Chi phí sang tên Sổ đỏ năm 2020 : Văn phòng công chứng An Nhất Nam

Sang tên Sổ đỏ là bước ở đầu cuối để hoàn tất việc chuyển nhượng ủy quyền, Tặng Ngay cho, thừa kế quyền sử dụng đất. Để biết rõ những khoản tiền phải nộp hãy xem pháp luật về ngân sách sang tên Sổ đỏ năm 2020 dưới đây .Giải thích về cách gọi :
– Sang tên Sổ đỏ là cách thường gọi của dân cư, theo lao lý của pháp lý đất đai, sang tên Sổ đỏ có tên gọi là “ ĐK dịch chuyển ” .

– Chi phí sang tên Sổ đỏ là các khoản nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện theo quy định (không tính các khoản tiền thuê người khác thực hiện việc sang tên).

Các trường hợp phải sang tên Sổ đỏ

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 95 và khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, sang tên Giấy ghi nhận ( sang tên Sổ đỏ ) được thực thi trong những trường hợp sau :

Trường hợp Điều kiện triển khai
1 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau:
– Có Sổ đỏ, trừ 02 trường hợp ;
– Đất không có tranh chấp ;
– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo vệ thi hành án ;
– Trong thời hạn sử dụng đất .
2 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (người dân thường gọi là mua bán đất).
3 Để thừa kế quyền sử dụng đất của mình theo di chúc hoặc theo pháp luật.
4 Tặng cho quyền sử dụng đất.
5 Góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Chi phí sang tên Sổ đỏ năm 2020

1. Phí công chứng

* Trường hợp vận dụng :
Khi công chứng hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền, khuyến mãi ngay cho quyền sử dụng đất .
* Mức thu phí công chứng như thế nào ?
– Căn cứ tính phí công chứng :
+ Đối với chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất ( không có nhà ở ) .
Theo tiết a1 điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư 257 / năm nay / TT-BTC, mức thu phí công chứng được tính trên giá trị quyền sử dụng đất .
+ Đối với chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất mà có nhà ở, gia tài khác gắn liền trên đất thì địa thế căn cứ tính phí công chứng là tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị gia tài gắn liền với đất, giá trị nhà tại, khu công trình thiết kế xây dựng trên đất .
Chi phí sang tên Sổ đỏ năm 2020

Chi phí sang tên Sổ đỏ năm 2020 (Ảnh minh họa)

– Mức thu phí công chứng :
Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 257 / năm nay / TT-BTC mức thu phí công chứng như sau :

TT Giá trị gia tài hoặc giá trị hợp đồng, thanh toán giao dịch Mức thu
( đồng / trường hợp )
1 Dưới 50 triệu đồng. 50.000 đồng .
2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng. 100.000 đồng .

3

Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng. 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch.
4 Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng. 01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng.
5 Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng. 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng.
6 Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng. 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng.
7 Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng. 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng.
8 Trên 100 tỷ đồng. 32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

Lưu ý : Trường hợp giá đất, giá gia tài do những bên thoả thuận thấp hơn mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lao lý vận dụng tại thời gian công chứng thì giá trị tính phí công chứng tính như sau :
Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị gia tài tính phí công chứng = Diện tích đất, số lượng gia tài ghi trong hợp đồng, thanh toán giao dịch ( x ) Giá đất, giá gia tài do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lao lý .

2. Thuế thu nhập cá nhân

* Trường hợp vận dụng
Khi chuyển nhượng ủy quyền, khuyến mãi ngay cho, thừa kế quyền sử dụng đất .
* Mức thuế thu nhập cá thể phải nộp
– Khi chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất : Thuế thu nhập cá thể phải nộp là 2 % giá trị chuyển nhượng ủy quyền ( theo Điều 17 Thông tư 92/2015 / TT-BTC ) .
– Khi Tặng Kèm cho, thừa kế quyền sử dụng đất :
Theo điểm c khoản 1 và khoản 4 Điều 16 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC, thuế thu nhập cá thể so với thu nhập từ quà khuyến mãi ngay, thừa kế là quyền sử dụng đất ( không có nhà ở, gia tài khác gắn liền với đất ) được tính như sau :

Thuế thu nhập cá thể = Giá trị quyền sử dụng đất ( địa thế căn cứ vào Bảng giá đất ) x 10 %

Lưu ý : Không phải ai nhận chuyển nhượng ủy quyền, Tặng cho cũng phải nộp thuế .
Xem thêm : 2 trường hợp được miễn thuế khi mua và bán nhà đất

3. Lệ phí trước bạ

Căn cứ Điều 5 Nghị định 140 / năm nay / NĐ-CP, khoản 1 Điều 1 Nghị định 20/2019 / NĐ-CP lệ phí trước bạ được tính như sau :

Thuế thu nhập cá thể = Giá tính lệ phí trước bạ x 0.5 %

Trong đó, giá tính lệ phí trước bạ so với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phát hành tại thời gian kê khai lệ phí trước bạ .

Lưu ý: Trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà cao hơn giá do UBND cấp tỉnh ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà.

Ngoài ra, trong một số ít trường hợp phải nộp thêm một số ít khoản phí, lệ phí khác như : Phí thẩm định và đánh giá hồ sơ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận, … những khoản phí và lệ phí này do HĐND cấp tỉnh lao lý ( theo khoản 5 Điều 3 Thông tư 85/2019 / TT-BTC ) nên mỗi tỉnh, thành hoàn toàn có thể có mức thu khác nhau .
Trên đây là hàng loạt ngân sách sang tên Sổ đỏ năm 2020. Tùy từng trường hợp mà ngân sách sang tên Sổ đỏ hoàn toàn có thể khác nhau vì có trường hợp được miễn, lệ phí trước bạ khác nhau vì Bảng giá đất từng tỉnh, thành khác nhau .
Nguồn : Theo luatvietnam.vn

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *