Năm 2022, sang tên Sổ đỏ hết bao nhiêu tiền?

Một trong những yếu tố mà người dân chăm sóc khi mua và bán đất đó là những loại ngân sách mà họ phải nộp và cách khai nộp những khoản ngân sách đó. Vậy lúc bấy giờ khi sang tên Sổ đỏ hết bao nhiêu tiền ? Cùng giải đáp yếu tố này qua bài viết dưới đây .

Câu hỏi: Tôi đang có dự định mua lại mảnh đất có diện tích 450m2 từ một người hàng xóm. Vậy cho tôi hỏi khi làm hợp đồng mua bán và sang tên Sổ đỏ hiện nay hết bao nhiêu tiền và tôi phải thực hiện nộp tiền ở đâu? Tôi cảm ơn – Minh Nguyệt (Hải Dương).

Sang tên Sổ đỏ được hiểu là thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, trong đó chuyển nhượng (mua bán) là trường hợp phổ biến nhất.

Khi mua bán đất phải phải nộp những khoản phí, lệ phí nào?

Khi thực thi chuyển nhượng ủy quyền đất, sang tên Sổ đỏ, những bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác xác lập người triển khai nộp phí, lệ phí. Theo đó, những khoản ngân sách cần phải nộp gồm :
– Thuế thu nhập cá thể ;
– Lệ phí trước bạ ;
– Lệ phí cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, gia tài gắn liền với đất ;
– Phí thẩm định và đánh giá hồ sơ cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ;
– Một số loại phí khác tùy nhu yếu người mua nhà .
Cụ thể về địa thế căn cứ và mức nộp phí, lệ phí như sau :

1. Thuế thu nhập cá nhân

– Người có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế :
Thông thường thuế thu nhập cá thể phát sinh với người mua và bán nhà, người có thu nhập phát sinh thuế. Tuy nhiên tại hợp đồng công chứng nếu có thỏa thuận hợp tác người mua phải nộp thuế thay cho người bán thì bạn sẽ phải nộp loại thuế này .
– Mức thuế phải nộp :
Căn cứ Điều 17 Thông tư 92/2015 / TT-BTC khi chuyển nhượng ủy quyền nhà, đất thì thuế thu nhập cá thể được xác lập như sau :

Thuế thu nhập cá nhận phải nộp  =   2 %          x           Giá chuyển nhượng

Trong đó :
+ Giá chuyển nhượng ủy quyền để tính thuế thu nhập cá thể là giá mà những bên thỏa thuận hợp tác và được ghi trong hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền .
+ Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền không ghi giá chuyển nhượng ủy quyền hoặc giá chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất trong hợp đồng thấp hơn giá đất tại Bảng giá đất do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh ( tỉnh, thành phố thường trực TW ) phát hành thì giá chuyển nhượng ủy quyền để tính thuế thu nhập cá thể là giá do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh lao lý .

2. Lệ phí trước bạ

Căn cứ Điều 5 Nghị định 140 / năm nay / NĐ-CP, khoản 1 Điều 1 Nghị định 20/2019 / NĐ-CP, lệ phí trước bạ được tính như sau :
– Trường hợp giá cả cao hơn giá nhà, đất của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh :

Lệ phí trước bạ    =  0,5%     x        Giá chuyển nhượng

– Trường hợp giá chuyển nhượng ủy quyền thấp hơn hoặc bằng giá nhà, đất của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh lao lý, khi khuyến mãi ngay cho, thừa kế nhà đất .
+ Mức lệ phí nộp với đất :

Lệ phí trước bạ   =   0,5 %   x   Diện tích  x Giá 01 mét vuông tại Bảng giá đất do UBND cáp tỉnh ban hành.

+ Mức lệ phí nộp với nhà :

Lệ phí trước bạ   =   0,5 %   x  ( Diện tích  x   Giá 01 mét vuông x Tỷ lệ % chất lượng còn lại).

Trong đó :
+ Giá tính lệ phí trước bạ so với nhà là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành theo pháp luật của pháp lý về thiết kế xây dựng tại thời gian kê khai lệ phí trước bạ .
+ Giá 01 mét vuông và tỷ suất ( % ) chất lượng còn lại do Ủy Ban Nhân Dân c
3. Các khoản ngân sách khác
Theo Thông tư 250 / năm nay / TT-BTC, khi nộp hồ sơ sang tên Sổ đỏ còn phải nộp thêm 1 số ít khoản lệ phí khác như : Phí đánh giá và thẩm định hồ sơ cấp Sổ đỏ, lệ phí cấp Sổ đỏ … những khoản phí và lệ phí này do HĐND từng tỉnh pháp luật .

Năm 2022, sang tên Sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? (Ảnh minh họa)
 

Thủ tục kê khai thuế, lệ phí khi sang tên Sổ đỏ thế nào?

Khi mua và bán đất và sang tên Sổ đỏ, phải triển khai kê khai thuế, lệ phí ngay cả trong trường hợp được miễn thuế thu nhập cá thể, miễn lệ phí trước bạ. Cụ thể :

1. Kê khai thuế thu nhập cá nhân:

Tiết a. 1 điểm a khoản 3 Điều 16 Thông tư 156 / 2013 / TT-BTC lao lý :
“ Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản thực thi khai thuế theo từng lần phát sinh, kể cả trường hợp được miễn thuế ” .
– Hồ sơ khai thuế thu nhập cá thể
Theo khoản 4 Điều 21 Thông tư 92/2015 / TT-BTC, hồ sơ khai thuế so với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản gồm những sách vở sau :
+ Tờ khai thuế thu nhập cá thể ;
+ Bản chụp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, sách vở chứng tỏ quyền sở hữu nhà ở .
+ Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền ;
+ Các sách vở làm địa thế căn cứ xác lập thuộc đối tượng người dùng được miễn thuế ( nếu thuộc trường hợp được miễn thuế thu nhập cá thể ) .
– Nơi nộp hồ sơ khai thuế
+ Cá nhân nộp hồ sơ khai thuế cùng hồ sơ chuyển nhượng ủy quyền nhà, đất tại bộ phận một cửa liên thông hoặc Chi cục Thuế nơi có nhà, đất chuyển nhượng ủy quyền .
+ Trường hợp ở địa phương chưa thực thi quy định một cửa liên thông thì nộp hồ sơ trực tiếp cho Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất nơi có nhà, đất chuyển nhượng ủy quyền .
– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
+ Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền không có thỏa thuận hợp tác bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ thời gian hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền có hiệu lực thực thi hiện hành .
+ Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền có thỏa thuận hợp tác bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là thời gian làm thủ tục ĐK quyền sở hữu, quyền sử dụng .

2. Kê khai lệ phí trước bạ

Khoản 1 Điều 10 Nghị định 140 / năm nay / NĐ-CP pháp luật :
“ 1. Lệ phí trước bạ được khai theo từng lần phát sinh .
Tổ chức, cá thể có gia tài thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu lệ phí trước bạ có nghĩa vụ và trách nhiệm kê khai và nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ ( gồm cả những trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo lao lý tại Điều 9 Nghị định này ) cho Cơ quan Thuế khi ĐK quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ” .
– Hồ sơ khai lệ phí
Theo điểm a khoản 3 Điều 10 Nghị định 140 / năm nay / NĐ-CP được sửa đổi, bổ trợ bởi điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị định 20/2019 / NĐ-CP, hồ sơ khai lệ phí trước bạ gồm :
+ Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ ;
+ Bản sao hợp lệ những sách vở chứng tỏ gia tài ( hoặc chủ gia tài ) thuộc diện miễn lệ phí trước bạ ( nếu có ), trừ trường hợp nộp bản chính ;
+ Bản sao hợp lệ sách vở chứng tỏ nhà, đất có nguồn gốc hợp pháp theo pháp luật của pháp lý ;
+ Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền .
– Nơi nộp hồ sơ :
Hồ sơ khai lệ phí trước bạ nộp tại cơ quan tiếp đón hồ sơ về xử lý thủ tục ĐK, cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và gia tài khác gắn liền với đất ( nộp tại nơi có đất ), đơn cử :

+ Nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), nơi đã tổ chức Bộ phận một cửa thì nộp tại Bộ phận một cửa.

+ Nộp tại Ủy Ban Nhân Dân cấp xã ( xã, phường, thị xã ) nếu có nhu yếu .
– Thời hạn nộp lệ phí :

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của Cơ quan Thuế thì phải nộp lệ phí trước bạ. 

Trên đây là giải đáp về sang tên Sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

>> Sang tên Sổ đỏ có bắt buộc phải đo đạc lại đất không?

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *