Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân là bao lâu?

Theo pháp luật tại Điều 126 Luật đất đai 2013 thì đất sử dụng có thời hạn được pháp luật đơn cử như sau :
– Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp so với hộ mái ấm gia đình, cá thể trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo pháp luật tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật đất đai 2013 là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ mái ấm gia đình, cá thể trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu yếu thì được liên tục sử dụng đất theo thời hạn lao lý tại khoản 1 Điều 126 Luật đất đai 2013 .
– Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp so với hộ mái ấm gia đình, cá thể không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, hộ mái ấm gia đình, cá thể nếu có nhu yếu thì được Nhà nước xem xét liên tục cho thuê đất .

– Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.

Đối với dự án Bất Động Sản có vốn góp vốn đầu tư lớn nhưng tịch thu vốn chậm, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư vào địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm .
Đối với dự án Bất Động Sản kinh doanh thương mại nhà tại để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ góp vốn đầu tư được xác lập theo thời hạn của dự án Bất Động Sản ; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất không thay đổi lâu bền hơn .
Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu yếu liên tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn lao lý tại khoản này .
– Thời hạn cho thuê đất để kiến thiết xây dựng trụ sở thao tác của tổ chức triển khai quốc tế có tính năng ngoại giao không quá 99 năm. Khi hết thời hạn, tổ chức triển khai quốc tế có công dụng ngoại giao nếu có nhu yếu sử dụng đất thì được Nhà nước xem xét gia hạn hoặc cho thuê đất khác, mỗi lần gia hạn không quá thời hạn lao lý tại khoản 4 Điều 126 Luật đất đai 2013 .

– Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn là không quá 05 năm.

– Đất kiến thiết xây dựng khu công trình sự nghiệp của tổ chức triển khai sự nghiệp công lập tự chủ kinh tế tài chính lao lý tại khoản 2 Điều 147 của Luật đất đai 2013 và những khu công trình công cộng có mục tiêu kinh doanh thương mại là không quá 70 năm .
Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu yếu liên tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn lao lý tại khoản này .
– Đối với thửa đất sử dụng cho nhiều mục tiêu thì thời hạn sử dụng đất được xác lập theo thời hạn của loại đất sử dụng vào mục tiêu chính .

– Thời hạn giao đất, cho thuê đất quy định tại Điều 126 Luật đất đai 2013 được tính từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ quy định mà Ban biên tập đã trích dẫn trên đây thì thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, hộ gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất.

Trên đây là nội dung tư vấn về đất sử dụng có thời hạn. Để biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, bạn nên tìm hiểu thêm thêm tại Luật đất đai 2013 .
Trân trọng !

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *