Chi phí chuyển đổi đất nông nghiệp lên thổ cư

Pháp luật hiện hành có quy định cụ thể về khoản tiền mà người dân phải nộp khi có nhu cầu chuyển nhượng từ đất nông nghiệp lên đất thổ cư.

Quy định về tiền sử dụng đất phải nộp khi quy đổi mục tiêu sử dụng đất được pháp luật tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014 / NĐ-CP như sau :
“ Đối với hộ mái ấm gia đình, cá thể :

Chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:

Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng không thay đổi, lâu dài hơn trước ngày 1.7.2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyển mục tiêu sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất .
Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01.7.2014, khi được chuyển mục tiêu sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời gian có quyết định hành động chuyển mục tiêu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

 

Quy định về tiền sử dụng đất phải nộp khi quy đổi mục tiêu sử dụng đất được pháp luật tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014 / NĐ-CP. Ảnh : Trần Tuấn

Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì thu tiền sử dụng đất bằng 100 % tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời gian có quyết định hành động chuyển mục tiêu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
Chuyển mục tiêu sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp lý đất đai của người sử dụng đất sang đất ở thì địa thế căn cứ vào nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng ủy quyền để thu tiền sử dụng đất theo mức pháp luật tại Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản này ” .

Theo Báo Lao Động

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *