2 quy định mới về thủ tục cấp, cấp đổi Sổ đỏ từ 30/8/2021

Khi Quyết định 1686 / QĐ-BTNMT về công bố thủ tục hành chính nghành đất đai có hiệu lực thực thi hiện hành thì một số ít lao lý được hướng dẫn cụ thể và đơn cử hơn. Dưới đây là lao lý mới khi cấp Sổ đỏ từ ngày 30/8/2021 .Lưu ý : Mặc dù thủ tục hành chính nghành nghề dịch vụ đất đai sửa đổi, bổ trợ được công bố và có hiệu lực hiện hành từ ngày 30/8/2021 theo Quyết định 1686 / QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhưng trên thực tiễn một số ít địa phương đã triển khai theo pháp luật này từ trước ngày 30/8/2021 như nơi nộp hồ sơ và trả tác dụng ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận ( Sổ đỏ, Sổ hồng ) .

Quy định rõ hơn về nơi nộp hồ sơ cấp, cấp đổi Sổ đỏ

Mặc dù từ ngày 08/02/2021 quy định Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được tiếp hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận và nộp hồ sơ theo nhu cầu nhưng thủ tục hành chính vẫn thực hiện theo quy định cũ. Tại Quyết định 1686/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quy định rõ về nội dung này. Theo đó, đối với địa phương đã thành lập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khi cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận hoặc các thủ tục hành chính khác thì người sử dụng đất nộp hồ sơ theo quy định như sau:

“ Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng ĐK đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai hoặc cơ quan đảm nhiệm hồ sơ theo pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khu vực theo nhu yếu so với những địa phương mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã phát hành quy định tiếp đón, luân chuyển hồ sơ, xử lý và trả tác dụng xử lý thủ tục theo nhu yếu về khu vực .
Hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu yếu ” .

Như vậy, ngoài lao lý như trước kia là nộp hồ sơ tại Văn phòng ĐK đất đai cấp tỉnh ( tỉnh, thành phố thường trực TW ) hoặc bộ phận một cửa do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh lao lý hoặc Ủy Ban Nhân Dân xã, phường, thị xã nơi có đất nếu hộ mái ấm gia đình, cá thể có nhu yếu thì nay được nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai ở huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố thường trực TW ( trong thực tiễn nhiều địa phương đã triển khai theo lao lý này nhưng nay mới được pháp luật rõ trong thủ tục hành chính ) .
Ngoài ra, so với địa phương mà Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh đã phát hành quy định đảm nhiệm, luân chuyển hồ sơ, xử lý và trả hiệu quả xử lý thủ tục theo nhu yếu về khu vực thì nộp theo tại khu vực theo nhu yếu đó ( khu vực khác thuận tiện cho người sử dụng đất – để biết khu vực nào người dân phải địa thế căn cứ vào quyết định hành động của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh ). Đây là nội dung đã được nêu tại Nghị định 148 / 2020 / NĐ-CP nhưng theo pháp luật về khu vực nộp hồ sơ và trả hiệu quả tại Quyết định 1686 / QĐ-BTNMT thì mới được bộc lộ một cách rõ ràng và dễ triển khai hơn .

quy dinh moi khi cap so do2 quy định mới khi cấp Sổ đỏ (Ảnh minh họa)
 

Quy định rõ trường hợp được thỏa thuận thời gian cấp Sổ đỏ

Khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP quy định:

“ Đối với trường hợp Văn phòng ĐK đất đai, Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai thực thi việc đảm nhiệm hồ sơ và trả tác dụng xử lý thủ tục ĐK đất đai, gia tài khác gắn liền với đất ; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy ghi nhận theo nhu yếu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thời hạn, khu vực đảm nhiệm hồ sơ và trả hiệu quả xử lý thủ tục được thực thi theo thỏa thuận hợp tác giữa người có nhu yếu và Văn phòng ĐK đất đai, Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai nhưng không quá thời hạn triển khai thủ tục do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lao lý. ” .

Với pháp luật này người sử dụng đất hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác với Văn phòng ĐK đất đai, Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai về thời hạn, khu vực đảm nhiệm hồ sơ cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy ghi nhận. Đây là lao lý rất văn minh, hoàn toàn có thể rút ngắn thời hạn thực thi nhưng pháp luật này không vận dụng với tổng thể những địa phương trong cả nước .
Thủ tục cấp, cấp đổi Giấy ghi nhận tại Quyết định 1686 / QĐ-BTNMT nêu rõ :

“ Đối với những địa phương mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã phát hành quy định đảm nhiệm, luân chuyển hồ sơ, xử lý và trả tác dụng xử lý thủ tục theo nhu yếu về thời hạn thì thời hạn xử lý thủ tục được triển khai theo thỏa thuận hợp tác giữa người có nhu yếu và Văn phòng ĐK đất đai, Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai nhưng không quá thời hạn triển khai thủ tục do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh pháp luật. ” .

Như vậy, thời hạn triển khai thủ tục cấp, cấp đổi Giấy ghi nhận theo thỏa thuận hợp tác ( hoàn toàn có thể được rút ngắn ) chỉ vận dụng so với địa phương mà Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành đó đã phát hành quy định tiếp đón, luân chuyển hồ sơ, xử lý và trả hiệu quả xử lý thủ tục theo nhu yếu về thời hạn và địa phương đó đã xây dựng Văn phòng ĐK đất đai .
Các địa phương chưa xây dựng Văn phòng ĐK đất đai, chưa phát hành quy định xử lý hồ sơ và trả tác dụng theo nhu yếu về thời hạn thì thời hạn xử lý vẫn triển khai theo pháp luật tại khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017 / NĐ-CP ( không quá 30 ngày thao tác kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ ; so với xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả không quá 40 ngày thao tác ; thời hạn này không tính thời hạn người sử dụng đất thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính ) .

Trên đây là quy định mới khi cấp Sổ đỏ từ ngày 30/8/2021. Có thể thấy những quy định này trước đây đã được đề cập tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP nhưng chỉ khi thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai sửa đổi, bổ sung được công bố mới thể hiện một cách chi tiết và rõ ràng hơn. Ngoài ra, người dân cần nắm rõ: Hồ sơ, thủ tục cấp, cấp đổi Sổ đỏ về cơ bản không có thay đổi so với trước đây.

Khi bạn đọc có vướng mắc vui lòng liên hệ với LuatVietnam qua số: 1900.6192.

>> Thủ tục làm Sổ đỏ: 6 quy định phải biết khi làm Sổ đỏ

>> Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *