4 đối tượng được phép nợ tiền sử dụng đất

Ai là đối tượng người tiêu dùng được phép nợ tiền sử dụng đất, thời hạn trả nợ là bao lâu ? Hãy cùng tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây .

Tiền sử dụng đất là gì?

Theo khoản 21 Điều 3 Luật Đất đai 2013, tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất .

Đối tượng nào được phép nợ tiền sử dụng đất?

Trước đây, hộ mái ấm gia đình, cá thể được chuyển mục tiêu sử dụng đất ; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất và hộ mái ấm gia đình, cá thể được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn vất vả về kinh tế tài chính sẽ được ghi nợ tiền sử dụng đất .Tuy nhiên, từ 10.12.2019, Nghị định 79 sinh ra đã bãi bỏ trọn vẹn lao lý nêu trên. Đối tượng được ghi nợ bị thu hẹp đi rất nhiều .Cụ thể tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 79 có liệt kê những hộ mái ấm gia đình, cá thể được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước tịch thu đất như sau :

– Người có công với cách mạng

– Hộ nghèo- Hộ mái ấm gia đình, cá thể là đồng bào dân tộc thiểu số

– Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Ảnh: Tuấn AnhNghị định 79 ra đời đã thu hẹp số lượng đối tượng được nợ tiền sử dụng đất xuống chỉ còn 4. Ảnh: Tuấn Anh

Thời hạn trả nợ tiền sử dụng đất

Các hộ mái ấm gia đình, cá thể ghi nợ được trả nợ dần trong 05 năm kể từ ngày có quyết định hành động giao đất tái định cư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và không phải nộp tiền chậm nộp trong 05 năm này .Trường hợp sau 05 năm kể từ ngày có quyết định hành động giao đất tái định cư mà hộ mái ấm gia đình, cá thể chưa trả hết nợ tiền sử dụng thì phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ và tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ từ thời gian hết thời hạn 05 năm được ghi nợ tới thời gian trả nợ .

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *