vụ, những góc nhìn của quyền sở hữu trí tuệ, thậm chí còn cả những nhà sản xuất hàng hoá, dịch vụ và công dân quốc tế như những yếu tố tương tự như trong nước. Tuy nhiên, có sự khác nhau giữa những yếu tố : + Đối với yếu tố hàng hoá và sở hữu trí tuệ, việc vận dụng nguyên tắc là nghĩa vụ và trách nhiệm chung, có nghĩa là hàng hoá và quyền sở hữu trí tuệ quốc tế sau khi đóng thuế hải quan hoặc được đăng kí bảo vệ hợp pháp, được đối xử bình đẳng như hàng hoá và quyền sở hữu trí tuệ trong nước về thuế và lệ phí trong nước, những lao lý về mua và bán, phân phối, luân chuyển. + Đối với yếu tố dịch vụ, chỉ vận dụng nguyên tắc này với những nghành, ngành nghề đã được mỗi nước đưa vào hạng mục cam kết và mỗi nước có quyền đàm phán đưa ra những ngoại lệ. Lưu ý rằng nguyên tắc đối xử vương quốc chỉ vận dụng khi những yếu tố trên đã gia nhập thị trường trong nước, thế cho nên những đối xử tại cửa khẩu không nằm trong qui định vận dụng nguyên tắc.

Nguyên tắc đối xử quốc gia trong hiệp định chung về thuế quan và thương mại:

Nguyên tắc đối xử vương quốc như đã nghiên cứu và phân tích bên trên được hiểu là quy định nhu yếu những vương quốc triển khai những giải pháp nhằm mục đích mục tiêu để hoàn toàn có thể bảo vệ cho mẫu sản phẩm quốc tế và cả những chủ thể là những nhà phân phối những mẫu sản phẩm đó được đối xử trên thị trường trong nước không kém khuyễn mãi thêm hơn những loại sản phẩm trong nước và nhà cung ứng trong nước. Nguyên tắc đối xử vương quốc trong mạng lưới hệ thống thương mại đa phương có mục tiêu nhằm mục đích để hoàn toàn có thể tạo sự bình đẳng về thời cơ cạnh tranh đối đầu giữa những chủ thể là những nhà phân phối kinh doanh thương mại quốc tế với những chủ thể là những nhà phân phối kinh doanh thương mại trong nước.

2.3. Mức thuế trần:

Trước tiên ta hiểu về mức thuế trần như sau:

Mức thuế trần trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Bindding Tariffs. Các hạng mục Open thị trường không chỉ đơn thuần là những barem về thuế quan, mà đó phải được hiểu là mức thuế trần. Mức thuế trần cũng chính là cam kết không tăng thuế vượt qua một mức nào đó.

Mức thuế trần được quy định cụ thể tại hội nghị GATT-94:

Tại những nước trên quốc tế, mức thuế trần thường là mức thuế đang được vận dụng trên thực tiễn. Còn phần lớn những nước đang tăng trưởng thì lại đặt mức thuế trần cao hơn một chút ít so với những mức đang vận dụng. Các nước tăng trưởng đã ngày càng tăng mức thuế trần so với hầu hết những dòng thuế. từ 78 % lên đến 99 % số dòng thuế có mức thuế trần. Các nền kinh tế tài chính đang tăng trưởng cũng tăng không kém, từ mức 21 % lên 73 %. Các nền kinh tế tài chính đang quy đổi có mức góp vốn đầu tư tăng từ 73 % lên 98 %. Như vậy, ta nhận thấy rằng, so với những chủ thể là những người kinh doanh và nhà đầu tư, thị trường đã trở nên bảo đảm an toàn hơn nhiều. Kết quả quan trọng của vòng đàm phán Uruguay ( đây chính là một loạt những cuộc đàm phán thương mại tiếp nối đuôi nhau nhau từ tháng 9 năm 1986 cho đến tháng 4 năm 1994 của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại ) chính là 22.500 trang hạng mục cam kết của những nước so với 1 số ít loại sản phẩm & hàng hóa đơn cử, nhất là những cam kết giảm thuế và xác lập mức thuế trần so với nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa. Trong 1 số ít trường hợp, thuế quan được giảm xuống còn không, cạnh bên đó cũng có thêm rất nhiều mức thuế trần. Một nước hoàn toàn có thể phá bỏ cam kết, tức là nâng thuế quan cao hơn mức thuế trần, nhưng không phải là dễ. Để hoàn toàn có thể làm được điều này, nước đó phải đàm phán với những nước tương quan và hoàn toàn có thể bị buộc phải bù đắp thiệt hại về thời cơ thương mại mà những đối tác chiến lược phải gánh chịu.

Theo Hiệp định chung về thuế quan và thương mại, các nước phát triển chấp thuận giảm từng bước phần lớn thuế quan trong vòng năm năm kể từ ngày 1/1/1995. Kết quả là thuế nhập khẩu đối với sản phẩm công nghiệp vào các nước này đã giảm 40%, từ trung bình 6,3% xuống còn 3,8%. Đồng thời, giá trị các sản phẩm công nghiệp được nhập vào các nước phát triển không phải chịu thuế tăng mạnh, từ mức 20% lên 44%.

Tỉ lệ những mẫu sản phẩm nhập khẩu vào những nước tăng trưởng phải chịu thuế suất cao hơn 15 % sẽ giảm từ 7 % xuống còn 5 %. Tỉ lệ sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu của những nước đang tăng trưởng sang những nước tăng trưởng phải chịu thuế suất cao trên 15 % sẽ giảm từ mức 9 % xuống còn 5 %. Các hạng mục Open thị trường không chỉ đơn thuần là những barem về thuế quan, mà đó phải được hiểu là mức thuế trần. Mức thuế trần chính là cam kết không tăng thuế vượt qua một mức nào đó. Theo hiệp định Hiệp định chung về thuế quan và thương mại, những nước tăng trưởng chấp thuận đồng ý giảm từng bước phần nhiều thuế quan trong vòng năm năm kể từ ngày 1/1/1995. Kết quả là thuế nhập khẩu so với mẫu sản phẩm công nghiệp vào những nước này đã giảm 40 %, từ trung bình 6,3 % xuống còn 3,8 %. Bên cạnh đó thì giá trị những mẫu sản phẩm công nghiệp được nhập vào những nước tăng trưởng không phải chịu thuế tăng mạnh, từ mức 20 % lên 44 %.

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *