Điểm khác nhau cơ bản giữa sổ đỏ và sổ hồng có thể bạn chưa biết

Đến nay nhiều người hoàn toàn có thể vẫn chưa phân biệt được khái niệm sổ đỏ, sổ hồng. Về mặt pháp lý loại sổ nào quan trọng hơn, hãy tìm hiểu thêm bài viết dưới đây .
Sổ đỏ và sổ hồng là những loại sách vở được sử dụng làm giấy ghi nhận quyền sử dụng đất và những tài khác khác gắn liền với đất .Thực hiện lao lý của pháp lý về đất đai, pháp lý về nhà tại, pháp lý về thiết kế xây dựng trước ngày 10.12.2009, ở từng tiến trình khác nhau, ở khu vực sử dụng đất, loại đất khác nhau, Nhà nước đã cấp Giấy ghi nhận cho cá thể, hộ mái ấm gia đình, tổ chức triển khai sử dụng đất, chiếm hữu nhà tại, khu công trình thiết kế xây dựng có đủ điều kiện kèm theo, theo những mẫu phôi Giấy ghi nhận có hình thức, sắc tố, hoa văn, họa tiết, cấu trúc nội dung khác nhau .

Sổ đỏ là gì?

“ Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ”, trang bìa màu đỏ, nội dung ghi nhận quyền sử dụng đất, ở khu vực ngoài đô thị, vận dụng so với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy hải sản, làm muối và đất ở nông thôn … Đối tượng được cấp giấy hầu hết là hộ mái ấm gia đình do chủ hộ thay mặt đứng tên. Do mẫu này có trang bìa màu đỏ, nên người dân thường gọi là “ sổ đỏ ” .

Sổ hồng là gì?

“Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở”, trang bìa màu hồng, nội dung ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, khu vực đô thị, áp dụng với nhà ở, đất ở đô thị. Đối tượng là cá nhân, vợ chồng, hộ gia đình, tổ chức có đủ điều kiện được cấp giấy. Do mẫu này có trang bìa màu hồng, nên người dân thường gọi là “sổ hồng”.

Sổ đỏ hay sổ hồng quan trọng hơn. Đồ họa: M.HSổ đỏ hay sổ hồng quan trọng hơn. Đồ họa: M.H

Sổ đỏ hay sổ đỏ quan trọng hơn?

Điều 97 Luật Đất đai 2013 quy định, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà tại, Giấy ghi nhận quyền sở hữu khu công trình thiết kế xây dựng đã được cấp theo pháp luật của pháp lý về đất đai, pháp lý về nhà tại, pháp lý về kiến thiết xây dựng trước ngày 10.12.2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất .Trường hợp người đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 10.12.2009 có nhu yếu cấp đổi thì được đổi sang Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo lao lý của Luật này .Như vậy, sổ hồng hay sổ đỏ đều có giá trị pháp lý như nhau .

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *