Top 20 sublet là gì hay nhất 2022 – LIVESHAREWIKI

SUBLET | meaning in the Cambridge English Dictionary ( https://dictionary.cambridge.org › dictionary › sublet )

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org

 • Ngày đăng: 11/7/2021

  Bạn đang đọc : Top 20 sublet là gì hay nhất 2022

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 99864 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: 1. to allow someone to rent all or part of a house or other building that you…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: sublet definition: 1. to allow someone to rent all or part of a house or other building that you are renting from…. Learn more….

 • Xem Ngay

Duới đây là những thông tin và kỹ năng và kiến thức và kiến thức và kỹ năng về chủ đề sublet là gì hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp :

 • Tác giả: tratu.soha.vn

 • Ngày đăng: 26/5/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 17776 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Nghĩa của từ Sublet – Từ điển Anh – Việt – Soha Tra từ ( http://tratu.soha.vn › dict › en_vn ). Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ ngày 06/12/2011 Tra từ sử dụng VietId đăng nhập. Công cụ cá nhân. Tratu Mobile; Plugin Firefox · Forum Soha Tra Từ ……

 • Xem Ngay

Sublet là gì, Nghĩa của từ Sublet | Từ điển Anh - Việt - Rung.vn ( https://www.rung.vn › dict › en_vn )

 • Tác giả: www.rung.vn

 • Ngày đăng: 14/6/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 16145 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Sublet là gì: / sʌb´let /, Ngoại động từ: cho thuê lại; cho thầu lại, hình thái từ:, to sublet a room to a friend, cho một người bạn thuê lại một buồng

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sublet là gì: / sʌb´let /, Ngoại động từ: cho thuê lại; cho thầu lại, hình thái từ:, to sublet a room to a friend, cho một người bạn thuê ……

 • Xem Ngay

 • Tác giả: www.babla.vn

 • Ngày đăng: 8/5/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 2602 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về SUBLET – nghĩa trong tiếng Tiếng Việt – từ điển bab.la ( https://www.babla.vn › tieng-anh-tieng-viet › sublet ). Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: I have sublet an apartment to five students, all of whom are attending coaching to prepare for the medical entrance examination. more_vert….

 • Xem Ngay

Nghĩa của từ sublet, từ sublet là gì? (từ điển Anh-Việt) ( https://toomva.com › tudien › tratu )

 • Tác giả: toomva.com

 • Ngày đăng: 16/6/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 33399 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: sublet /’sʌb’let/ nghĩa là: cho thuê lại; cho thầu lại… Xem thêm chi tiết nghĩa của từ sublet, ví dụ và các thành ngữ liên quan.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: sublet /’sʌb’let/ nghĩa là: cho thuê lại; cho thầu lại… Xem thêm chi tiết nghĩa của từ sublet, ví dụ và các thành ngữ liên quan….

 • Xem Ngay

Từ điển Anh Việt "sublet (sub-let)" - là gì? ( https://vtudien.com › dictionary › ng... )

 • Tác giả: vtudien.com

 • Ngày đăng: 24/6/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 703 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Từ điển Anh Việt “sublet (sub-let)” – là gì? ( https://vtudien.com › dictionary › ng… ). Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tra cứu từ điển Anh Việt online. Nghĩa của từ ‘sublet (sub-let)’ trong tiếng Việt. sublet (sub-let) là gì? Tra cứu từ điển trực tuyến….

 • Xem Ngay

 • Tác giả: vtudien.com

 • Ngày đăng: 10/2/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 65941 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Từ điển Anh Việt “sublet” – là gì? ( https://vtudien.com › dictionary › ng… ). Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: n. a lease from one lessee to another; sublease. v. lease or rent all or part of (a leased or rented property) to another person; sublease. We sublet our ……

 • Xem Ngay

 • Tác giả: englishsticky.com

 • Ngày đăng: 24/3/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 23101 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về sublet nghĩa là gì trong Tiếng Việt? – English Sticky ( https://englishsticky.com › sublet ). Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: sublet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sublet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sublet….

 • Xem Ngay

subletting tiếng Anh là gì? - Từ điển Anh-Việt ( https://tudienso.com › tu-dien-anh-viet )

 • Tác giả: tudienso.com

 • Ngày đăng: 8/6/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 94398 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: subletting trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng subletting (có phát âm) trong tiếng Anh chuyên ngành.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: subletting trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng subletting (có phát âm) trong tiếng Anh ……

 • Xem Ngay

 • Tác giả: tudienso.com

 • Ngày đăng: 21/8/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 72792 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: sublet trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng sublet (có phát âm) trong tiếng Anh chuyên ngành.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: sublet trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng sublet (có phát âm) trong tiếng Anh chuyên ……

 • Xem Ngay

  Xem thêm: divisor tiếng Anh là gì?

 • Tác giả: tudien.me

 • Ngày đăng: 13/7/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 70648 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về sublet ( https://tudien.me › … › sublet ). Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cùng tìm hiểu nghĩa của từ: sublet nghĩa là cho thuê lại; cho thầu lại….

 • Xem Ngay

 • Tác giả: vi.vdict.pro

 • Ngày đăng: 14/2/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 14616 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. Apartment Rental, Villas, Rooms, Sublet, Daily Rent, Short Term lease. · 2. The Contract Law of China distinguishes sublet as approved and unapproved sublet ……

 • Xem Ngay

 • Tác giả: vi.vdict.pro

 • Ngày đăng: 27/6/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 45170 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ “sublet sub-let”, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong ……

 • Xem Ngay

SUBLET Tiếng việt là gì - trong Tiếng việt Dịch - Tr-ex ( https://tr-ex.me › dịch › tiếng+anh-tiếng+việt › sublet )

 • Tác giả: tr-ex.me

 • Ngày đăng: 10/4/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 27236 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Dịch trong bối cảnh “SUBLET” trong tiếng anh-tiếng việt. ĐÂY rất nhiều câu ví dụ dịch chứa “SUBLET” – tiếng anh-tiếng việt bản dịch và động cơ cho bản dịch tiếng anh tìm kiếm.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kevin Colleran sống cùng với Zuckerberg trong ngôi nhà thuê vào mùa hè năm 2004 của Facebook ở Palo Alto….

 • Xem Ngay

 • Tác giả: tienganhmoingay.com

 • Ngày đăng: 24/8/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 15313 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Câu hỏi: Rent vs Sublet – Tiếng Anh Mỗi Ngày ( https://tienganhmoingay.com › rent-… ). Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Do trong tiếng Anh, cả cụm “rent something to someone” đồng nghĩa với “sublet something to someone”, đều có nghĩa là “cho ai thuê cái gì đó” ……

 • Xem Ngay

Sublet Definition & Meaning - Merriam-Webster ( https://www.merriam-webster.com › dictionary › sublet )

 • Tác giả: www.merriam-webster.com

 • Ngày đăng: 12/5/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 71180 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: sublease; subcontract; to lease or rent all or part of a leased or rented property… See the full definition

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Examples of sublet in a Sentence. Verb She sublet her apartment to a student for the summer. He asked his landlord if he could sublet….

 • Xem Ngay

 • Tác giả: vi.atmosferis.com

 • Ngày đăng: 21/2/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 51510 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về SUBLEASE VS SUBLET – SỰ KHáC BIỆT Là Gì? – atmosferis ( https://vi.atmosferis.com › sublease-s… ). Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: là cho thuê lại là một hợp đồng thuê một cái gì đó được thực hiện bởi một người đã cho thuê nó trong khi cho thuê lại là tài sản được. Sublease vs Sublet ……

 • Xem Ngay

 • Tác giả: www.xn--t-in-1ua7276b5ha.com

 • Ngày đăng: 7/6/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 73739 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Sublet Nghĩa Là Gì? ( https://www.từ-điển.com › sublet ). Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: sublet nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ sublet Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sublet mình. 1. 0 0. sublet….

 • Xem Ngay

 • Tác giả: vi.glosbe.com

 • Ngày đăng: 24/4/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 95563 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về sublet bằng Tiếng Việt – Glosbe ( https://vi.glosbe.com › sublet ). Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Then she says someone in her office is going to South America and she can sublet his apartment. Rồi cổ nói với tôi là có ai đó trong văn phòng cổ sắp chuyển ……

 • Xem Ngay

 • Tác giả: ezydict.com

 • Ngày đăng: 8/8/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 74825 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Sublet là gì | Từ Điển Anh Việt EzyDict ( https://ezydict.com › sublet-la-gi ). Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sublet là gì | Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 4 kết quả phù hợp với từ vựng sublet. Từ điển Ezydict có hơn 200000 từ vựng tiếng anh cho bạn….

  Xem thêm : ‘ dizzy ’ là gì ?, Từ điển Anh – Việt

 • Xem Ngay

Source: https://datxuyenviet.vn
Category: Blog

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *