Trình tự, thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất (đầy đủ nhất)

Gia hạn thời gian sử dụng đất là việc làm bắt buộc khi thời hạn sử dụng đất đã hết và người sử dụng muốn tiếp tục sử dụng đất. Thủ tục, hồ sơ và chi phí gia hạn sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật được quy định tại Luật đất đai 2013.

Trình tự, thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất 1

Đất hết hạn có được gia hạn thời gian sử dụng đất?

Ở bài viết Thời hạn sử dụng đất theo Luật đất đai mới nhất 2013 tất cả chúng ta đã biết một số ít loại đất hạn chế sử dụng. Tùy vào mục tiêu sử dụng và nhóm đất khác nhau mà lao lý về thời hạn sử dụng đất cũng có sự độc lạ :

 • 5 năm
 • 50 năm
 • 70 năm
 • 99 năm

Điều 125 của Luật đất đai 2013 quy định về thời gian sử dụng đất như sau: “… Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này”. Như vậy, đất hết hạn sử dụng hoàn toàn có thể gia hạn thời gian sử dụng đất.

Trình tự, thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất 2

Về đối tượng người dùng được gia hạn thời gian sử dụng đất, Khoản 1 Điều 74, Nghị định 43/2014 / NĐ-CP lao lý như sau : “ Tổ chức, người Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính và không thuộc trường hợp lao lý tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này ” thì được phép gia hạn thời gian sử dụng đất.

Khoản 2 và Khoản 3 Điều 74 Quy định như sau : 2. Hộ mái ấm gia đình, cá thể trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được liên tục sử dụng đất theo thời hạn lao lý tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục kiểm soát và điều chỉnh thời hạn sử dụng đất. 3. Trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể pháp luật tại Khoản 2 Điều này có nhu yếu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy ghi nhận thì triển khai theo trình tự, thủ tục như sau : a ) Người sử dụng đất nộp hồ sơ ý kiến đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất ; b ) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ mái ấm gia đình, cá thể đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định hành động tịch thu đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng ĐK đất đai ; c ) Văn phòng ĐK đất đai kiểm tra hồ sơ ; xác nhận thời hạn được liên tục sử dụng đất theo thời hạn pháp luật tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai vào Giấy ghi nhận đã cấp ; chỉnh lý, update vào hồ sơ địa chính, cơ sở tài liệu đất đai và trao Giấy ghi nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao so với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Cũng trong Điều 74, Nghị định 43/2014 / NĐ-CP tại Luật đất đai 2013 đã lao lý về thời gian gia hạn sử dụng đất như sau : “ Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng, người sử dụng đất có nhu yếu gia hạn sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề xuất gia hạn sử dụng đất ”. Vậy trình tự, thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất được triển khai như thế nào ? Ngân sách chi tiêu gia hạn là bao nhiêu ? Thời gian bao lâu thì có tác dụng ? Hãy liên tục theo dõi bài viết để có câu vấn đáp.

Toàn bộ trình tự, thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất

Thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất sẽ được thực hiện đúng như quy định của Luật đất đai 2013. Cụ thể tại Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn về thủ tục gia hạn sử dụng đất sẽ được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin gia hạn thời gian sử dụng đất

Nơi nhận hồ sơ : Cơ quan tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Đối với trường hợp xin gia hạn thời gian sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính, hồ sơ gồm có :

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có thể hiện thời hạn.
 • Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Đối với trường hợp đất nông nghiệp hết hạn sử dụng và hộ gia đình, cá nhân muốn gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp thì hồ sơ gia hạn đất nông nghiệp cần chuẩn bị bao gồm:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trình tự, thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất 3

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Sau khi đảm nhiệm hồ sơ, cơ quan tài nguyên thiên nhiên và môi trường sẽ thực thi đánh giá và thẩm định hồ sơ về nhu yếu sử dụng đất. Nếu hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện kèm theo được gia hạn thì cơ quan tài nguyên môi trường tự nhiên sẽ chuyển hồ sơ đến Văn phòng ĐK đất đai để gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế, xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính. Đồng thời, trình Ủy Ban Nhân Dân cùng cấp để quyết định hành động gia hạn quyền sử dụng đất theo nguyện vọng của người làm hồ sơ. Đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng đất mà phải làm thủ tục ĐK kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thì việc thẩm định và đánh giá nhu yếu sử dụng đất được thực thi đồng thời với việc triển khai thủ tục ĐK kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư. Trường hợp dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư có kiểm soát và điều chỉnh quy mô mà có biến hóa thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản thì thời hạn sử dụng đất được kiểm soát và điều chỉnh theo thời gian hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản.

Bước 3: Đóng lệ phí gia hạn

Người làm hồ sơ xin gia hạn sẽ nhận được thông tin về việc hồ sơ hợp lệ và phải đóng lệ phí cho việc gia hạn. Sau khi đóng xong lệ phí, người làm hồ sơ phải nộp chứng từ đã triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính cho cơ quan tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Trình tự, thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất 4

Bước 4: Nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nếu gia hạn thời gian sử dụng đất thành công xuất sắc, Văn phòng ĐK đất đai sẽ xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy ghi nhận đã cấp. Đồng thời chỉnh lý, update dịch chuyển vào hồ sơ địa chính, cơ sở tài liệu đất đai. Người xin gia hạn sẽ nhận lại Giấy ghi nhận tại Văn phòng ĐK đất đai hoặc nhận tại Ủy Ban Nhân Dân xã nếu như trước đó người xin gia hạn nộp hồ sơ tại cấp xã. Trong trường hợp việc xin gia hạn thời gian sử dụng đất không thành công xuất sắc, thì cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi thông tin cho người sử dụng đất và thực thi làm thủ tục tịch thu đất theo đúng pháp luật của pháp lý được lao lý tại Luật đất đai 2013.

Theo quy định tại Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì thời gian tiến hành thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất sẽ không quá 15 ngày.

Trần Hải

Mình là Hải Trần, là cựu sinh viên khoa Báo chí tiếp thị quảng cáo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM. Mình hiện đang là Content Writer tại Công ty Trần Anh với gần 8 năm trong nghề. Nếu bạn đang tìm kiếm những thông tin mới nhất và đúng chuẩn nhất, đừng bỏ lỡ những nội dung được san sẻ tại đây nhé !

Đánh giá của bạn

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *