Quy định về luật bồi thường thu hồi đất nông nghiệp mới nhất

Quy định về luật bồi thường thu hồi đất nông nghiệp mới nhất. Mức bồi thường hỗ trợ tìm kiếm việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp năm 2020.

Thu hồi đất là một trong những giải pháp rất quan trọng của Nhà nước sử dụng để kiểm soát và điều chỉnh quỹ tài nguyên đất đai tương thích với nhu yếu sử dụng và sự tăng trưởng của quốc gia. Việc thu hồi đất sẽ làm chấm hết quan hệ pháp lý đất đai của một chủ thể để ship hàng cho quyền lợi của vương quốc, xã hội. Trong quy trình tiến độ lúc bấy giờ để kịp với xu thế tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội Nhà nước tiếp tục đưa ra những quyết định hành động về thu hồi đất trong đó yếu tố thu hồi đất nông nghiệp đang được rất nhiều người dân chăm sóc. Do diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp khi bị thu hồi là rất lớn nên yếu tố bồi thường như thế nào cho thỏa đáng luôn được pháp lý và Nhà nước đề cập đến trải qua những nguyên tắc bồi thường.

diem-moi-trong-thu-hoi-va-boi-thuong-dat-cua-luat-dat-dai-2013

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai qua tổng đài:1900.6568

Dưới đây là bài phân tích mới nhất của Luật Dương Gia về luật bồi thường thu hồi đất nông nghiệp theo quy định mới nhất năm 2021. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến trường hợp này hoặc các vấn đề pháp luật đất đai khác, vui lòng liên hệ: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!

Thứ nhất về thẩm quyền thu hồi và trình tự thu hồi đất nông nghiệp

Theo quy định tại Điều 66 Luật đất đai 2013 thì khi triển khai thủ tục thu hồi đất thì chỉ có những cơ quan có thẩm quyền mới được ra quyết định hành động thu hồi đất. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh có thẩm quyền thu hồi đất với những trường hợp là đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích được xã, phường, thị xã đang quản trị, là đất thuộc quyền sở hữu của những tổ chức triển khai, cơ sở tôn giáo, người Việt nam định cư ở quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế có công dụng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế. Còn so với phần đất thuộc quyền của những hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư thì do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hành động thu hồi. Ngoài việc thu hồi đất đúng thẩm quyền thì cơ quan thu hồi đất cần cung ứng điều kiện kèm theo về thủ tục thu hồi đất nông nghiệp. Trước hết cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất triển khai thông tin về việc thu hồi đất chậm nhất 90 ngày so với đất nông nghiệp trước khi có quyết định hành động thu hồi đất. Đối với bước thông tin này thì phải gửi đến những người có đất thu hồi, thông tin trên thông tin đại chúng hay tổ chức triển khai những cuộc họp để phổ cập cho những người bị thu hồi đất những thông tin về việc thu hồi đất. Tiến hành niêm yết thông tin tại những khu vực hoạt động và sinh hoạt chung, trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi. Trong đó Ủy ban nhân dân cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với tổ chức triển khai làm trách nhiệm bồi thường, giải phóng mặt phẳng tiến hành thực thi kế hoạch thu hồi đất, tìm hiểu, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Người sử dụng đất có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với tổ chức triển khai làm trách nhiệm bồi thường, giải phóng mặt phẳng triển khai việc tìm hiểu, khảo sát. Đối với những trường hợp không có sự thiện chí phối hợp từ người sử dụng đất thì những cơ quan có thẩm quyền có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai hoạt động, khuyến khích, thuyết phục những đối trượng này. Nếu không hoạt động, thuyết phục được người sử dụng đất được thì người có thẩm quyền quyết định hành động thực thi kiểm đếm bắt buộc. Trường hợp người có đất thu hồi không chấp hành thì quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện phát hành quyết định hành động cưỡng chế triển khai quyết định hành động kiểm đếm bắt buộc và tổ chức triển khai thực thi cưỡng chế theo quy định của pháp lý. Sau khi triển khai kiểm đếm tổ chức triển khai làm trách nhiệm bồi thường, giải phóng mặt phẳng có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã thông dụng và niêm yết công khai minh bạch quyết định hành động phê duyệt giải pháp bồi thường. Sau đó triển khai gửi quyết định hành động bồi thường, tương hỗ, tái định cư đến từng người có đất thu hồi, trong đó ghi rõ về mức bồi thường. Trong trường hợp người có đất thu hồi không chuyển giao thì Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức triển khai làm trách nhiệm bồi thường, giải phóng mặt phẳng tổ chức triển khai hoạt động, thuyết phục để người có đất thu hồi thực thi. Nếu không hề hoạt động, thuyết phục thì hủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phát hành quyết định hành động cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức triển khai thực thi việc cưỡng chế theo quy định tại Điều 71 của Luật đất đai 2013

Thứ hai, quy định về vấn đề điều kiện để được bồi thường thu hồi đất nông nghiệp được quy định trong Điều 74 Luật đai đất 2013

Xem thêm: Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất

Để bảo vệ việc bồi thường đất được thực thi công minh và minh bạch pháp lý đất đai quy định về những nguyên tắc bồi thường thu hồi đất. Theo đó quy định tại Điều 74 Luật đất đai 2013 quy định chung về những nguyên tắc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là những phần đất có đủ điều kiện kèm theo được bồi thường theo quy định của pháp lý. Trong đó việc bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp cũng phải tuận thủ theo nguyên tắc này. Theo đó điều kiện kèm theo để được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là hộ mái ấm gia đình hay cá thể đang sử dụng đất đai được giao không phải trả tiền thuê, có sách vở chứng tỏ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất ; Hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất đó chưa có giấy ghi nhận nhưng có đủ điều kiện kèm theo để được cấp giấy ghi nhận thì vẫn thuộc vào trường hợp được bồi thường. Đối với phần đất thuộc hội đồng dân cư, cơ sở tôn giáo đang sử dụng không thuộc vào những trường hợp được giao và thuê ; những phần đất đã được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, hoặc đủ điều kiện kèm theo để cấp giấy nhưng chưa làm thủ tục để được cấp. Đối với những phần đất thuộc quyền sở hữu của người Nước Ta đang định cư ở quốc tế do thuê của Nhà nước và đã trả tiền thuê đất một lần ; hay phần đât người này có được nhờ nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất từ những khu công nghiệp đã có giấy ghi nhận quyền sử dụng đất hoặc đã có đủ điều kiện kèm theo cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được cấp. Các tổ chức triển khai có được quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất một lần ; tổ chức triển khai được nhận thừa kế quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng ủy quyền có giấy ghi nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện kèm theo để cấp giấy ghi nhận nhưng vẫn chưa được cấp. Các tổ chức triển khai quốc tế triển khai những công dụng ngoại giao có quyền sử dụng đất do Nhà nước cho thuê có thu tiền sử dụng đất một lần đã có giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất hoặc đã có đủ điều kiện kèm theo để cấp giấy ghi nhận nhưng chưa được cấp giấy ghi nhận. Ngoài việc có khá đầy đủ sách vở, địa thế căn cứ để chứng tỏ quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất sẽ được bồi thường bằng những hình thức như được Nhà nước giao cho loại đất cùng mục tiêu sử dụng với loại đất bị thu hồi, hoặc hình thức bồi thường bằng tiền được vận dụng theo bảng giá đất của địa phương đó. Theo nguyên tắc chung về việc bồi thường tiền đất thì cơ quan có thẩm quyền phải vận dụng việc bồi thường đất đai một cách khách quan, công minh và đúng với quy định của pháp lý.

Thứ ba, về các khoản bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp

Trước hết về việc bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Đối với những người đang sử dụng đất nông nghiệp thuộc vào diện thu hồi thì cơ quan có thểm quyền phải bồi thường về giá trị về đất, giá trị gia tài gắn liền với đất, những khoản ngân sách góp vốn đầu tư vào đât của người sử dụng đất. Trong đó về địa thế căn cứ bồi thường sẽ tính dựa trên phần diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp được bồi thường. Với phần diện tích quy hoạnh sẽ gồm có diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp nằm trong hạn mức và diện tích quy hoạnh đất được ghi nhận bởi thừa kế, phần đất nằm ngoài hạn mức do được nhận chuyển quyền. Đối với phần đất nằm ngoài hạn mức và không được bồi tường thì sẽ được bồi thường ngân sách góp vốn đầu tư vào phần đất còn lại. Đối với những phần đất đang sản xuất nông nghiệp trực tiếp nhưng vẫn chưa có giấy ghi nhận quyền sử dụng đất hoặc chưa đủ địa thế căn cứ để cấy giấy ghi nhận và sử dụng trước 1/7/2004 thì khi bị thu hồi Nhà nước sẽ bồi thường so với diện tích quy hoạnh đang sử dụng nằm trong hạn mức giao đất nông nghiệp. Bên cạnh đó, khi triển khai triển khai thu hồi đất và gây ra thiệt hại so với cây xanh trên đất thì phải thực thi việc bồi thường. Tùy vào từng loại đất trồng những loại cây khác nhau thì cách bồi thường so với cây xanh cũng khác nhau. Ví dụ : Nếu phần đất bị thu hồi là đất trồng cây hàng năm thì địa thế căn cứ bồi thường sẽ dựa trên giá trị sản lượng của mùa thu hoạch đó được tính theo hiệu suất cao nhất trong thời hạn gần đây. Thời gian gần đây nhất được tính trong khoảng chừng thời hạn 3 năm liền kề của cây cối chính tại địa phương. Nếu phần đất này có cây chưa thu hoạch và hoàn toàn có thể được trồng ở chỗ khác không ảnh hưởng tác động đến hiệu suất thì cơ quan thu hồi đất phải thực thi bồi thường ngân sách luân chuyển cây và những phần thiệt hại tương quan trong quy trình chuyển dời. Bên cạnh những khoản bồi thường về đất thì còn phải bồi thường về mặt không thay đổi đời sống xã hội cho người dân bị thu hồi đất nông nghiệp. Đối với những đối tượng người tiêu dùng đủ điều kiện kèm theo để được bồi thường tương hỗ không thay đổi đời sống và sản xuất sẽ được bồi thường như sau :

Xem thêm: Thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Trong trường hợp đất bị thu hồi với tổng diện tích quy hoạnh trên 70 % diện tích quy hoạnh vốn có thì người sử dụng đất nông nghiệp được cơ quan thu hồi dất tương hỗ ngân sách trong vòng 24 tháng nếu như trường hợp này phải vận động và di chuyển chỗ ở, còn trong trường hơp không phải vận động và di chuyển chỗ ở. Đối với những người sử dụng đất nông nghiệp phải vận động và di chuyển đến những địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính xã hội khó khăn vất vả hoặc đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả thì thời hạn tương hỗ là 36 tháng. Mức tương hỗ được vận dụng cho những trường hợp này được tính bằng gạo. Theo quy định của pháp lý đất đai thì mức tương hỗ vận dụng cho mỗi nhân khẩu có đất bị thu hồi, theo đó tương hỗ cho mỗi nhân khẩu đó một tháng 30 kg gạo với đơn giá trung bình tại thời gian tương hỗ của địa phương Ngoài những mức tương hỗ không thay đổi đời sống còn có những khoản tương hỗ về đào tạo và giảng dạy, quy đổi nghề nghiệp. Căn cứ theo quy định của Nghị định 47/2014 / NĐ-CP quy định về mức tương hỗ đào tạo và giảng dạy, quy đổi nghề nghiệp khi bị thu hồi đất nông nghiệp. Đối với trường hợp những hộ mái ấm gia đình cá thể đang sử dụng đất nông nghiệp, trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo đúng quy định của pháp lý thì sẽ được bồi thường thêm những khoản ngân sách trong quy trình quy đổi nghề nghiệp, hay ngân sách để huấn luyện và đào tạo một nghề nghiệp khác. Theo đó, quy định của pháp lý nêu rõ mức tương hỗ so với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp với những phần đất nằm trong hạn mức giao đất thì sẽ được tương hỗ bằng tiền không vượt quá 5 lần giá đất nông nghiệp. Giá đất nông nghiệp được tính trong trường hợp bồi thường tương hỗ quy đổi nghề nghiệp là bảng giá đất của tỉnh tại thời gian bồi thường. Tuy nhiên mức bồi thường là bao nhiêu thì tùy vào từng địa phương sẽ có mức bồi thường khác nhau địa thế căn cứ vào điều kiện kèm theo của mỗi Tỉnh. Mức bồi thường này nhằm mục đích tương hỗ cho người dân bị thu hồi đất có phương tiện đi lại, nghề nghiệp để tạo thu nhập, duy trì đời sống, không làm tác động ảnh hưởng đến đời sống của người dân khi bị thu hồi đất. Khi triển khai thu hồi và bồi thường việc thu hồi đất nông nghiệp thì cơ quan có thẩm quyền phải triển khai đúng, đủ những trình tự từ việc thông tin thu hồi đất, kiểm kê đất và gia tài gắn liền với đất, ra quyết định hành động thu hồi đất, thực thi đề ra những giải pháp bồi thường theo đúng trình tự của Luật đất đai 2013 Ngoài những nguyên tắc chung vận dụng cho những trường hợp thu hồi đất theo pháp lý đất đai quy định thì khi người dân bị thu hồi đất nông nghiệp còn vận dụng những nguyên tắc khác nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất nông nghiệp khi bị thu hồi đất vì đặc trưng của đất nông nghiệp gắn liền với nghề nghiệp và tư liệu sản xuất chính của người nông dân.

1. Điểm mới trong thu hồi và bồi thường của Luật đất đai 2013

Tóm tắt câu hỏi:

Các nhóm đất được thu hồi ? Những thay đổi trong xử lý tranh chấp đất đai lúc bấy giờ ? Những biến hóa trong mạng lưới hệ thống quy hoạch kế hoạch sử dụng đất ? Những bổ trợ trong công tác làm việc hòa giải tranh chấp đất đai theo Luật đất đai 2013 ?

Luật sư tư vấn:

Xem thêm: Bất động sản nông nghiêp là gì? Tiềm năng của bất động sản nông nghiệp

1. Thu hồi đất

Theo quy định tại Luật đất đai 2013, thì những trường hợp thu hồi đất được chia thành những nhóm sau : thu hồi đất vì mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh ; thu hồi đất để tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vì quyền lợi vương quốc, công cộng ; thu hồi đất do vi phạm pháp lý về đất đai ; thu hồi đất do chấm hết việc sử dụng đất theo pháp lý, tự nguyện trả lại đất, có rủi ro tiềm ẩn rình rập đe dọa tính mạng con người con người.

– Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh: Theo quy định tại Điều 61 Luật Đất đai 2013, Nhà nước thu hồi đất vì mục đích Quốc phòng an ninh trong các trường hợp sau:

+ ) Làm nơi đóng quân, trụ sở thao tác ; + ) Xây dựng địa thế căn cứ quân sự chiến lược ; kiến thiết xây dựng khu công trình phòng thủ vương quốc, trận địa và khu công trình đặc biệt quan trọng về quốc phòng, bảo mật an ninh ; + ) Xây dựng ga, cảng quân sự chiến lược ; + ) Xây dựng khu công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ tiên tiến, văn hóa truyền thống, thể thao ship hàng trực tiếp cho quốc phòng, bảo mật an ninh ; + ) Xây dựng kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân ;

Xem thêm: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp

+ ) Làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi hủy vũ khí ; + ) Xây dựng cơ sở huấn luyện và đào tạo, TT huấn luyện và đào tạo, bệnh viện, nhà an dưỡng của lực lượng vũ trang nhân dân ; + ) Xây dựng nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân ; + ) Xây dựng cơ sở giam giữ, cơ sở giáo dục do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản trị.

– Thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Phát triển kinh tế vì lợi ích chung của đất nước là một trong vấn đề được coi trọng. Với quỹ đất có hạn thì việc đưa quỹ đất này vào phát triển kinh tế thì được cân nhắc một cách kỹ lưỡng nhất, nên các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hôi vì lợi ích quốc gia, công cộng được quy định rất nghiêm ngặt. Căn cứ điều 62 Luật đất đai 2013nêu trường hợp cụ thể sau:

+ ) Thực hiện những dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc do Quốc hội quyết định hành động chủ trương góp vốn đầu tư mà phải thu hồi đất ; + ) Thực hiện những dự án Bất Động Sản do Thủ tướng nhà nước đồng ý chấp thuận, quyết định hành động góp vốn đầu tư mà phải thu hồi đất ; + ) Thực hiện những dự án Bất Động Sản do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận đồng ý mà phải thu hồi đất ;

Xem thêm: Đất bãi bồi ven sông, ven biển là gì? Thu hồi có được đền bù không?

– Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

Nhằm phòng chống và khắc phục yếu tố này thì địa thế căn cứ Điều 64 Luật đất đai 2013 đưa ra những trường hợp vi vi phạm pháp lý về đất đai sẽ bị thu hồi, bảo vệ nguồn đất được sử dụng hiệu suất cao : + ) Sử dụng đất không đúng mục tiêu đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục tiêu mà liên tục vi phạm ; + ) Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất ; + ) Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng người tiêu dùng hoặc không đúng thẩm quyền ; + ) Đất không được chuyển nhượng ủy quyền, Tặng Kèm cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng ủy quyền, nhận khuyến mãi cho ; + ) Đất được Nhà nước giao để quản trị mà để bị lấn, chiếm ; + ) Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu nghĩa vụ và trách nhiệm để bị lấn, chiếm ;

Xem thêm: Nguyên tắc trong sử dụng đất nông nghiệp theo Luật đất đai 2013

+ ) Người sử dụng đất không thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm so với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành ; + ) Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục ; đất trồng cây nhiều năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục ; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục ; + ) Đất được Nhà nước giao, cho thuê để triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc quá trình sử dụng đất chậm 24 tháng so với quy trình tiến độ ghi trong dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kể từ khi nhận chuyển giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng ; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ góp vốn đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất so với thời hạn chậm quy trình tiến độ triển khai dự án Bất Động Sản trong thời hạn này ; hết thời hạn được gia hạn mà chủ góp vốn đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và gia tài gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Việc thu hồi đất do vi phạm pháp lý về đất đai phải địa thế căn cứ vào văn bản, quyết định hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập hành vi vi phạm pháp lý về đất đai.

– Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người: Căn cứ theo Điều 65 Luật đất đai 2013 thì đối với quỹ đất được trả do chấm dứt hợp đồng, hoặc người sử dụng tự nguyện trả lại được nhà nước thu lại, cân bằng lại quỹ đất để đảm bảo đất được sử dụng hiểu quả:

+ ) Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu yếu sử dụng đất ; người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu yếu sử dụng đất ; + ) Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế ; + ) Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất ;

Xem thêm: Cách xác định giá đất để tính bồi thường thu hồi đất mới nhất

+ ) Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn ; + ) Đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường tự nhiên có rủi ro tiềm ẩn rình rập đe dọa tính mạng con người con người ; + ) Đất ở có rủi ro tiềm ẩn sụt lún, sụt lún, bị tác động ảnh hưởng bởi hiện tượng kỳ lạ thiên tai khác rình rập đe dọa tính mạng con người con người.

2. Những điểm mới về giải quyết tranh chấp đất đai hiện nay.

Theo quy định tại khoản 1 điều 203 Luật Đất đai 2013 thì tranh chấp đất đai mà đương sự có giấy ghi nhận hoặc có một trong những loại sách vở quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và tranh chấp về gia tài gắn liền với đất thì thuộc thẩm quyền xử lý của Tòa án. Theo quy định tại khoản 2 Điều 203 Luật đất đai 2013 : Tranh chấp đất đai mà đương sự không có giấy ghi nhận hoặc không có một trong những loại sách vở quy định tài Điều 100 của Luật Đất đai 2013 thì đương sự chỉ được chọn nhu yếu Ủy Ban Nhân Dân cấp có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền xử lý tranh chấp. Như vậy, so với quy định tại Điều 136 Luật Đất đai 2003 ( về thẩm quyền xử lý tranh chấp đất đai của Tòa án ), thì thẩm quyền xử lý tranh chấp đất đai của Tòa án được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 203 Luật Đất đai 2013 được lan rộng ra hơn nhiều. Đối với những tranh chấp mà đương sự không có giấy ghi nhận hoặc không có một trong những loại sách vở quy định tài Điều 100 của Luật Đất đai 2013, ngoài cơ quan quản trị hành chính, người dân còn có quyền lựa chọn Tòa án là cơ quan xử lý tranh chấp. Quy định nào sẽ tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho người dân trong xử lý tranh chấp, giảm áp lực đè nén cho cơ quan hành chính nhà nước và góp thêm phần hạn chế thực trạng khiếu nại, tố cáo lê dài trong nghành nghề dịch vụ quản trị đất đai. Khác với luật cũ, luật mới đã quy định rõ ràng về những loai vụ việc tranh chấp tương ứng với thẩm quyền xử lý của từng cấp Ủy ban nhân dân. Khoản 3 Điều 203 Luật đất đai 2013 quy định : “ Trường hợp đương sự lựa chọn xử lý tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thì việc xử lý tranh chấp đất đai được thực thi như sau :

Xem thêm: Các nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà Nước thu hồi đất

a ) Trường hợp tranh chấp giữa hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư với nhau thì quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý ; nếu không chấp thuận đồng ý với quyết định hành động xử lý thì có quyền khiếu nại đến quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp lý về tố tụng hành chính ; b ) Trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức triển khai, cơ sở tôn giáo, người Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế thì quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử lý ; nếu không đồng ý chấp thuận với quyết định hành động xử lý thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp lý về tố tụng hành chính. ” Luật Đất đai 2013 quy định đơn cử từng loại việc theo cấp thẩm quyền của Ủy ban nhân dân như lúc bấy giờ là tương thích, bảo vệ cho những bên tranh chấp hoàn toàn có thể thuận tiện trong việc xác lập cơ quan có thẩm quyền, tránh thực trạng cơ quan nhà nước cố ý gây phiền phức kiểu thuộc thẩm quyền của mình nhưng cũng thuộc thẩm quyền của cơ quan khác nên phủ nhận tiếp đón.

3. Những thay đổi về hệ thống quy hoạch kế hoạch sử dụng đất:

Luật Đất đai năm 2013 đã có những điểm thay đổi cơ bản về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau đây : – Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất : Luật đất đai năm 2013 bổ trợ 1 số ít quy định quan trọng trong nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đơn cử là : Bổ sung thêm Khoản 2 Điều 35 Luật đất đai năm 2013 quy định : “ Quy hoạch sử dụng đất cấp vương quốc phải bảo vệ tính đặc trưng, link của những vùng kinh tế tài chính – xã hội ; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải biểu lộ nội dung sử dụng đất của cấp xã ” ; Bổ sung mới 2 nguyên tắc : “ Bảo đảm ưu tiên quỹ đất cho mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh, ship hàng quyền lợi vương quốc, công cộng, bảo mật an ninh lương thực và bảo vệ thiên nhiên và môi trường ” ( Khoản 7 Điều 35 ) ; “ Quy hoạch, kế hoạch của ngành, nghành nghề dịch vụ, địa phương có sử dụng đất phải bảo vệ tương thích với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động, phê duyệt ” ( Khoản 8 Điều 35 ) .

Xem thêm: Trưng dụng đất là gì? Phân biệt giữa thu hồi đất và trưng dụng đất?

– Về kỳ kế hoạch sử dụng đất : Kế thừa Luật đất đai năm 2003, Luật đất đai năm 2013 vẫn quy định kỳ kế hoạch là 5 năm. Tuy nhiên, so với kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, nhằm mục đích bảo vệ tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất, Luật đất đai năm 2013 quy định tại Khoản 2 Điều 37 : “ Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm ”. Việc thay đổi này cùng với thay đổi về địa thế căn cứ để giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất là “ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện ” nhằm mục đích khắc phục thực trạng giao đất, cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất tràn ngập ( thường tập trung chuyên sâu vào những năm đầu của kỳ kế hoạch sử dụng đất 5 năm và cũng chính là đầu nhiệm kỳ như lúc bấy giờ ), tránh thực trạng bỏ hoang hóa, gây tiêu tốn lãng phí tài nguyên đất. – Về địa thế căn cứ và nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất : + ) Quy định vừa đủ, rõ ràng địa thế căn cứ và nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của từng cấp nhằm mục đích khắc phục được những khó khăn vất vả khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định riêng cho từng cấp để vừa bảo vệ tính ngặt nghèo, khoa học, vừa phân phối được nhu yếu quản trị của từng cấp ; bảo vệ nguyên tắc “ Quy hoạch sử dụng đất cấp vương quốc phải bảo vệ tính đặc trưng, link của những vùng kinh tế tài chính – xã hội ; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải bộc lộ nội dung sử dụng đất của cấp xã ”. + ) Đổi mới trong việc quy định nội dung lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện làm cơ sở thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất gắn với nhu yếu sử dụng đất trong năm của những ngành, nghành, của những cấp, tương thích với năng lực góp vốn đầu tư và kêu gọi nguồn lực, khắc phục tiêu tốn lãng phí trong việc giao đất cho thuê đất để thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư. + ) Để tránh chồng chéo trong quy hoạch, Luật Đất đai năm 2013 đã quy định mối link giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch đô thị trên địa phận Q. tại Khoản 5 Điều 40 Luật Đất đai năm 2013, đơn cử là : “ Đối với Q. đã có quy hoạch đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không lập quy hoạch sử dụng đất nhưng phải lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm ; trường hợp quy hoạch đô thị của Q. không tương thích với diện tích quy hoạnh đã được phân chia trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thì phải kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch đô thị cho tương thích với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh ”

– Lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Đây là nội dung được bổ sung mới trong Luật Đất đai năm 2013 và được quy định tại Điều 43, trong đó quy định: Cơ quan có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ quan tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng; hình thức, nội dung và thời gian lấy ý kiến nhân dân đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của từng cấp; việc xây dựng báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và hoàn thiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước khi trình Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cơ quan tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng thực hiện. 

– Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Để đảm bảo quản lý chặt chẽ và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, Luật đất đai năm 2013 bổ sung quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện” (Khoản 3 Điều 45).

– Tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất : Nhằm kiểm soát và chấn chỉnh và chuyên môn hóa những tổ chức triển khai, cá thể hoạt động giải trí tư vấn quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp thêm phần nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Luật Đất đai năm 2013 bổ trợ thêm một điều về “ Tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ” .

Xem thêm: Hồ sơ và quy trình thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất

– Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất trong vùng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt không bị ảnh hưởng, ngoài những nội dung kế thừa Luật đất đai năm 2003, Luật đất đai năm 2013 bổ sung điểm mới quy định rõ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất tại khoản 2 điều 49. Ngoài ra, để khắc phục những khó khăn, bất cập trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại thời điểm kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất mà quy hoạch sử dụng đất kỳ mới chưa được phê duyệt, Khoản 4 Điều 49 Luật đất đai năm 2013 có quy định: “Khi kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất mà các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chưa thực hiện hết thì vẫn được tiếp tục thực hiện đến khi quy hoạch sử dụng đất kỳ tiếp theo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt”

4. Những bổ sung trong công tác hòa giải tranh chấp đất đai theo Luật Đất đai 2013

Hòa giải được coi là thủ tục bắt buộc trong xử lý tranh chấp đất đai, theo quy định của Luật đất đai năm 2013 thì có những điểm mới sau : Thứ nhất, về thời hạn hòa giải. Theo quy định của Luật đất đai năm 2013 thời hạn để Ủy ban nhân dân xã thực thi hòa giải là 45 ngày kể từ ngày nhận được nhu yếu, còn theo luật cũ thời hạn này là không quá 30 ngày. Thứ hai, về hậu quả pháp lý của hòa giải thành. Kết quả hòa giải hoàn toàn có thể là thành hoặc không thành, nhưng thành hay không đều phải lập biên bản có chữ kí cả những bên, đại diện thay mặt Ủy ban. Nhưng nếu hòa giải thành mà làm biến hóa thực trạng khởi đầu của đất thì luật mới quy định đơn cử hơn trong yếu tố này. Cụ thể tại khoản 5 Điều 202 Luật đất đai năm 2013 quy định : “ Đối với trường hợp hòa giải thành mà có đổi khác thực trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường so với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư với nhau ; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường so với những trường hợp khác ”. Trong trường hợp này luật mới đã quy định đơn cử về nghĩa vụ và trách nhiệm của những cơ quan tương quan và phân loại rõ so với từng tranh chấp.

2. Quy định về việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi

Tóm tắt câu hỏi:

Em có lô đất tại thị xã Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, diện tích quy hoạnh 150 mét vuông, đường nhựa 4 m, 50 mét vuông đất thổ cư. Giờ lô đất bị nhà nước thu hổi làm đường nhưng chỉ bồi thường tiền khoảng chừng 60-70 triệu nhưng cách đây 2 năm em mua là 140 triệu. Vậy em có được bồi thường tái định cư không ? Em muốn bồi thường giá gần bằng trong thực tiễn thì thủ tục như thế nào ?

Luật sư tư vấn:

Xem thêm: Thủ tục thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất

Căn cứ Điều 79 Luật đất đai 2013 về bồi thường về đất trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở như sau : ‘ 1. Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất ở, người Nước Ta định cư ở quốc tế đang chiếm hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Nước Ta mà có đủ điều kiện kèm theo được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau : a ) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa phận xã, phường, thị xã nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở ; trường hợp không có nhu yếu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền ; b ) Trường hợp còn đất ở, nhà tại trong địa phận xã, phường, thị xã nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện kèm theo về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở. 2. Hộ mái ấm gia đình, cá thể khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải vận động và di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện kèm theo được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất 3. Tổ chức kinh tế tài chính, người Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế đang sử dụng đất để thực thi dự án Bất Động Sản thiết kế xây dựng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện kèm theo được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì bồi thường về đất. 4. nhà nước quy định cụ thể Điều này. ” Như vậy, theo quy định Luật đất đai 2013 khi Nhà nước thu hồi đất thì người sử dụng đất được bồi thường về đất hoặc tương hỗ tái định cư nếu có nhu yếu chuyển chỗ ở. Vì vậy, khi nhà nước thu hồi đất ở có nhà trên đất, nếu mái ấm gia đình bạn đủ điều kiện kèm theo được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai 2013 .

Xem thêm: Các trường hợp thu hồi đất khác quy định tại Điều 65 Luật đất đai 2013

Mặt khác, quy định tại Khoản 1, Điều 6, Nghị định 47/2014 / NĐ-CP quy định về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở : “ 1. Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất ở, người Nước Ta định cư ở quốc tế đang chiếm hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Nước Ta khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện kèm theo để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo quy định của pháp lý về đất đai thì việc bồi thường về đất được triển khai như sau : a ) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích quy hoạnh đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện kèm theo để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ mái ấm gia đình, cá thể không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa phận xã, phường, thị xã nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư ; b ) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích quy hoạnh đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện kèm theo để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ mái ấm gia đình, cá thể còn đất ở, nhà ở khác trong địa phận xã, phường, thị xã nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện kèm theo về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở. ” Trường hợp hộ mái ấm gia đình được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 47/2014 / NĐ-CP nếu không có nhu yếu bồi thường về đất ở thì sẽ được xem xét bồi thường bằng tiền. Như vậy, địa thế căn cứ vào diện tích quy hoạnh đất bị thu hồi và diện tích quy hoạnh còn lại sau khi thu hồi có đủ để ở hay không thì sẽ được xem xét bồi thường bằng tiền hoặc tương hỗ tái định cư. Trong trường hợp của bạn, nếu bồi thường bằng tiền thì mức bồi thường được quy định tại Khoản 2, Điều 74 Luật đất đai 2013 như sau : “ Việc bồi thường được triển khai bằng việc giao đất có cùng mục tiêu sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất đơn cử của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động tại thời gian quyết định hành động thu hồi đất. ’ Nếu như bạn không đồng ý chấp thuận với quyết định hành động bồi thường bằng tiền với mức từ 60 đến 70 triệu thì bạn có quyền làm đơn khiếu nại tới cơ quan có thẩm quyền ( Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ) hoặc khởi kiện tới Tòa án nhân dân cấp huyện để nhu yếu xử lý yếu tố bồi thường về đất.

3. Đất nuôi trồng thủy sản khi thu hồi có được bồi thường không?

Tóm tắt câu hỏi:

Năm 2009 mái ấm gia đình tôi vào HTX nuôi trồng thủy hải sản và cho HTX mượn đất nuôi trồng thủy hải sản để làm trụ sở thao tác. Đến năm 2011 thì HTX chuyển trụ sở thao tác đi nơi khác, chuyển giao lại cho mái ấm gia đình tôi quản trị sử dụng làm nhà kho để thức ăn chăn nuôi. Đến nay nhà nước bồi thường giải phóng mặt phẳng, mái ấm gia đình tôi có được bồi thường không ? Xin cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 75 Luật đất đai năm 2013, điều kiện kèm theo được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất như sau :

Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ( sau đây gọi chung là Giấy ghi nhận ) hoặc có đủ điều kiện kèm theo để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này ; người Nước Ta định cư ở quốc tế thuộc đối tượng người dùng được chiếm hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Nước Ta mà có Giấy ghi nhận hoặc có đủ điều kiện kèm theo được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp. Theo quy định trên, mái ấm gia đình bạn sẽ được nhà nước bồi thường khi thu hồi đất nếu đất mà mái ấm gia đình bạn đang sử dụng không phải đất thuê trả tiền hàng năm và thuộc một trong hai trường hợp sau :

Trường hợp 1: Đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp 2: Đất đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo bạn trình diễn năm 2009, mái ấm gia đình bạn vào hợp tác xã nên cho hợp tác xã mượn đất nuôi trồng thủy hải sản để làm trụ sở. Năm 2011, hợp tác xã chuyển đi chỗ khác nên trả lại đất cho mái ấm gia đình bạn. Từ đó đến nay mái ấm gia đình bạn sử dụng đất này làm nhà kho chưa thức ăn chăn nuội. Vì bạn không tình bày rõ nguồn gốc của đất cũng như những sách vở của đất nên nếu phân phối điều kiện kèm theo cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 và Điều 101 Luât đất đai năm 2013 sau thì mái ấm gia đình bạn được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất :

Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất không thay đổi mà có một trong những loại sách vở sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất : a ) Những sách vở về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quy trình thực thi chủ trương đất đai của Nhà nước Nước Ta dân chủ Cộng hòa, nhà nước Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Nước Ta và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; b ) Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất trong thời điểm tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ ĐK ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 ; c ) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, khuyến mãi cho quyền sử dụng đất hoặc gia tài gắn liền với đất ; sách vở giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất ; d ) Giấy tờ chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, mua và bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 ; đ ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở ; sách vở mua nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước theo quy định của pháp lý ; e ) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chính sách cũ cấp cho người sử dụng đất ; g ) Các loại sách vở khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của nhà nước. 2. Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất có một trong những loại sách vở quy định tại khoản 1 Điều này mà trên sách vở đó ghi tên người khác, kèm theo sách vở về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của những bên có tương quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành chưa triển khai thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp lý và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. 3. Hộ mái ấm gia đình, cá thể được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định hành động của Tòa án nhân dân, quyết định hành động thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận tác dụng hòa giải thành, quyết định hành động xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ; trường hợp chưa triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính thì phải triển khai theo quy định của pháp lý. 4. Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành mà chưa được cấp Giấy ghi nhận thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ; trường hợp chưa thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính thì phải thực thi theo quy định của pháp lý. 5. Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có khu công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thời thánh họ ; đất nông nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này và đất đó không có tranh chấp, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho hội đồng thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất.

Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành mà không có những sách vở quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, làm muối tại vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất không thay đổi, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. 2. Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất không có những sách vở quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng không thay đổi từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp lý về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, tương thích với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết cụ thể kiến thiết xây dựng đô thị, quy hoạch kiến thiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt so với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất. 3. nhà nước quy định chi tiết cụ thể Điều này Như vậy nếu có đủ điều kiện kèm theo bồi thường như trên thì khi nhà nước thu hồi đất mái ấm gia đình bạn sẽ được nhận bồi thường.

4. Điều kiện để được bồi thường chi phí đầu tư còn lại vào đất khi bị thu hồi

Tóm tắt câu hỏi:

Công ty luật giúp tôi giải đáp vướng mắc sau ạ : Gia đình tôi được cấp đất canh tác đã lâu, đất có sổ và nay bị thu hồi. Mảnh đất của mái ấm gia đình gồm phần đất trồng và phần ao. Cách đây mấy năm mái ấm gia đình đã góp vốn đầu tư san lấp ao để tăng diện tích quy hoạnh trồng trọt. Nay đất bị thu hồi thì mái ấm gia đình tôi có được bồi thường ngân sách góp vốn đầu tư san lấp ao đó không ?

Luật sư tư vấn:

– Căn cứ Điều 76 Luật đất đai năm 2013 quy định về bồi thường ngân sách góp vốn đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh ; tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vì quyền lợi vương quốc, công cộng như sau :

“Điều 76. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường ngân sách góp vốn đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất gồm có : a ) Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ mái ấm gia đình, cá thể quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này ; b ) Đất được Nhà nước giao cho tổ chức triển khai thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất ; c ) Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm ; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất thuê do triển khai chủ trương so với người có công với cách mạng ; d ) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị xã ; đ ) Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, làm muối. 2. nhà nước quy định cụ thể Điều này. ” Trong trường hợp mảnh đất mà mái ấm gia đình bạn bị thu hồi nếu thuộc một trong những trường hợp theo quy định tại Điều 76 Luật đất đai năm 2013 quy định về bồi thường ngân sách góp vốn đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh ; tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vì quyền lợi vương quốc, công cộng nêu trên thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường ngân sách đấu tư vào đất. – Căn cứ Điều 3 Nghị định 47/2014 / NĐ-CP quy định về bồi thường ngân sách góp vốn đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh ; tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vì quyền lợi vương quốc, công cộng như sau :

“Điều 3. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Đối tượng được bồi thường ngân sách góp vốn đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh ; tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vì quyền lợi vương quốc, công cộng là những trường hợp quy định tại Điều 76 của Luật đất đai năm 2013 2. giá thành góp vốn đầu tư vào đất còn lại là những ngân sách mà người sử dụng đất đã góp vốn đầu tư vào đất tương thích với mục tiêu sử dụng đất nhưng đến thời gian cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động thu hồi đất còn chưa thu hồi hết. Chi tiêu góp vốn đầu tư vào đất còn lại gồm hàng loạt hoặc một phần của những khoản ngân sách sau :

a) Chi phí san lấp mặt bằng;

b ) Chi tiêu tái tạo làm tăng độ phì nhiêu của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực so với đất sử dụng vào mục tiêu sản xuất nông nghiệp ; c ) Ngân sách chi tiêu gia cố năng lực chịu lực chống rung, sụt lún đất so với đất làm mặt phẳng sản xuất kinh doanh thương mại ; d ) giá thành khác có tương quan đã góp vốn đầu tư vào đất tương thích với mục tiêu sử dụng đất.

3. Điều kiện xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại:

a ) Có hồ sơ, chứng từ chứng tỏ đã góp vốn đầu tư vào đất. Trường hợp ngân sách góp vốn đầu tư vào đất còn lại không có hồ sơ, chứng từ chứng tỏ thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ( sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ) địa thế căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương quy định việc xác lập ngân sách góp vốn đầu tư vào đất còn lại ; b ) Chi tiêu góp vốn đầu tư vào đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. 4. Chi tiêu góp vốn đầu tư vào đất còn lại được tính phải tương thích với giá thị trường tại thời gian có quyết định hành động thu hồi đất và được xác lập theo công thức sau :

Trong đó : P : Ngân sách chi tiêu góp vốn đầu tư vào đất còn lại ; P1 : giá thành san lấp mặt phẳng ; P2 : Chi tiêu tái tạo làm tăng độ phì nhiêu của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực so với đất sử dụng vào mục tiêu sản xuất nông nghiệp ; P3 : Ngân sách chi tiêu gia cố năng lực chịu lực chống rung, sụt lún đất so với đất làm mặt phẳng sản xuất kinh doanh thương mại ; P4 : Chi tiêu khác có tương quan đã góp vốn đầu tư vào đất tương thích với mục tiêu sử dụng đất ; T1 : Thời hạn sử dụng đất ; T2 : Thời hạn sử dụng đất còn lại.

Đối với trường hợp thời điểm đầu tư vào đất sau thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì thời hạn sử dụng đất (T1) được tính từ thời điểm đầu tư vào đất.”

Dieu-kien-de-duoc-boi-thuong-chi-phi-dau-tu-con-lai-vao-dat-khi-bi-thu-hoi

 Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:1900.6568

Ngân sách chi tiêu góp vốn đầu tư vào đất được xác lập để bồi thường theo quy định tại Điều 3 Nghị định 47/2014 / NĐ-CP quy định về bồi thường ngân sách góp vốn đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh ; tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vì quyền lợi vương quốc, công cộng nêu trên. Đối với trường hợp mái ấm gia đình bạn góp vốn đầu tư vào đất dưới hình thức san lấp ao thì được bồi thường ngân sách san lấp mặt phẳng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2014 / NĐ-CP nêu trên. Tuy nhiên, khi nhu yếu bồi thường ngân sách góp vốn đầu tư vào đất bạn phải có sách vở xác định ngân sách này theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 47/2014 / NĐ-CP.

Source: https://datxuyenviet.vn
Category: Pháp Lý Bất Động Sản

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *