Quy định diện tích tối thiểu để tách thửa đất nông nghiệp mới nhất

Tách thửa đất nông nghiệp cần những điều kiện gì?

Tại Điều 29 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết cụ thể thi hành 1 số ít điều của luật đất đai về tách thửa. Cụ thể như sau :

Điều 29. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Không được công chứng, chứng thực, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới.

Quy định diện tích tối thiểu để tách thửa đất nông nghiệp mới nhất - Ảnh 1.Như vậy, Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh sẽ đưa ra quy định đơn cử về diện tích quy hoạnh tối thiểu được phép tách thửa so với từng loại đất, mỗi địa phương sẽ có một quy định khác nhau .

Theo đó, nếu người sử dụng đất nông nghiệp muốn tách thửa thì lên UBND cấp tỉnh ở địa phương đó hỏi về diện tích tối thiểu được tách thửa để xác định xem thửa đất có thể được tách hay không.

Diện tích đất tối thiểu để tách thửa đất nông nghiệp

Mỗi thửa đất cấp sổ đỏ hay tách thửa phải có diện tích nhất định và ở mỗi địa phương có quy định khác nhau dựa trên điều kiện quỹ đất, phát triển kinh tế và quy hoạch xây dựng, sử dụng đất tại từng địa phương.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quy định hạn mức đất giao và diện tích quy hoạnh tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp, đất thổ cư. Vì mỗi địa phương có sự khác nhau về diện tích quy hoạnh đất tối thiểu cấp sổ đỏ chính chủ hay diện tích quy hoạnh tối thiểu khi tách thửa đất nên khi có đổi khác Ủy Ban Nhân Dân sẽ phát hành quy định để người dân nắm rõ .Ví dụ 1 : Về diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp tách thửa Quyết định 38/2018 / QĐ-UBND về việc quy định diện tích quy hoạnh tối thiểu được tách thửa so với những loại đất trên địa phận tỉnh Bến Tre đơn cử như sau : Diện tích tối thiểu của thửa đất mới được hình thành và thửa đất còn lại sau khi trừ hiên chạy bảo đảm an toàn bảo vệ khu công trình công cộng : Đối với những địa phương tại những P. là khu vực quy hoăc đất phi nông nghiệp diện tích quy hoạnh tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp là 100 mét vuông ; tại khu vực quy hoạch đất nông nghiệp thì diện tích quy hoạnh tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp là 300 mét vuông .Đối với địa phương tại những thị xã diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp tối thiểu tách thửa tại những khu vực quy hoạch đất phi nông nghiệp là 200 mét vuông, tại khu vực quy hoạch đất nông nghiệp là 300 mét vuông. Đối với những địa phương tại những xã diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp tối thiểu tách thửa tại những khu vưc quy hoạch đất phi nông nghiệp là 300 mét vuông, tại những khu vực quy hoạch đất nông nghiệp 500 mét vuông .Ví dụ 2 : Về diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp tối thiểu tách thửa của tỉnh Hậu Giang theo Quyết định 29/2019 / QĐ-UBND những thửa đất nông nghiệp được hình thành mới từ việc tách thửa và thửa đất sau khi tách phải bảo vệ diện tích quy hoạnh tối thiểu như sau :

Tại các địa phương tại Khu vực đô thị thì diện tích đất nông nghiệp tách thửa đối với đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác), đất nuôi trồng thủy sản là 700m2, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất và đất nông nghiệp khác là 300m2.

Tại những địa phương tại khu vực nông thôn thì diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp tách thửa đối đất trồng cây hàng năm ( gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác ), đất nuôi trồng thủy hải sản là 1.000 mét vuông, đất trồng cây nhiều năm, đất rừng sản xuất và đất nông nghiệp khác là 500 mét vuông .

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *