[Sách Giải] ✅ Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 15 (có đáp án): Làm đất và bón phân lót – Sách Giải – Học Online Cùng Sachgiaibaitap.com

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Câu 1: Mục đích của làm đất là gì?

A. Làm cho đất tơi xốp

B. Diệt cỏ dại và mầm mống sâu, bệnh.

C. Tăng chất dinh dưỡng của đất.

D. Cả A và B đều đúng.

Đáp án: D

Giải thích : (Mục đích của làm đất là:

– Làm cho đất tơi xốp

– Diệt cỏ dại và mầm mống sâu, bệnh – SGK trang 36)

Câu 2: Cày đất là xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ:

A. 20 – 30 cm.

B. 30 – 40 cm.

C. 10 – 20 cm.

D. 40 – 50 cm.

Đáp án: A

Giải thích : (Cày đất là xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ 20 – 30 cm – SGK trang 37)

Câu 3: Các công việc làm đất gồm mấy bước?

A. 6

B. 5

C. 3

D. 4

Đáp án: C

Giải thích : (Các công việc làm đất gồm 3 bước:

– Cày đất

– Bừa và đập đất

– Lên luống – SGK trang 37, 38)

Câu 4: Bừa và đập đất có tác dụng:

A. Xáo trộn lớp mặt đất, làm đất tơi xốp.

B. Làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại, trộn đều phân và san phẳng mặt ruộng.

C. Dễ chăm sóc cây, tránh ngập úng và tạo tầng đất dầy.

D. Tất cả đều đúng

Đáp án: B

Giải thích : (Bừa và đập đất có tác dụng làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại, trộn đều phân và san phẳng mặt ruộng – SGK trang 37)

Câu 5: Loại đất nào dưới đây không cần yêu cần cày sâu?

A. Đất cát.

B. Đất thịt.

C. Đất sét.

D. Đất trồng cây ăn quả, cây công nghiệp.

Đáp án: A

Giải thích : (Loại đất không cần yêu cần cày sâu là đất cát)

Câu 6: Quy trình lên luống đước tiến hành qua mấy bước?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Đáp án: A

Giải thích : (Quy trình lên luống đước tiến hành qua 4 bước:

– Xác định hướng luống

– Xác định kích thước luống

– Đánh rãnh, kéo đất tạo luống

– Làm phẳng mặt luống – SGK trang 38)

Câu 7: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Đất cao lên luống cao.

B. Đất trũng lên luống cao.

C. Khoai lang, khoai tây lên luống thấp.

D. Cả A, B và C đều đúng

Đáp án: B

Giải thích : (Phát biểu đúng là: “Đất trũng lên luống cao” để tránh hiện tượng ngập úng)

Câu 8: Cầy, bừa đất bằng máy thay vì trâu, bò có ưu điểm:

A. Cần có dụng cụ máy móc phức tạp.

B. Làm nhanh, ít tốn công.

C. Giá thành cao.

D. Dụng cụ đơn giản.

Đáp án: B

Giải thích : (Cầy, bừa đất bằng máy thay vì trâu, bò có ưu điểm: Làm nhanh, ít tốn công, cày bừa sâu, cải tạo được đất…)

Câu 9: Phân hay được sử dụng để bón phân lót là:

A. Phân lân.

B. Phân vô cơ.

C. Phân hữu cơ.

D. Cả A và C đều đúng.

Đáp án: D

Giải thích : (Phân hay được sử dụng để bón phân lót là phân lân hoặc phân hữu cơ – SGK trang 38)

Câu 10: Cày ải được áp dụng khi:

A. Đất trũng, nước không tháo được cạn.

B. Đất cao, ít được cấp nước.

C. Đất còn ẩm, sau đó đất được phơi khô.

D. Tất cả đều sai.

Đáp án: C

Giải thích : (Cày ải được áp dụng khi đất còn ẩm, sau đó đất được phơi khô – Phần Có thể em chưa biết, SGK trang 38)

 

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published.