[Sách Giải] ✅ Bài 15: Làm đất và bón phân lót – Sách Giải – Học Online Cùng https://noithatthachcaovn.com – 99+ mẫu trần thạch cao 3 giật cấp hiện đại, giá rẻ phòng khách

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

(trang 37 sgk Công nghệ 7): Em hãy cho biết tiến hành cày bừa đất bằng công cụ gì? Phải đảm bảo những yêu cầu kĩ thuật nào?

Trả lời:

– Ta dùng cày cải với sức kéo là trâu, bò hoặc máy cày để cày đất .

– Những yêu cầu kĩ thuật phải được đảm bảo: Đối với cày thì xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ 20 đến 30 cm. Đối với bừa và đập đất thì yêu cầu đất phải được làm nhỏ, trộn đều phân và san phẳng mặt ruộng.

Tham khảo bài 15 Công nghệ 7 :

(trang 38 sgk Công nghệ 7): Em hãy cho biết lên luống áp dụng cho cây nào?

Trả lời:

Lên luống vận dụng cho cây : khoai, rau, đỗ, ngô, …

(trang 38 sgk Công nghệ 7): Em hãy cho biết cách bón lót phổ biến mà em biết?

Trả lời:

– Những cách bón lót phổ cập là cách bón : rải, theo hàng, theo hốc .
Tham khảo bài 15 Công nghệ 7 :

Câu 1 trang 38 sgk Công nghệ 7: Em hãy nêu các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc?

Lời giải:

– Cày đất : Xáo trộn lớp đất mặt từ 20-30 cm

Giải bài tập Công nghệ 7 | Giải Công nghệ 7 Cau 1 Trang 38 Cong Nghe 7

+ Tác dụng : Làm đất tơi xốp, thoáng, vùi lớp cỏ dại .
– Bừa và đập đất : Trộn đều đất làm nhỏ đất, làm đất vỡ nhỏ, san phẳng đất .

Giải bài tập Công nghệ 7 | Giải Công nghệ 7 Cau 1 Trang 38 Cong Nghe 7 1

+ Tác dụng : Thu gom cỏ dại, đất nhỏ, đất bột, tạo điều kiện kèm theo giữ ẩm .
– Lên luống : Thẳng, phẳng trên mặt, có rãnh thoát nước, hướng luống tương thích cây xanh .

Giải bài tập Công nghệ 7 | Giải Công nghệ 7 Cau 1 Trang 38 Cong Nghe 7 2

+ Tác dụng : Chống úng tạo lớp đất canh tác dày, dễ chăm nom .
Tham khảo bài 15 Công nghệ 7 :

Câu 2 trang 38 sgk Công nghệ 7: Em hãy nêu quy trình bón phân lót?

Lời giải:

– Quy trình bón phân lót như sau :
+ Đầu tiên ta rải phân lên mặt ruộng hay theo hàng, theo hốc cây .
+ Sau đó cày, bừa hay lấp đất để vùi phân xuống dưới .
Tham khảo bài 15 Công nghệ 7 :

Câu 3 trang 38 sgk Công nghệ 7: Ở địa phương em đã tiến hành làm đất, bón phân lót cho cây bằng cách nào?

Lời giải:

Ở địa phương em thực thi làm đất bón phân lót cho cây như sau : cày, bừa và đập đất, lên luống rồi bón phân lót theo hàng, theo hốc cây .
Tham khảo bài 15 Công nghệ 7 :

A. Lý thuyết

I. Làm đất nhằm mục đích gì?

– Làm đất là khâu kĩ thuật quan trọng có công dụng làm đất tơi xốp, tăng năng lực giữ nước, chất dinh dưỡng, đồng thời diệt cỏ dại và mầm mống sâu, bệnh, tạo điều kiện kèm theo cho cây sinh trưởng, tăng trưởng tốt .

II. Các công việc làm đất

1. Cày đất: xáo trộn lớp đất ở độ sâu từ 230 cm làm đất tơi xốp, thoáng khí, vùi lấp cỏ dại.

2. Bừa và đập đất để làm thu nhỏ đất, thu gom cỏ dại trong ruộng, trộn đều phân và san phẳng mặt ruộng.

– Công việc cày, bừa đất được thực thi bằng trâu, máy cày hoặc búa đập .

3. Lên luống để dễ chăm sóc, chống ngập úng và tạo tầng đất dầy cho cây sinh trưởng, phát triển.

Quy trình lên luống :
– Xác định hướng luống .
– Xác định thước luống .
– Đánh rãnh, kéo đất tạo luống .
– Làm phẳng mặt luống .
Chú ý : Khi lên luống cần tuỳ địa hình và loại cây .

III. Bón phân lót

– Sử dụng phân hữu cơ hoặc phân lân để bón lót theo quy trình tiến độ sau :
+ Rải phân lên mặt ruộng hay theo hàng, theo gốc của cây .
+ Cày, bừa hay lấp đất để vùi phân xuống dưới .

Câu 1: Mục đích của làm đất là gì?

A. Làm cho đất tơi xốp
B. Diệt cỏ dại và mầm mống sâu, bệnh .
C. Tăng chất dinh dưỡng của đất .
D. Cả A và B đều đúng .

Đáp án: D

Giải thích : (Mục đích của làm đất là:

– Làm cho đất tơi xốp
– Diệt cỏ dại và mầm mống sâu, bệnh – SGK trang 36 )

Câu 2: Cày đất là xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ:

A. 20 – 30 cm.

B. 30 – 40 cm .
C. 10 – 20 cm .
D. 40 – 50 cm .

Đáp án: A

Giải thích : (Cày đất là xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ 20 – 30 cm – SGK trang 37)

Câu 3: Các công việc làm đất gồm mấy bước?

A. 6
B. 5
C. 3
D. 4

Đáp án: C

Giải thích : (Các công việc làm đất gồm 3 bước:

– Cày đất
– Bừa và đập đất
– Lên luống – SGK trang 37, 38 )

Câu 4: Bừa và đập đất có tác dụng:

A. Xáo trộn lớp mặt đất, làm đất tơi xốp .
B. Làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại, trộn đều phân và san phẳng mặt ruộng .
C. Dễ chăm nom cây, tránh ngập úng và tạo tầng đất dầy .
D. Tất cả đều đúng

Đáp án: B

Giải thích : (Bừa và đập đất có tác dụng làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại, trộn đều phân và san phẳng mặt ruộng – SGK trang 37)

Câu 5: Loại đất nào dưới đây không cần yêu cần cày sâu?

A. Đất cát .
B. Đất thịt .
C. Đất sét .
D. Đất trồng cây ăn quả, cây công nghiệp .

Đáp án: A

Giải thích : (Loại đất không cần yêu cần cày sâu là đất cát)

Câu 6: Quy trình lên luống đước tiến hành qua mấy bước?

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Đáp án: A

Giải thích : (Quy trình lên luống đước tiến hành qua 4 bước:

– Xác định hướng luống
– Xác định size luống
– Đánh rãnh, kéo đất tạo luống
– Làm phẳng mặt luống – SGK trang 38 )

Câu 7: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Đất cao lên luống cao .
B. Đất trũng lên luống cao .
C. Khoai lang, khoai tây lên luống thấp .
D. Cả A, B và C đều đúng

Đáp án: B

Giải thích : (Phát biểu đúng là: “Đất trũng lên luống cao” để tránh hiện tượng ngập úng)

Câu 8: Cầy, bừa đất bằng máy thay vì trâu, bò có ưu điểm:

A. Cần có dụng cụ máy móc phức tạp .
B. Làm nhanh, ít tốn công .
C. Giá thành cao .
D. Dụng cụ đơn thuần .

Đáp án: B

Giải thích : (Cầy, bừa đất bằng máy thay vì trâu, bò có ưu điểm: Làm nhanh, ít tốn công, cày bừa sâu, cải tạo được đất…)

Câu 9: Phân hay được sử dụng để bón phân lót là:

A. Phân lân .

B. Phân vô cơ .
C. Phân hữu cơ .
D. Cả A và C đều đúng .

Đáp án: D

Giải thích : (Phân hay được sử dụng để bón phân lót là phân lân hoặc phân hữu cơ – SGK trang 38)

Câu 10: Cày ải được áp dụng khi:

A. Đất trũng, nước không tháo được cạn .
B. Đất cao, ít được cấp nước .
C. Đất còn ẩm, sau đó đất được phơi khô .
D. Tất cả đều sai .

Đáp án: C

Giải thích : (Cày ải được áp dụng khi đất còn ẩm, sau đó đất được phơi khô – Phần Có thể em chưa biết, SGK trang 38)

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published.