numpy.concatenate () bằng Python – w3seo nối array trong numpy
Rate this post

Hàm concatenate ( ) là một hàm từ gói NumPy. Về cơ bản, hàm này tích hợp những mảng NumPy với nhau. Hàm này về cơ bản được sử dụng để nối hai hoặc nhiều mảng có cùng hình dạng dọc theo một trục được chỉ định. Có những điều thiết yếu sau đây cần ghi nhớ :
NumPy’s concatenate ( ) không giống như một phép nối cơ sở tài liệu truyền thống lịch sử. Nó giống như việc xếp chồng những mảng NumPy .
Các bài viết tương quan :
Chức năng này hoàn toàn có thể hoạt động giải trí theo cả chiều dọc và chiều ngang. Điều này có nghĩa là tất cả chúng ta hoàn toàn có thể nối những mảng với nhau theo chiều ngang hoặc chiều dọc .

Hàm concatenate ( ) thường được viết dưới dạng np.concatenate ( ), nhưng tất cả chúng ta cũng hoàn toàn có thể viết nó dưới dạng numpy.concatenate ( ). Nó nhờ vào vào cách nhập gói numpy, nhập numpy dưới dạng np hoặc nhập numpy, tương ứng .
Cú pháp

numpy.concatenate ((a1, a2, ...), axis)

Parameter

 1. (a1, a2, …)

Tham số này xác lập trình tự của mảng. Ở đây, a1, a2, a3 … là những mảng có hình dạng giống nhau, ngoại trừ chiều tương ứng với trục .

 1. axis: int (tùy chọn)

Tham số này xác lập trục mà mảng sẽ được nối với nhau. Theo mặc định, giá trị của nó là 0 .
Nó sẽ trả về một ndarray chứa những thành phần của cả hai mảng .
Xem thêm Duyệt mảng trong NumPy

Ví dụ 1: numpy.concatenate ()

import numpy as np 
x=np.array([[1,2],[3,4]]) 
y=np.array([[12,30]]) 
z=np.concatenate((x,y)) 
z 

Trong đoạn code trên

 • Chúng tôi đã tạo một mảng ‘x’ bằng cách sử dụng hàm np.array ().
 • Sau đó, chúng ta đã tạo một mảng khác ‘y’ bằng cách sử dụng cùng một hàm np.array ().
 • Chúng tôi đã khai báo biến ‘z’ và gán giá trị trả về của hàm np.concatenate ().
 • Chúng ta đã chuyển mảng ‘x’ và ‘y’ trong hàm.
 • Cuối cùng, chúng tôi đã in giá trị của ‘z’.

Trong đầu ra, giá trị của cả hai mảng, tức là ‘ x ’ và ‘ y ’ được hiển thị theo trục = 0 .
Đầu ra :

Ví dụ 2 : numpy.concatenate ( ) với axis = 0

import numpy as np 
x=np.array([[1,2],[3,4]]) 
y=np.array([[12,30]]) 
z=np.concatenate((x,y), axis=0) 
z 

Output :

Ví dụ 3 : numpy.concatenate ( ) với axis = 1

import numpy as np 
x=np.array([[1,2],[3,4]]) 
y=np.array([[12,30]]) 
z=np.concatenate((x,y.T), axis=1) 
z 

Output:


Trong ví dụ trên, ‘. T ’ được sử dụng để biến hóa những hàng thành cột và cột thành hàng .
Xem thêm Sử dụng Linear Algebra trong Numpy
Ví dụ 4 : numpy.concatenate ( ) với axis = None

import numpy as np 
x=np.array([[1,2],[3,4]]) 
y=np.array([[12,30]]) 
z=np.concatenate((x,y), axis=None) 
z 

Output:


Trong những ví dụ trên, tất cả chúng ta đã sử dụng hàm np.concatenate ( ). Chức năng này không được bảo toàn che những nguồn vào MaskedArray. Có một cách sau đây mà qua đó tất cả chúng ta hoàn toàn có thể nối những mảng hoàn toàn có thể duy trì việc che những nguồn vào MaskedArray .
Ví dụ 5 : np.ma.concatenate ( )

import numpy as np 
x=np.ma.arange(3) 
y=np.arange(3,6) 
x[1]=np.ma.masked 
x 
y 
z1=np.concatenate([x,y]) 
z2=np.ma.concatenate([x,y]) 
z1 
z2 

Trong đoạn code trên

 • Chúng tôi đã tạo một mảng ‘x’ bằng cách sử dụng hàm np.ma.arrange ().
 • Sau đó, chúng ta đã tạo một mảng ‘y’ khác bằng cách sử dụng cùng một hàm np.ma.arrange ().
 • Chúng tôi đã khai báo biến ‘z1’ và gán giá trị trả về của hàm np.concatenate ().
 • Chúng tôi đã khai báo biến ‘z2’ và gán giá trị trả về của hàm np.ma.concatenate ().
 • Cuối cùng, chúng tôi đã cố gắng in giá trị của ‘z1’ và ‘z2’.


Xem thêm Function trong R, những hàm trong R

Share this:

Like this:

Like

Loading …

Source: https://datxuyenviet.vn
Category: Blog

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chia sẻ bài viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on pinterest
Share on skype
Share on telegram
Share on pocket
Share on google
Share on tumblr
PHAMTUANLAND

PHAMTUANLAND

Tôi tên là Phạm Tuấn. Tôi là chuyên viên trong ngành Bất Động Sản với nhiều năm kinh nghiệm đã từng làm rất nhiều dự án đất nền, nhà phố, chung cư. Thế mạnh của tôi là quảng cáo sản phẩm và tư vấn khách hàng

Để lại bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Nhận thông tin thêm

DANH MỤC

Bài Viết Mới Nhất