Tách sổ đỏ là gì? Tách sổ đỏ mất bao lâu và mất bao nhiêu tiền?

Tách sổ đỏ ( Separation of land use rights ) là gì ? Tách sổ đỏ trong Tiếng anh là gì ? Tách sổ đó mất bao lâu và mất bao nhiêu tiền ?

Sổ đỏ hay giấy ghi nhận quyền sử dụng đất là sách vở có giá trị pháp lý trong việc chứng minh chủ chiếm hữu so với đất đai. Trong 1 số ít trường hợp, do nhu yếu sử dụng mà nhiều chủ thể đã triển khai quyền tách thửa đất, theo đó triển khai thủ tục “ tách sổ đỏ ”, vậy tách sổ đỏ là gì ? Tách sổ đỏ mất bao lâu và mất bao nhiêu tiền ? trong bài viết dưới đây, tác giả sẽ vấn đáp những thắc mắc này.

Cơ sở pháp lý:

– Luật đất đai năm 2013 ; – Nghị định 01/2017 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn luật đất đai ; – Thông tư 250 / năm nay / TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW.

1. Tách sổ đỏ là gì ?

1.1. Các trường hợp được cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất .

– Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện kèm theo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo pháp luật tại những điều 100, 101 và 102 của Luật đất đai 2013 ; – Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật đất đai có hiệu lực hiện hành thi hành ; – Người được quy đổi, nhận chuyển nhượng ủy quyền, được thừa kế, nhận Tặng Ngay cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất ; người nhận quyền sử dụng đất khi giải quyết và xử lý hợp đồng thế chấp ngân hàng bằng quyền sử dụng đất để tịch thu nợ ; – Người được sử dụng đất theo tác dụng hòa giải thành so với tranh chấp đất đai ; theo bản án hoặc quyết định hành động của Tòa án nhân dân, quyết định hành động thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định hành động xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành ; – Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất ; – Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính ; – Người mua nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất ; – Người được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở ; người mua nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước ; – Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa ; nhóm người sử dụng đất hoặc những thành viên hộ mái ấm gia đình, hai vợ chồng, tổ chức triển khai sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có ; – Người sử dụng đất đề xuất cấp đổi hoặc cấp lại Giấy ghi nhận bị mất.

1.2. Khái niệm tách sổ đỏ.

Tách sổ đỏ ( tách thửa đất ) là hoạt động giải trí của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thực thi chia mảnh đất đã có sổ đỏ thành nhiều mảnh khác nhau nhưng vẫn cung ứng được những pháp luật về diện tích quy hoạnh tối thiểu.

1.3. Điều kiện được tách sổ đỏ.

Điều 143, 144 Luật đất đai lao lý về đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị như sau :

Điều 143: Đất ở tại nông thôn.

1. Đất ở do hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng tại nông thôn gồm đất để thiết kế xây dựng nhà tại, kiến thiết xây dựng những khu công trình Giao hàng đời sống, vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, tương thích với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch kiến thiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 2. Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch tăng trưởng nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ mái ấm gia đình, cá thể để làm nhà ở tại nông thôn ; diện tích quy hoạnh tối thiểu được tách thửa so với đất ở tương thích với điều kiện kèm theo và tập quán tại địa phương. 3. Việc phân chia đất ở tại nông thôn trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đồng nhất với quy hoạch những khu công trình công cộng, khu công trình sự nghiệp bảo vệ thuận tiện cho sản xuất, đời sống của nhân dân, vệ sinh môi trường tự nhiên và theo hướng hiện đại hóa nông thôn. 4. Nhà nước có chủ trương tạo điều kiện kèm theo cho những người sống ở nông thôn có chỗ ở trên cơ sở tận dụng đất trong những khu dân cư sẵn có, hạn chế việc lan rộng ra khu dân cư trên đất nông nghiệp.

Điều 144. Đất ở tại đô thị

1. Đất ở tại đô thị gồm có đất để kiến thiết xây dựng nhà tại, thiết kế xây dựng những khu công trình Giao hàng đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đô thị, tương thích với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch kiến thiết xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 2. Đất ở tại đô thị phải sắp xếp đồng điệu với đất sử dụng cho mục tiêu kiến thiết xây dựng những khu công trình công cộng, khu công trình sự nghiệp, bảo vệ vệ sinh môi trường tự nhiên và cảnh sắc đô thị văn minh.

3. Nhà nước có quy hoạch sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại đô thị, có chính sách tạo điều kiện để những người sống ở đô thị có chỗ ở.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh địa thế căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch kiến thiết xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ mái ấm gia đình, cá thể tự kiến thiết xây dựng nhà ở so với trường hợp chưa đủ điều kiện kèm theo để giao đất theo dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng nhà ở ; diện tích quy hoạnh tối thiểu được tách thửa so với đất ở. 5. Việc chuyển đất ở sang đất thiết kế xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại phải tương thích với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch kiến thiết xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ những pháp luật về trật tự, bảo đảm an toàn, bảo vệ thiên nhiên và môi trường đô thị. Việc tách sổ đỏ phải cung ứng được diện tích quy hoạnh tối thiếu của đất theo lao lý từng địa phương, tương thích với quy hoạch, lao lý chung so với quỹ đất của địa phương. Ví dụ, điều kiện kèm theo tách thửa đất tại TP TP. Hà Nội theo pháp luật tại Quyết định 20/2017 / QĐ-UBND như sau : – Điều kiện 1 : Chỉ được tách thửa khi thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không nhỏ hơn diện tích quy hoạnh, kích cỡ tối thiểu ( Các phường, thị xã : không nhỏ hơn 30 mét vuông ; những xã giáp ranh những Q. và thị xã : không nhỏ hơn 30 mét vuông ; những xã vùng đồng bằng : không nhỏ hơn 40 mét vuông ; những xã vùng trung du : không nhỏ hơn 60 mét vuông ; những xã miền núi : không nhỏ hơn 75 mét vuông ) – Điều kiện 2 : Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới kiến thiết xây dựng từ 03 m trở lên. – Điều kiện 3 : Không thuộc những trường hợp không được phép tách thửa, như thửa đất nằm trong những dự án Bất Động Sản tăng trưởng nhà ở theo quy hoặc, những dự án Bất Động Sản đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để kiến thiết xây dựng nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, …

2. Tách sổ đỏ trong Tiếng anh là gì ?

Tách sổ đỏ trong Tiếng anh là “Separation of land use rights”.

3. Tách sổ đó mất bao lâu và mất bao nhiêu tiền ?

3.1. Thủ tục tách sổ đỏ .

– Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ ( gồm có : Đơn đề xuất tách thửa theo mẫu số 11 / DK và bản gốc giấy ghi nhận quyền sử dụng đất đã cấp ) ý kiến đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa. – Văn phòng ĐK đất đai có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi những việc làm sau : + Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất ; + Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất so với thửa đất mới tách, hợp thửa ; + Chỉnh lý, update dịch chuyển vào hồ sơ địa chính, cơ sở tài liệu đất đai ; trao Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao so với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. – Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ mái ấm gia đình, nhóm người sử dụng đất ; do giải quyết và xử lý hợp đồng thế chấp ngân hàng, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án ( sau đây gọi là chuyển quyền ) thì Văn phòng ĐK đất đai thực thi những việc làm sau : + Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất ; + Thực hiện thủ tục ĐK dịch chuyển theo lao lý tại Nghị định này so với phần diện tích quy hoạnh chuyển quyền ; đồng thời xác nhận đổi khác vào Giấy ghi nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất so với phần diện tích quy hoạnh còn lại của thửa đất không chuyển quyền ; chỉnh lý, update dịch chuyển vào hồ sơ địa chính, cơ sở tài liệu đất đai ; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao so với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. – Trường hợp tách thửa do Nhà nước tịch thu một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường tự nhiên có nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng ĐK đất đai địa thế căn cứ quyết định hành động tịch thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai những việc làm sau : + Đo đạc chỉnh lý map địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở tài liệu đất đai ; + Xác nhận đổi khác vào Giấy ghi nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao so với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3.2. Tách sổ đỏ mất bao lâu ?

Theo lao lý tại Khoản 40 Điều 2, Nghị định 01/2017 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn luật đất đai, thời hạn thực thi thủ tục hành chính về đất đai : Tách thửa đất là không quá 15 ngày. Thời gian lao lý này được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ ; không tính thời hạn những ngày nghỉ, đợt nghỉ lễ theo pháp luật của pháp lý ; không tính thời hạn đảm nhiệm hồ sơ tại xã, thời hạn thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính của người sử dụng đất ; không tính thời hạn xem xét giải quyết và xử lý so với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp lý, thời hạn trưng cầu giám định. Trường hợp hồ sơ chưa vừa đủ, chưa hợp lệ thì trong thời hạn không quá 03 ngày thao tác, cơ quan tiếp đón, giải quyết và xử lý hồ sơ phải thông tin và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ trợ, hoàn hảo hồ sơ theo pháp luật. Đối với những xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả thì thời hạn triển khai so với từng loại thủ tục pháp luật tại Điều này được tăng thêm 10 ngày, trừ thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.

3.3. Tách sổ đỏ mất bao nhiêu tiền?

Muốn thực hiện tách sổ đỏ, chủ sở hữu phải nộp lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất là khoản thu mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.

Lệ phí cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, gia tài gắn liền với đất gồm : cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, gia tài gắn liền với đất ; ghi nhận ĐK dịch chuyển về đất đai ; trích lục map địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính Khi thực thi thủ tục tách sổ đỏ, người dân cần nộp phí trước bạ nhà đất. Theo khoản 1, Điều 7, Nghị định 140 / năm nay / NĐ-CP pháp luật, mức thu lệ phí trước bạ khi triển khai thủ tục tách sổ đỏ bằng 0,5 % giá chuyển nhượng ủy quyền ghi trên hợp đồng tách thửa. – Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất là Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *