Sổ đỏ, sổ hồng khác nhau thế nào

Trên thực tiễn sổ đỏ, sổ hồng không phải là loại sách vở được pháp lý lao lý mà đây chỉ là tên gọi do người dân dựa trên sắc tố của mỗi loại giấy để tự đặt ra để nói cho ngắn gọn cũng như để phân biệt giữa những loại giấy ghi nhận .
Cụ thể :
– Sổ đỏ là mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành, bìa có màu đỏ, với nội dung ghi nhận quyền sử dụng đất ( hoàn toàn có thể là đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, vườn, ao, đất rừng … ) nên mẫu này có tên gọi là “ Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ”. Theo lao lý tại khoản 20 Điều 4 Luật đất đai 2003 : “ Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất là giấy ghi nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo lãnh quyền và quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất ” .

– Sổ hồng là mẫu do Bộ Xây dựng ban hành, bìa có màu hồng với nội dung là ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nên mẫu có tên gọi là “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở”. Theo Điều 11 Luật nhà ở năm 2005, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở được cấp cho chủ sở hữu theo quy định sau đây:

a ) Trường hợp chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu căn hộ chung cư cao cấp trong nhà nhà ở thì cấp một giấy ghi nhận là Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở .

b) Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở thì cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở quy định tại khoản này được gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Tuy nhiên, để thống nhất thành một loại Giấy ghi nhận, ngày 19/10/2009 nhà nước phát hành Nghị định số 88/2009 / NĐ-CP và ngày 21/10/2009 Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành Thông tư số 17/2009 / TT-BTNMT về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất. Theo đó, hai loại Giấy ghi nhận nói trên sẽ do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được vận dụng trong khoanh vùng phạm vi cả nước so với mọi loại đất, nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất …

Kế thừa quy định nói trên, Điều 97 Luật Đất đai 2013 cũng quy định: “1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà tại, Giấy ghi nhận quyền sở hữu khu công trình kiến thiết xây dựng đã được cấp theo lao lý của pháp lý về đất đai, pháp lý về nhà tại, pháp lý về kiến thiết xây dựng trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất. Trường hợp người đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 có nhu yếu cấp đổi thì được đổi sang Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo pháp luật của Luật này ” .
Như vậy, theo như những pháp luật vừa trích dẫn ở trên, sổ đỏ hay sổ hồng đều là giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, hoặc quyền sở hữu nhà ở do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Thực tế lúc bấy giờ vẫn đang lưu hành cả 3 loại sách vở là Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất. Cả 3 đều có giá trị pháp lý như nhau .

Luật sư, Thạc sỹ Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *