Tiền chậm nộp tiền thuế: Cách tính và trường hợp áp dụng

Tổ chức, cá thể là người nộp thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm khai, nộp thuế đúng thời hạn lao lý, nếu nộp muộn sẽ phải nộp thêm tiền chậm nộp tiền thuế, trừ trường hợp bất khả kháng .4. Khi nào được miễn tiền chậm nộp ?

1. 7 trường hợp phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế

Khoản 1 Điều 59 Luật Quản lý thuế 2019 pháp luật những trường hợp phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế gồm :

– Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn theo quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn ghi trong quyết định ấn định thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế.

– Người nộp thuế khai bổ trợ hồ sơ khai thuế mà làm tăng số tiền thuế phải nộp hoặc cơ quan quản trị thuế, cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện khai thiếu số thuế phải nộp thì phải nộp tiền chậm nộp so với số tiền thuế phải nộp tăng thêm .
Thời gian tính tiền chậm nộp được tính kể từ ngày tiếp nối ngày sau cuối thời hạn nộp thuế của kỳ tính thuế có sai, sót hoặc kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế của tờ khai hải quan khởi đầu .
– Trường hợp được nộp dần tiền thuế nợ lao lý tại khoản 5 Điều 124 Luật Quản lý thuế 2019 .
– Người nộp thuế khai bổ trợ hồ sơ khai thuế mà làm giảm số tiền thuế đã được hoàn trả hoặc cơ quan quản trị thuế, cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện số tiền thuế được hoàn trả nhỏ hơn số tiền thuế đã hoàn thuế thì phải nộp tiền chậm nộp với số tiền thuế đã hoàn trả phải tịch thu kể từ ngày nhận được tiền hoàn trả từ ngân sách .
– Trường hợp người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản trị thuế do hết thời hiệu xử phạt nhưng bị truy thu số tiền thuế thiếu quy định khoản 3 Điều 137 Luật Quản lý thuế 2019 .
– Trường hợp người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản trị thuế với hành vi lao lý tại khoản 3, khoản 4 Điều 142 Luật Quản lý thuế 2019 .
– Cơ quan, tổ chức triển khai được cơ quan quản trị thuế ủy nhiệm thu thuế mà chậm chuyển tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt của người nộp thuế vào ngân sách thì phải nộp tiền chậm nộp với số tiền chậm chuyển theo lao lý .

tien cham nop tien thue

2. Cách tính tiền chậm nộp tiền thuế

Khoản 2 Điều 59 Luật Quản lý thuế 2019 lao lý mức tính tiền chậm nộp tiền thuế và thời hạn tính tiền chậm nộp như sau :

“a) Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp;

b ) Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp lao lý tại khoản 1 Điều này đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế, tiền tịch thu hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước. ” .

Như vậy, tiền chậm nộp 01 ngày được tính như sau :

Mức tính tiền chậm nộp 01 ngày = 0,03% x Số tiền thuế chậm nộp

3. 4 trường hợp không tính tiền chậm nộp

Khoản 5 Luật Quản lý thuế 2019 lao lý những trường hợp không tính tiền chậm nộp tiền thuế, đơn cử :
– Người nộp thuế đáp ứng dịch vụ, sản phẩm & hàng hóa được giao dịch thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách, gồm có cả nhà thầu phụ được lao lý trong hợp đồng đã ký với chủ góp vốn đầu tư và được chủ góp vốn đầu tư trực tiếp thanh toán giao dịch nhưng chưa được giao dịch thanh toán .
Số tiền nợ thuế không tính chậm nộp là tổng số tiền thuế còn nợ ngân sách của người nộp thuế nhưng không vượt quá số tiền ngân sách chưa thanh toán giao dịch .
– Hàng hóa phải giám định, nghiên cứu và phân tích để xác lập đúng mực số tiền thuế phải nộp thì không tính tiền chậm nộp trong thời hạn chờ tác dụng giám định, nghiên cứu và phân tích

– Hàng hóa chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thì không tính tiền chậm nộp trong thời gian chưa có giá chính thức.

– Hàng hóa có khoản thực giao dịch thanh toán, sản phẩm & hàng hóa có những khoản kiểm soát và điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan chưa xác lập được tại thời gian ĐK tờ khai hải quan thì không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn chưa xác lập được khoản thực thanh toán giao dịch, những khoản kiểm soát và điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan .
Lưu ý : Chưa tính tiền chậm nộp với những trường hợp được khoanh nợ theo pháp luật Điều 83 Luật Quản lý thuế 2019 .

4. Khi nào được miễn tiền chậm nộp?

Theo khoản 8 Điều 59 Luật Quản lý thuế 2019, về nguyên tắc thì người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp nhưng sẽ được miễn tiền chậm nộp tiền thuế nếu thuộc trường hợp bất khả kháng, đơn cử :
– Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, hỏa hoạn, tai nạn đáng tiếc giật mình .
– Các trường hợp bất khả kháng khác theo pháp luật nhà nước .

5. Phân biệt tiền chậm nộp tiền thuế với tiền phạt chậm nộp thuế

Tiền chậm nộp tương quan đến thuế gồm 02 loại : Tiền chậm nộp tiền thuế và tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế .
Đều là chậm nộp nhưng hai loại này khác nhau về thực chất và mức nộp, đơn cử :

Tiêu chí Tiền chậm nộp tiền thuế Tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế
Trường hợp vận dụng Khi người nộp thuế chậm nộp tiền thuế ( xem cụ thể tại mục trên ) Tổ chức, cá thể chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế
Mức nộp

0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp

0,05%/ngày tính trên số tiền phạt chậm nộp

Căn cứ pháp lý

Điều 59 Luật Quản lý thuế 2019

Điều 42 Nghị định 125 / 2020 / NĐ-CP

Trên đây là quy định về các trường hợp phải nộp, miễn, không phải nộp và cách tính tiền chậm nộp tiền thuế. Nếu có vướng mắc về vấn đề trên hãy gọi tới LuatVietnam qua tổng đài 1900.6192 để được giải đáp.

>> Thuế thu nhập cá nhân: Mức lương phải nộp và cách tính

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *