Diện tích tối thiểu để được tách sổ đỏ thửa đất

Thửa đất muốn được tách sổ đỏ phải phân phối diện tích quy hoạnh tối thiểu theo pháp luật của từng tỉnh .

Diện tích đất tối thiểu là gì?

Căn cứ theo Điều 29 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP, diện tích quy hoạnh tối thiểu là diện tích quy hoạnh mà thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa không được phép nhỏ hơn .

Diện tích đất tối thiểu để tách sổ đỏ

Theo lao lý tại Điều 29 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP, để được tách sổ đỏ, thửa đất phải cung ứng diện tích quy hoạnh tối thiểu lao lý so với từng tỉnh .Ví dụ, tại Thành Phố Hà Nội, hạn mức giao đất và cấp sổ đỏ đất theo Điều 3 Quyết định số 20/2017 / QĐ-UBND. Trong đó, ở những phường, diện tích quy hoạnh thửa đất tối thiểu là 30 mét vuông, diện tích quy hoạnh đất tối đa là 90 mét vuông ; những xã giáp ranh những Q. và thị xã thì diện tích quy hoạnh thửa đất tối thiểu là 60 mét vuông, diện tích quy hoạnh đất tối đa là 120 mét vuông .Thửa đất muốn được tách sổ đỏ phải đáp ứng diện tích tối thiểu theo quy định của từng tỉnh. Ảnh: T.AThửa đất muốn được tách sổ đỏ phải đáp ứng diện tích tối thiểu theo quy định của từng tỉnh. Ảnh: T.AHay như tại TP.Hồ Chí Minh, khu vực 1 gồm : Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò vấp, Q. Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú, diện tích quy hoạnh đất tối thiểu để tác sổ đỏ là 36 mét vuông và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 3 m ; khu vực 2 gồm : Quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Quận Thủ Đức và thị xã những huyện thì diện tích quy hoạnh tối thiểu là 50 mét vuông và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 4 m …

Xem thêm

Cấp sổ đỏ lần đầu không quy định diện tích tối thiểu

Căn cứ Điều 100, 101 Luật Đất đai 2013 và Điều 18, 20, 22, 23, 24 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP, điều kiện kèm theo cấp sổ đỏ đầu được chia thành 2 trường hợp sau :- Đất có sách vở về quyền sử dụng đất .- Đất không có sách vở về quyền sử dụng đất .

Như vậy, điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu không có quy định về diện tích tổi thiểu. Chỉ cần đáp ứng điều kiện theo từng trường hợp cụ thể như trên là được cấp sổ đỏ.

Điều kiện thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu được cấp sổ đỏ?

Thửa đất nhỏ hơn diện tích quy hoạnh tối thiểu vẫn được cấp sổ đỏ nếu thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản lao lý về diện tích quy hoạnh tối thiểu được tách thửa của Ủy ban nhân dân ( Ủy Ban Nhân Dân ) cấp tỉnh có hiệu lực hiện hành thi hành .Đồng thời, thửa đất có đủ điều kiện kèm theo cấp giấy ghi nhận .

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *