Trình tự thu hồi đất mới nhất năm 2021

Người dân nên nắm rõ đối tượng người tiêu dùng, trình tự thu hồi đất theo lao lý mới nhất của Luật Đất đai .

Thu hồi đất là gì?

Tại Khoản 11 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013, “ thu hồi đất ” được hiểu là trường hợp Nhà nước ra quyết định hành động thu lại quyền sử dụng đất của hộ mái ấm gia đình, cá thể, tổ chức triển khai được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất đang thuộc quyền sử dụng đất của người khác nếu người này có hành vi vi phạm pháp lý về đất đai trong quy trình sử dụng đất .

Đối tượng bị thu hồi đất

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào Nhà nước cũng hoàn toàn có thể tự lấy đất từ phía người dân. Theo lao lý tại Điều 16 và những điều từ Điều 61 đến Điều 65 Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước chỉ được thực thi việc thu hồi đất nếu việc thu hồi đất thuộc một trong những trường hợp mà pháp lý lao lý .Người dân nên nắm rõ đối tượng, trình tự thu hồi đất theo quy định mới nhất của Luật Đất đai. Ảnh: LĐONgười dân nên nắm rõ đối tượng, trình tự thu hồi đất theo quy định mới nhất của Luật Đất đai. Ảnh: LĐOCụ thể, thu hồi đất vì mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh ; tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, hoặc vì quyền lợi vương quốc công cộng .Thu hồi đất do người sử dụng đất có hành vi vi phạm pháp lý về đất đai .Thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất, do chấm hết việc sử dụng đất theo pháp luật của pháp lý hoặc do việc sử dụng đất có rủi ro tiềm ẩn rình rập đe dọa đến tính mạng con người con người .Theo pháp luật tại Điều 66 Luật Đất đai năm 2013, chỉ có Ủy ban nhân dân ( Ủy Ban Nhân Dân ) cấp huyện hoặc Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh mới có thẩm quyền thu hồi đất .

Trình tự thu hồi đất năm 2021

Bước 1 : Thông báo thu hồi đất

UBND cấp có thẩm quyền thu hồi đất ban hành thông báo thu hồi đất ban hành thông báo thu hồi đất.

Bước 2 : Ra quyết định hành động thu hồi đất- Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh ra quyết định hành động thu hồi đất so với tổ chức triển khai, cơ sở tôn giáo, người Nước Ta định cư ở quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế có công dụng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế, trừ trường hợp thu hồi đất ở của người Nước Ta định cư ở quốc tế được chiếm hữu nhà ở tại Nước Ta ; thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị xã .- Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện thu hồi đất so với hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư ; thu hồi đất ở của người Nước Ta định cư ở quốc tế được chiếm hữu nhà ở tại Nước Ta .Bước 3 : Kiểm kê đất đai, gia tài có trên đấtNgười sử dụng đất có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với tổ chức triển khai làm trách nhiệm bồi thường, giải phóng mặt phẳng tiến hành triển khai kế hoạch thu hồi đất, tìm hiểu, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm .Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được hoạt động, thuyết phục mà người sử dụng đất vẫn không phối hợp với tổ chức triển khai làm trách nhiệm bồi thường, giải phóng mặt phẳng thì quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện phát hành quyết định hành động kiểm đếm bắt buộc .

Bước 4: Lấy ý kiến, lập và thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Bước 5 : Quyết định phê duyệt và niêm yết công khai minh bạch giải pháp bồi thường, tương hỗ, tái định cưBước 6 : Tổ chức chi trả bồi thườngTheo lao lý tại Điều 93 Luật Đất đai, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định hành động thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực hiện hành thi hành, cơ quan, tổ chức triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, tương hỗ cho người có đất thu hồi .

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *