Sổ đỏ là gì? Những thông tin quan trọng cần biết về sổ đỏ

Có thể nói, sổ đỏ là một loại giấy tờ rất quan trọng mỗi khi chúng ta đề cập đến nhà cửa, đất đai. Hãy cùng Houseviet.vn tìm hiểu kỹ về sổ đỏ cũng như là những thông tin cần biết về sổ đỏ nhé!

Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ là từ mà người dân thường dùng để gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dựa theo màu sắc của Giấy chứng nhận; pháp luật đất đai từ trước tới nay không quy định về Sổ đỏ, Sổ hồng. Tuy nhiên, người dân chúng ta vẫn thường gọi sổ đỏ hoặc sổ hồng thay cho giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.(https://luatvietnam.vn/)

Sổ đỏ là gì? Những thông tin quan trọng cần biết về sổ đỏSổ đỏ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. (https://luatvietnam.vn/)

Tóm lại, sổ đỏ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có bìa màu đỏ; sổ hồng là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có bìa màu hồng. Tuy nhiên, đối với sổ hồng gồm có 02 loại: Sổ hồng theo mẫu cũ (được cấp trước ngày 10/12/2009) và Sổ hồng mới có màu hồng cánh sen, người dân đang được cấp loại sổ hồng này.

Điều kiện để được cấp sổ đỏ?

Để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho hộ gia đình hoặc cá nhân bao gồm sẽ có 2 trường hợp: Có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Hãy tham khảo bài viết dưới đây cho cả 2 trường hợp trên

Có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Theo khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai, hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất không thay đổi mà có một trong những loại sách vở sau thì được cấp Sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất .1 – Những sách vở về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quy trình triển khai chủ trương đất đai …2 – Giấy ghi nhận QSDĐ trong thời điểm tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ ĐK ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993 ( ngày Luật Đất đai 1993 có hiệu lực thực thi hiện hành ) ;3 – Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, Tặng Kèm cho QSDĐ hoặc gia tài gắn liền với đất ; sách vở giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất ;4 – Giấy tờ chuyển nhượng ủy quyền QSDĐ, mua và bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được Ủy Ban Nhân Dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993 ;5 – Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở ; sách vở mua nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước theo lao lý của pháp lý ;6 – Giấy tờ về QSDĐ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chính sách cũ cấp cho người sử dụng đất, gồm :

 • Bằng khoán điền thổ.
 • Văn tự đoạn mãi bất động sản (gồm nhà ở và đất ở) có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ.
 • Văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở mà gắn liền với đất ở có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ.
 • Bản di chúc hoặc giấy thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở được cơ quan thuộc chế độ cũ chứng nhận.
 • Giấy phép cho xây cất nhà ở hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc của cơ quan thuộc chế độ cũ cấp.
 • Bản án của cơ quan Tòa án của chế độ cũ đã có hiệu lực thi hành.
 • Các loại giấy tờ khác chứng minh việc tạo lập nhà ở, đất ở nay được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất ở công nhận.

7 – Các loại sách vở khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo pháp luật của Chỉnh phủ, gồm :

 • Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980.
 • Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299-TTg ngày 10/11/1980, gồm:

a ) Biên bản xét duyệt của Hội đồng ĐK ruộng đất cấp xã xác lập người đang sử dụng đất là hợp pháp ;b ) Bản tổng hợp những trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy Ban Nhân Dân cấp xã hoặc Hội đồng ĐK ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản trị đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập ;c ) Đơn xin ĐK quyền sử dụng ruộng đất so với trường hợp không có sách vở lao lý tại điểm a và điểm b .Trường hợp trong đơn xin ĐK quyền sử dụng ruộng đất có sự khác nhau giữa thời gian làm đơn và thời gian xác nhận thì thời gian xác lập đơn được tính theo thời gian sớm nhất ghi trong đơn ;d ) Giấy tờ về việc ghi nhận đã ĐK quyền sử dụng đất của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh cấp cho người sử dụng đất ;đ ) Giấy tờ về việc kê khai ĐK nhà cửa được Ủy Ban Nhân Dân cấp xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh xác nhận mà trong đó có ghi diện tích quy hoạnh đất có nhà ở ;e ) Giấy tờ của đơn vị chức năng quốc phòng giao đất cho cán bộ, chiến sỹ làm nhà ở trước ngày 15/10/1993 theo Chỉ thị số 282 / CT-QP ngày 11/7/1991 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà việc giao đất đó tương thích với quy hoạch sử dụng đất làm nhà tại của cán bộ, chiến sỹ trong quy hoạch đất quốc phòng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt .+ Dự án hoặc list hoặc văn bản về việc di dân đi kiến thiết xây dựng khu kinh tế tài chính mới, di dân tái định cư được Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .+ Giấy tờ của nông trường, lâm trường quốc doanh về việc giao đất cho người lao động trong nông trường, lâm trường để làm nhà tại ( nếu có ) .+ Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà tại, khu công trình ; về việc thiết kế xây dựng, sửa chữa thay thế nhà tại, khu công trình được Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản trị nhà nước về nhà tại, kiến thiết xây dựng ghi nhận hoặc được cho phép .+ Giấy tờ tạm giao đất của Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện, cấp tỉnh ; Đơn đề xuất được sử dụng đất được Ủy Ban Nhân Dân cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt, đồng ý chấp thuận trước ngày 01/7/1980 hoặc được Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận đồng ý+ Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ quan, tổ chức triển khai để sắp xếp đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở hoặc thiết kế xây dựng nhà ở để phân ( cấp ) cho cán bộ, công nhân viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự góp phần kiến thiết xây dựng. Trường hợp kiến thiết xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước thì phải chuyển giao quỹ nhà ở đó cho cơ quan quản trị nhà tại của địa phương để quản trị, kinh doanh thương mại theo pháp luật của pháp lý+ Bản sao sách vở lao lý tại Điều 100 của Luật Đất đai và những loại sách vở khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 có xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản trị chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh so với trường hợp bản gốc sách vở này đã bị thất lạc và cơ quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản trị việc cấp loại sách vở đó .

Lưu ý: Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980 đang được lưu trữ tại cơ quan mình cho Ủy ban nhân dân cấp xã và người sử dụng đất để phục vụ cho việc đăng ký, cấp Sổ đỏ.

Không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Theo Điều 101 Luật Đất đai 2013, hộ mái ấm gia đình, cá thể không có sách vở về quyền sử dụng đất vẫn được cấp Sổ đỏ. Cụ thể :

Trường hợp 1: Không phải nộp tiền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân không có các giấy tờ về QSDĐ được cấp Sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau:

– Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà không có những sách vở về QSDĐ ;- Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, làm muối tại vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả ;- Được Ủy Ban Nhân Dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất không thay đổi, không có tranh chấp .Xem cụ thể tại : Làm Sổ đỏ cho đất không có sách vở : Hồ sơ, thủ tục và tiền phải nộp

Trường hợp 2: Phải nộp tiền sử dụng đất

Hộ mái ấm gia đình, cá thể được cấp Sổ đỏ và phải nộp tiền sử dụng đất khi có đủ những điều kiện kèm theo sau :- Đang sử dụng đất không có những sách vở về QSDĐ nhưng đất đã được sử dụng không thay đổi từ trước ngày 01/7/2004 và không vi phạm pháp lý về đất đai .- Được Ủy Ban Nhân Dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, tương thích với quy hoạch thì được cấp Sổ .Lưu ý : Mức thu tiền sử dụng đất được thực thi theo hướng dẫn : Mức tiền sử dụng đất phải nộp khi làm Sổ đỏ .Nguồn tìm hiểu thêm : luatvietnam.vn

Cách nhận biết sổ đỏ giả và sổ đỏ thật

Kiểm tra sổ đỏ dựa trên các thông tin của giấy tờ

Để hoàn toàn có thể kiểm tra sổ đỏ là thật hay giả bạn hoàn toàn có thể kiểm tra bằng cách là kiểm tra thông tin trên giấy ghi nhận, đặc biệt quan trọng là mã vạch in ở cuối trang 4 của giấy ghi nhận. Mã vạch được sử dụng để quản trị và tra cứu thông tin về chứng từ và hồ sơ ghi nhận .Việc xác định này tuy dễ nhưng tỷ suất không cao, người mua nên kiểm tra thông tin tại văn phòng ĐK đất đai .

Đến cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất

Đối với những địa phương xây dựng văn phòng ĐK đất đai, sở hữu tài nguyên và môi trường tự nhiên cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất, ..Đối với địa phương không xây dựng văn phòng ĐK đất đai : Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho tổ chức triển khai, cơ sở tôn giáo, người Nước Ta định cư ở quốc tế để thực thi dự án Bất Động Sản, tổ chức triển khai, cá thể quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế .Bên cạnh đó, so với trường hợp người mua không tự kiểm tra hoặc không kiểm tra tại Văn phòng ĐK đất đai thì phải thực thi đúng thủ tục ĐK dịch chuyển ( thủ tục sang tên ), khi làm thủ tục ĐK dịch chuyển ký vào sổ địa chỉ, văn phòng ĐK đất đai sẽ quét mã vạch, từ đó phát hiện sổ đỏ thật hay giả .

Quy trình làm sổ đỏ hiện nay

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chuyển hồ sơ của cá nhân, hộ gia đình lên Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 2: Bộ phận có thẩm quyền tại Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn trả kết quả.

Bước 3: Chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

Bước 4: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa khi cần thiết; Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm thẩm tra, xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất.

 • Trường hợp người đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường thị trấn lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, sự phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được xét duyệt; công bố công khai danh sách các trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận trong thời gian 15 ngày.
 • Khi đủ điều kiện thì viết Giấy chứng nhận gửi kèm hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình chủ tịch UBND huyện ký giấy chứng nhận.

Bước 5: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ghi ý kiến đối với trường hợp không đủ điều kiện.

Bước 6: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất chuyển kết quả cho Bộ phận trả cho người sử dụng đất hoặc trả kết quả cho UBND xã để trả cho người sử dụng đất.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định hành động cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất .Nguồn tìm hiểu thêm : vietnamnet.vn

Cách đọc thông tin ghi trên sổ đỏ

Thông thường giấy ghi nhận gồm có một tờ và có 4 trang, được in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen và trang bổ trợ có nền trắng, gồm có những nội dung :

Trang 1 của giấy chứng nhận bao gồm:

 • Quốc hiệu, Quốc huy, dòng chữ “ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” được in màu đỏ.
 • Dấu nổi của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Ở mục “I” tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất và số phát hành giấy chứng nhận ( số seri) bao gồm 02 chữ cái tiếng việt và 06 chữ số được in màu đen

Trang 2 của giấy chứng nhận bao gồm:

 • Mục “II” Thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trong đó có các thông tin về thửa đất, nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm và ghi chú.
 • Ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận và cơ quan ký cấp Giấy chứng nhận
 • Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận.

Trang 3 của giấy chứng nhận bao gồm:

 • Mục “III” Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Mục “IV” Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận.

Trang 4 của giấy chứng nhận bao gồm:

 • Nội dung tiếp theo của mục “IV” Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận.
 • Nội dung lưu ý đối với người được cấp Giấy chứng nhận, mã vạch.
 • Trang bổ sung của giấy chứng nhận bao gồm:
 • Dòng chữ “Trang bổ sung Giấy chứng nhận”;
 • Số hiệu thửa đất;
 • Số phát hành Giấy chứng nhận;
 • Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận;
 • Mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận” như trang 4 của Giấy chứng nhận.

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn phần nào về các khía cạnh liên quan đến sổ đỏ. Để tìm hiểu thêm các thông tin liên quan đến thị trường bất động sản, các bạn có thể truy cập vào website Houseviet.vn, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các tin tức cũng như kiến thức cần thiết đến các bạn một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Theo House Viet Biên tập

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *