resist tiếng Anh là gì?

resist tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng resist trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ resist tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm resist tiếng Anh
resist
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ resist

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: resist tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

resist tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ resist trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ resist tiếng Anh nghĩa là gì.

resist /ri’zist/

* danh từ
– chất cản màu (phết vào vải để cho thuốc nhuộm không ăn ở những chỗ không cần nhuộm màu)

* động từ
– kháng cự, chống lại
=to resist an attack+ chống lại một cuộc tấn công
=to resist a disease+ chống lại bệnh tật
– chịu đựng được, chịu được
=to resist heat+ chịu được nóng
– cưỡng lại, không mắc phải
=to resist a bad habit+ cưỡng lại một thói quen xấu
– ((thường) phủ định) nhịn được
=I can’t resist good coffee+ cà phê ngon thì tôi không nhịn được
=he can never resist a joke+ nó không thể nào nhịn được đùa; nó không thể nào nhịn cười được khi nghe một câu chuyện đùa

resist
– đối kháng, kháng lại

Thuật ngữ liên quan tới resist

Tóm lại nội dung ý nghĩa của resist trong tiếng Anh

resist có nghĩa là: resist /ri’zist/* danh từ- chất cản màu (phết vào vải để cho thuốc nhuộm không ăn ở những chỗ không cần nhuộm màu)* động từ- kháng cự, chống lại=to resist an attack+ chống lại một cuộc tấn công=to resist a disease+ chống lại bệnh tật- chịu đựng được, chịu được=to resist heat+ chịu được nóng- cưỡng lại, không mắc phải=to resist a bad habit+ cưỡng lại một thói quen xấu- ((thường) phủ định) nhịn được=I can’t resist good coffee+ cà phê ngon thì tôi không nhịn được=he can never resist a joke+ nó không thể nào nhịn được đùa; nó không thể nào nhịn cười được khi nghe một câu chuyện đùaresist- đối kháng, kháng lại

Đây là cách dùng resist tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ resist tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

resist /ri’zist/* danh từ- chất cản màu (phết vào vải để cho thuốc nhuộm không ăn ở những chỗ không cần nhuộm màu)* động từ- kháng cự tiếng Anh là gì?
chống lại=to resist an attack+ chống lại một cuộc tấn công=to resist a disease+ chống lại bệnh tật- chịu đựng được tiếng Anh là gì?
chịu được=to resist heat+ chịu được nóng- cưỡng lại tiếng Anh là gì?
không mắc phải=to resist a bad habit+ cưỡng lại một thói quen xấu- ((thường) phủ định) nhịn được=I can’t resist good coffee+ cà phê ngon thì tôi không nhịn được=he can never resist a joke+ nó không thể nào nhịn được đùa tiếng Anh là gì?
nó không thể nào nhịn cười được khi nghe một câu chuyện đùaresist- đối kháng tiếng Anh là gì?
kháng lại

Source: https://datxuyenviet.vn
Category: Blog

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *