Công xã Paris là gì? Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của Công xã Paris?

Công xã Paris là gì ? Những thuật ngữ pháp lý tương quan dịch sang tiếng Anh ? Hoàn cảnh sinh ra và ý nghĩa của Công xã Paris ? Tổ chức cỗ máy và chính quyền sở tại của Công xã Paris ? Các chủ trương kinh tế tài chính, xã hội ? Những bài học kinh nghiệm lịch sử vẻ vang của Công xã Paris 1871 ?

Thế giới đã trải qua những thời kỳ lịch sử dân tộc hùng hồn và những quá trình chính quyền sở tại khác nhau để hoàn toàn có thể không thay đổi và thống nhất như bấy giờ. Tuy nhiên, mỗi một tiến trình lịch sử vẻ vang đều để lại những ý nghĩa lịch sử dân tộc quan trọng so với nhiều vương quốc, trong đó có Nước Ta. Vậy, Công xã Paris là gì ? Hoàn cảnh sinh ra và ý nghĩa của Công xã Paris ? Hy vọng bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về yếu tố nêu trên.

1. Công xã Paris là gì?

Công xã Paris là một chính quyền điều hành Paris trong một khoảng thời gian ngắn, từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 28 tháng 5 năm 1871. Công xã là cụm từ dùng để mô tả cho một vụ bạo loạn hoặc một hình thức nhằm thiết lập chính quyền theo chủ nghĩa xã hội hiện đại.

Theo cách hiểu thường thì thì Công xã Paris chỉ là cơ quan hành chính địa phương ( hội đồng của một xã ) đã nắm quyền tinh chỉnh và điều khiển Paris trong vòng hai tháng mùa xuân năm 1871. Tuy nhiên, với những điều kiện kèm theo khi xây dựng, những lao lý gây tranh cãi và kết thúc đẫm máu đã làm cho nó trở thành sự kiện chính trị quan trọng vào thời đó. Bên cạnh đó, nó được xem là thành quả của nhân dân lao động, đã quả cảm đứng lên đấu tranh bền chắc để chống lại giai cấp tư sản phản động và quân đội Phổ. Mục đích của cuộc đấu tranh này chính là vì quyền hạn của số đông quần chúng và nhân dân lao động Pháp. Nó được xem là nhà nước tiên phong đại diện thay mặt cho giai cấp công nhân, giai cấp vô sản.

2.

Công xã Paris tiếng Anh là gì?

Công xã Paris được dịch sang tiếng Anh như sau: Commune of Paris

3. Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của Công xã Paris:

Thứ nhất, hoàn cảnh ra đời Công xã Paris

Công xã Paris là cuộc chiến tranh diễn ra tại Pháp vào năm 1870 với mục tiêu là chống lại quân phản động và quân đội Phổ trong những điều kiện bất lợi. Ngày 2/9/1970, Napoleon II đã kết hợp với quân dân đứng lên đấu tranh với quân Phổ nhưng bị thất bại nặng nề tại Xơ đăng và sau đó Ông cùng toàn bộ quân chủ lực bị bắt. Nguồn gốc chính của việc xảy ra đấu tranh này là vì sự phát triển của công nghiệp đã kéo theo sự mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và công nhân, vô sản Pháp ngày càng sâu sắc. Chính những điều đó đã tạo nên cuộc đấu tranh lật đổ chính quyền Napoleon của quần chúng lao động.

Ngày 4/9/1870, nhân dân Paris đã đứng lên khởi nghĩa và cuộc đấu tranh bền chắc của giai cấp lao động đã phế truất được vị vua đấm đá bạo lực, tham quyền Napoleon III, xây dựng cơ quan chính phủ tư sản lâm thời là Nước Cộng hòa Pháp lần thứ ba hay còn gọi là chính phủ nước nhà Vệ quốc. Trước sự tiến công của quân Phổ, chính phủ nước nhà tư sản đã hấp tấp vội vàng đầu hàng Đức. Mẫu thuẫn càng tăng với chính quyền sở tại nên nhân dân Paris đã đứng lên nhất quyết bảo vệ tổ quốc. Chính vì điều này mà xích míc giữa chính phủ nước nhà và nhân dân đã ngày một thêm thâm thúy, lòng phẫn nộ của nhân dân và người lao động này càng tăng. Vào sáng ngày 18/03/1871, Chi-e cho quân tiến công Mông-mác nhưng đã thất bại, do đó quần chúng nhân dân đã làm chủ Paris. Tiếp vào ngày 26/03/1871 Hội đồng công xã chính thức được bầu do nhân dân làm chủ và Công xã Paris đã được chính thức công bố xây dựng vào ngày 28/03/1871.

Thứ hai, ý nghĩa lịch sử của Công xã Paris

Công xã Paris đã mang ý nghĩa vô cùng lớn lao bởi đây là cuộc cách mạng vô sản tiên phong trên quốc tế đã xóa bỏ được giai cấp tư sản và thiết lập chính quyền sở tại của giai cấp vô sản. Đât là nhà nước đại diện thay mặt cho giai cấp công nhân, giai cấp vô sản và là nhà nước duy nhất lấy chuyên chính vô sản làm khuynh hướng chính trị. Bộ máy chính quyền sở tại của Công xã Paris được tổ chức triển khai với cỗ máy chính quyền sở tại của giai cấp tư sản. Trong lịch sử vẻ vang lần tiên phong có những ủy ban nhân dân, những tổ chức triển khai của phần đông quần chúng vì Giao hàng mục tiêu cho nhân dân được xây dựng. Lợi ích đã trọn vẹn thuộc về giai cấp lao động, là bài học kinh nghiệm cho việc tổ chức triển khai chính quyền sở tại của những nước sau này. Tuy thất bại nhưng Công xã Paris có ý nghĩa và tác động ảnh hưởng to lớn so với cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản trên toàn quốc tế, đồng thời cũng cổ vũ ý thức chiến đấu của công nhân trên quốc tế. Thúc đẩy lòng yêu nước, sự quả cảm dám đứng lên đấu tranh vì dân tộc bản địa, phế truất chính quyền sở tại nhu nhược và đứng ra đại diện thay mặt, làm chủ xây dựng nên chính quyền sở tại mới để đấu tranh chống lại những thế lực quân địch bên ngoài. Bên cạnh đó, những chủ trương mà Công xã Paris đã đề ra cho thấy sự phát minh sáng tạo về một nhà nước kiểu Mới dựa trên cơ sở dân chủ vô sản qua hoạt động giải trí quyền lợi của đại đa số người nhân dân lao động.

Thứ ba, nguyên nhân thất bại của Công xã Paris

Công xã Paris sụp đổ là một sự thiệt thòi rất lớn của giai cấp công nhân và quần chúng lao động TP. hà Nội Paris cũng như những vương quốc khác trên quốc tế. Bên cạnh những nguyên do khách quan dẫn đến thất bại thì những nguyên nhân chủ quan cũng chính là những yếu tố quyết định hành động. Cụ thể như sau :

– Giai cấp vô sản Pháp lúc bấy giờ chưa đủ lớn mạnh, còn non kém về nhiều mặt chưa đủ kinh nghiệm cũng như những chiến thuật để chèo lái lãnh đạo được cuộc cách mạng vô sản, cũng như chưa đủ lực lượng và kinh nghiệm để đánh bại tư sản.

– Sự chỉ huy của một người có nhiều kinh nghiệm tay nghề, chưa có được sự chỉ huy của Chính đảng Cách mạng từ đó dẫn đến những yếu tố phát sinh không hề xử lý ổn thỏa và mang tính kế hoạch. – Công xã Paris vẫn không nhất quyết và triệt để trấn áp quân địch ngay từ đầu, đơn cử như việc không tịch thu, tước đoạt hàng loạt gia tài của bọn phản động … – Bên cạnh đó, Công xã Paris đã bỏ lỡ một số ít thời cơ, đồng thời chưa thực thi tốt liên minh công nông. – Song giai cấp tư sản Pháp thời gian đó vẫn còn mạnh, quân đội và vũ khí hiện đạ hơn đồng thời lại nhận được sự trợ giúp từ bọn quân phiệt Phổ nên đã hoàn toàn có thể đánh lại quân dân một cách nhanh gọn.

4. Tổ chức bộ máy và chính quyền của Công xã Paris:

Bộ máy chính quyền sở tại của Công xã Paris đã mang ý nghĩa vô cùng lớn lao bởi đây là cuộc cách mạng vô sản tiên phong trên quốc tế đã xóa bỏ được giai cấp tư sản và thiết lập chính quyền sở tại của giai cấp vô sản. Lần tiên phong trong lịch sử dân tộc, cỗ máy nhà nước được có những ủy ban nhân dân để chỉ huy và quản trị nhân dân, những tổ chức triển khai vì mục tiêu nhân dân cũng được xây dựng. Bọn quý tộc tư sản và chính quyền sở tại tư sản phản cách mạng nhanh gọn được vô hiệu hàng loạt quyền lợi và nghĩa vụ, quyền lợi trọn vẹn thuộc về tay giai cấp lao động đơn cử là công nhân và nông dân. Tuy thất bại nhưng Công xã Paris có ý nghĩa và ảnh hưởng tác động to lớn so với cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản trên toàn quốc tế, đồng thời cũng cổ vũ niềm tin chiến đấu của công nhân trên quốc tế. Những chủ trương mà Công xã Paris mang tính phát minh sáng tạo về một nhà nước kiểu mới, vì mục tiêu dân chủ vô sản qua hoạt động giải trí quyền lợi của đại đa số người nhân dân lao động.

5. Các chính sách kinh tế, xã hội:

Đối với chủ trương kinh tế tài chính, xã hội Công xã Paris quyết định hành động giao cho công nhân quản trị những xí nghiệp sản xuất, công xưởng mà giới chủ đã bỏ khỏi Paris. Việc quản trị này mang tính dân chủ, nhân dân có quyền được hoạt động giải trí kinhh tế đồng thời còn tương hỗ cho việc đem lại kinh tế tài chính, công ăn việc làm cho nhân dân lao động. Còn những xưởng mà người chủ vẫn ở lại, Công xã quản trị trải qua việc trấn áp tiền lương, thời hạn thao tác. Việc chi trả tiền lương sẽ phụ thuộc vào vào nhiều yếu tố quyết định hành động để được trả lương hài hòa và hợp lý. Các Ủy ban Lao động được xây dựng nhằm mục đích mục tiêu chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về sản xuất và đời sống công nhân. Đối với những nhà máy sản xuất vẫn còn giới chủ, vì mục tiêu quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân lao động, Công xã đưa ra nhiều lệnh cấm như lệnh cấm hình thức cúp phạt, cấm làm đêm trong những xưởng bánh mì. Song một điểm mới được xem là rất văn minh và được vận dụng cho sau này chính là chính sách ngày làm 8 tiếng cũng được đề ra nhưng chưa kịp triển khai. Về giáo dục, Công xã Paris chú trọng vào hoạt động giải trí cũng như phát hành nhiều chủ trương giáo dục tân tiến, triển khai xây dựng mạng lưới hệ thống giáo dục thống nhất, tách khỏi nhà thời thánh, sửa chữa thay thế những tăng lữ bằng những tầng lớp giáo viên mới. Một sắc lệnh pháp luật giáo dục bắt buộc và không tính tiền. Một trong những trách nhiệm quan trong lúc bấy giờ chính là huấn luyện và đào tạo những đội ngũ cán bộ, những nhân tài Giao hàng cho quốc gia. Về quân sự chiến lược, Công xã Paris giải tán quân đội và cỗ máy công an của chính sách cũ ; xây dựng lực lượng vũ trang và lực lượng bảo mật an ninh của nhân dân

6. Cách mạng Việt Nam đã học được gì từ công xã Paris?

Công xã Paris đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng Nước Ta đơn cử như sau : Thứ nhất, để hoàn toàn có thể đấu tranh chống lại quân địch cũng như chính quyền sở tại bù nhìn thì cần phải có đội ngũ Chính Đảng chỉ huy cuộc cách mạng. Phế truất, đập tan chính sách, cỗ máy nhà nước tư sản và thực thi thiết kế xây dựng nhà nước vô sản. Bên cạnh đó, kiến thiết xây dựng lực lượng Liên minh công – nông và có được sự ủng hộ của nhân dân là rất quan trọng. Việc lôi kéo và link những lực lượng nhân dân lao động, đội ngũ tri thức, công nhân chính là yếu tố đặt ra số 1 cỉa một cuộc cách mạng chính nghĩa. Bộ máy chính quyền sở tại nhà nước kiểu cũ phải được xóa bỏ trọn vẹn, không vận dụng hình thức thỏa hiệp, giữ lại một số ít vị trí cũ với những người cũ, sắp xếp đội ngũ cán bộ có tài vào thay thế sửa chữa và chỉ huy.

Vì thế mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) đã có những hoạt động chuẩn bị cho việc thành lập của chính đảng vô sản, cụ thể là vào ngày 03/02/1930 Đảng cộng sản Việt Nam với nòng cốt chính là liên minh công nông.

Nhà nước Nước Ta là nhà nước đầu đại diện thay mặt cho giai cấp công nhân, giai cấp vô sản, nhà nước duy nhất lấy chuyên chính vô sản làm xu thế chính trị. quản trị Hồ Chí Minh đã học hỏi và lấy quan điểm của những nhà tư tưởng lớn để hoàn toàn có thể dẫn dắt cách mạng Nước Ta đi đúng con đường cách mạng. Giữa vòng vây của giai cấp tư sản và những cuộc cách mạng tư sản đang lan rộng, nó là một cuộc đấu tranh và một thắng lợi vô tiền khoán hậu của nhân dân lao động, mà Karl Marx đã gọi là cuộc đấu tranh của “ những con người dám tiến công lên trời ” Thứ hai, Công xã Paris đã truyền sức mạnh cũng như lòng quả cảm cho nhân dân ta, dám đứng lên khởi nghĩa đấu tranh để dành lại độc lập, bảo vệ nền độc lập dân tộc bản địa. Đứng lên khởi nghĩa bảo vệ, dành quyền lợi và nghĩa vụ cho bản thân trước sự bóc lột của giới tư sản cầm quyền. Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Dương Gia về Công xã Paris là gì, thực trạng sinh ra và ý nghĩa của Công xã Paris. Trường hợp có vướng mắc xin vui mắt liên hệ để được giải đáp đơn cử.

Source: https://datxuyenviet.vn
Category: Blog

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *