Tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo CH2 CH=CH2 CH3

Tên gọi của hợp chất có công thức cấu trúc CH2 = C ( CH3 ) CH = CH2 là A. buta-1, 3 – đien. B. isopren. C. đivinyl. D. isopenten. Tên gọi của hợp chất có công thức cấu trúc CH2 = C ( CH3 ) CH = CH2 là

A. buta-1,3-đien.

B. isopren.

C. đivinyl.

D. isopenten.

Tên gọi của hợp chất có công thức cấu trúc CH2 = C ( CH3 ) CH = CH2 là A. buta-1, 3 – đien. B. isopren. C. đivinyl. D. isopenten. Tên gọi của hợp chất có công thức cấu trúc CH2 = C ( CH3 ) CH = CH2 là

A. buta-1,3-đien.

B. isopren.

C. đivinyl.

D. isopenten.

Cho công thức cấu tạo của hợp chất sau: CH3-C≡C-CH2-C(Cl)(CH3)-CH3?  Tên gọi đúng theo danh pháp IUPAC của hợp chất trên là:

A. 2 – clo – 2 – metylhex  – 4 – in

B. 5 – clo – 5 – metylhex – 2 – in

C. 2 – metyl – 2 – clohex  – 4 – in

D. 5 – metyl – 5 – clohex – 2 – in

Công thức phân tử của buta-1, 3 – đien ( đivinyl ) và isopren ( 2 – metylbuta-1, 3 – đien ) lần lượt là

A. C4H6 và C5H10.

B. C4H4 và C5H8.

C. C4H6 và C5H8.

D. C4H8 và C5H10.

Công thức phân tử của buta-1, 3 – đien ( đivinyl ) và isopren ( 2 – metylbuta-1, 3 – đien ) lần lượt là

A. C4H6 và C5H10

B. C4H4 và C5H8

C. C4H6 và C5H8

D. C4H8 và C5H10

Công thức phân tử của buta-1, 3 – đien ( đivinyl ) và isopren ( 2 – metylbuta-1, 3 – đien ) lần lượt là :

A. C4H6 và C5H10

B. C4H6 và C5H8

C. C4H8 và C5H10

D. C4H4 và C5H8

Cho sơ đồ biến hóa sau ( mỗi mũi tên là 1 phản ứng ) :

(1) CH2 = C(CH3)COOC2H5. (2) CH2 = C(CH3)COOCH3.

(3) . CH2 = C(CH3)OOCC2H5. (4) . CH3COOC(CH3) = CH2.

(5) CH2 = C(CH3)COOCH2C2H5.

Có bao nhiêu công thức cấu trúc tương thích với E :

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Công thức tổng quát của ankađien làTên gọi nào sau đây ứng với công thức cấu trúc : CH2 = C ( CH3 ) – CH = CH2 ?Công thức phân tử của buta-1, 3 – đien và penta-1, 4 – đien lần lượt làAnkađien nào sau đây có đồng phân hình học ?Hợp chất hexa-2, 4 – đien có bao nhiêu đồng phân hình học ?Có bao nhiêu ankađien có công thức phân tử C4H6 ?Có bao nhiêu ankađien phối hợp có phân tử khối là 68 ?Trùng hợp đivinyl tạo ra cao su đặc Buna có cấu trúc làKhi trùng hợp isopren, ta hoàn toàn có thể thu được bao nhiêu kiểu mắt xích ? đã hỏi trong Lớp 11 Hóa học· 15 : 59 07/03/2022 CHO CÔNG THỨC CẤU TẠO CH2 = CH-CH = CH-CH3 TÊN GỌI NÀO SAU ĐÂY PHÙ HỢP VS CÔNG THỨC CẤU TẠO ĐÓ

Câu hỏi hot cùng chủ đề

Trả lời ( 11 ) Xem đáp án »

 • Ankan CH32CHCH2CCH33 có tên gọi là

  A. 2,2,4-trimetylpentan                                

  B. 2,2,4,4-tetrametybutan

  C. 2,4,4-trimetylpentan                                  

  D. 2,4,4,4-tetrametylbutan

 • LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

  Hóa học Toán Toán Tiếng Anh ( mới ) Hóa học

  Hóa học Xem thêm …

  Source: https://datxuyenviet.vn
  Category: Blog

  Đánh giá post
  0/5 (0 Reviews)

  Related Posts

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *