Thế chấp Sổ đỏ 2022: Hồ sơ, thủ tục và cách xử lý khi vi phạm

Thế chấp Sổ đỏ để vay tiền là việc rất thông dụng nhưng nhiều người dân còn chưa nắm rõ pháp luật này. Để tránh tranh chấp và những rủi ro đáng tiếc khác xảy ra người dân cần nắm rõ những lao lý về thế chấp ngân hàng Sổ đỏ dưới đây .8. Đất đang thế chấp ngân hàng có quyền bán không ?5. Khi nào thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất có hiệu lực hiện hành ?

1. Thế chấp Sổ đỏ là gì?

Thế chấp Sổ đỏ là cách thường gọi của người dân dùng để chỉ việc thế chấp quyền sử dụng đất (chỉ có đất), quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất (đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất).

2. Điều kiện thực hiện quyền thế chấp quyền sử dụng đất

Căn cứ khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được triển khai quyền thế chấp khi có đủ điều kiện kèm theo sau :
– Có Giấy ghi nhận, trừ trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế lao lý tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013 .
– Đất không có tranh chấp ;
– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo vệ thi hành án ;
– Trong thời hạn sử dụng đất .
Lưu ý : Các điều kiện kèm theo trên đây là điều kiện kèm theo triển khai quyền thế chấp ngân hàng của người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở nhưng trên trong thực tiễn nhiều ngân hàng nhà nước còn có những pháp luật riêng. Ví dụ : Người hơn 60 tuổi đi thế chấp ngân hàng thì không ít ngân hàng nhà nước sẽ phủ nhận nhận thế chấp ngân hàng .

3. Cá nhân được nhận thế chấp quyền sử dụng đất

Điều 35 Nghị định 21/2021 / NĐ-CP lao lý việc nhận thế chấp ngân hàng của cá thể, tổ chức triển khai kinh tế tài chính không phải là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán so với quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất của hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất phải cung ứng những điều kiện kèm theo sau :
– Bên nhận thế chấp ngân hàng là tổ chức triển khai kinh tế tài chính theo pháp luật của Luật Đất đai, cá thể là công dân Nước Ta có năng lượng hành vi dân sự vừa đủ ;
– Việc nhận thế chấp ngân hàng để bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm không vi phạm điều cấm của Bộ luật Dân sự, luật khác tương quan, không trái đạo đức xã hội trong quan hệ hợp đồng về dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, kiến thiết xây dựng, thuê, thuê khoán, dịch vụ, thanh toán giao dịch khác ;
– Trường hợp nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ gồm có trả tiền lãi thì lãi suất vay phát sinh do chậm trả tiền, lãi trên nợ gốc trong hạn, lãi trên nợ gốc quá hạn, lãi trên nợ lãi chưa trả hoặc lãi, lãi suất vay khác vận dụng không được vượt quá số lượng giới hạn thỏa thuận hợp tác về lãi, lãi suất vay lao lý tại khoản 2 Điều 357, khoản 5 Điều 466 và Điều 468 Bộ luật Dân sự. Trường hợp có thỏa thuận hợp tác về việc giải quyết và xử lý so với hành vi không trả nợ đúng hạn của bên có nghĩa vụ và trách nhiệm và không có pháp luật khác của pháp lý thì chỉ giải quyết và xử lý một lần so với mỗi hành vi không trả nợ đúng hạn ;
– Điều kiện có hiệu lực thực thi hiện hành khác của thanh toán giao dịch dân sự theo lao lý của Bộ luật Dân sự, luật khác tương quan .
Tóm lại, cá thể có năng lượng hành vi dân sự vừa đủ được nhận thế chấp ngân hàng nhà đất ( người từ đủ 18 tuổi trở lên, không thuộc trường hợp mất năng lượng hành vi dân sự ; người có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi ; hạn chế năng lượng hành vi dân sự ) .

thế chấp sổ đỏTổng hợp quy định cơ bản về thế chấp Sổ đỏ (Ảnh minh họa)
 

4. Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

* Bắt buộc công chứng, chứng thực hợp đồng thế chấp

Hợp đồng thế chấp ngân hàng nhà đất phải được công chứng hoặc xác nhận, nội dung này được nêu rõ tại điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013, đơn cử :

“ a ) Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền, Tặng cho, thế chấp ngân hàng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất phải được công chứng hoặc xác nhận, trừ trường hợp kinh doanh thương mại bất động sản pháp luật tại điểm b khoản này ; ” .

* Nơi công chứng hợp đồng thế chấp

Công chứng tại Phòng / Văn phòng công chứng có trụ sở tại tỉnh, thành phố thường trực TW nơi có nhà đất .

* Hồ sơ, thủ tục và phí công chứng

Xem cụ thể : Hồ sơ, thủ tục công chứng Sổ đỏ

5. Khi nào thế chấp quyền sử dụng đất có hiệu lực?

Câu hỏi: Anh Lưu Bình T hỏi: Tôi có nhận thế chấp Sổ đỏ của một người trong thôn, đã công chứng hợp đồng theo quy định. Xin hỏi việc thế chấp Sổ đỏ giữa tôi và chủ đất đã có hiệu lực chưa, tôi cần phải làm gì nữa không?

LuatVietnam trả lời như sau:

Khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai 2013 lao lý :

“3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.”.

Đối chiếu với pháp luật trên thì việc thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất giữa anh và người thế chấp ngân hàng chưa có hiệu lực thực thi hiện hành. Để hoàn tất việc thế chấp ngân hàng thì anh cần chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ và triển khai ĐK thế chấp ngân hàng tại Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai cấp huyện nơi có thửa đất .

6. Hồ sơ, thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất

* Hồ sơ thế chấp quyền sử dụng đất

Căn cứ Điều 39 Nghị định 102 / 2017 / NĐ-CP, người nhu yếu ĐK thế chấp ngân hàng nộp 01 bộ hồ sơ, gồm những sách vở sau :
– Phiếu nhu yếu ĐK theo Mẫu số 01 / ĐKTC ( 01 bản chính ) .
– Hợp đồng thế chấp ngân hàng hoặc hợp đồng thế chấp ngân hàng có công chứng, xác nhận trong trường hợp pháp lý pháp luật ( 01 bản chính hoặc 01 bản sao có xác nhận ) .
– Bản chính Giấy ghi nhận ( Sổ đỏ, Sổ hồng ) .
– Văn bản thỏa thuận hợp tác có công chứng, xác nhận giữa người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất về việc tạo lập gia tài gắn liền với đất trong trường hợp thế chấp ngân hàng gia tài gắn liền với đất mà người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất ( 01 bản chính hoặc 01 bản sao có xác nhận hoặc 01 bản sao không có xác nhận kèm bản chính để so sánh ) .
– Giấy tờ chứng tỏ trong những trường hợp sau đây :
+ Văn bản chuyển nhượng ủy quyền trong trường hợp người nhu yếu ĐK là người được chuyển nhượng ủy quyền ( 01 bản chính hoặc 01 bản sao có xác nhận hoặc 01 bản sao không có xác nhận kèm bản chính để so sánh ) ;
+ Một trong những loại sách vở chứng tỏ thuộc đối tượng người tiêu dùng không phải nộp phí khi thực thi ĐK giải pháp bảo vệ .

* Trình tự, thủ tục thực hiện

Bước 1 : Nộp hồ sơ
Nơi nộp hồ sơ : Văn phòng ĐK đất đai
Bước 2 : Tiếp nhận hồ sơ
Bước 3 : Giải quyết

* Thời gian giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

7. Hồ sơ, thủ tục đăng ký xóa thế chấp

* Hồ sơ đăng ký xóa thế chấp

– Số lượng hồ sơ : 01 bộ
– Thành phần hồ sơ :
Điều 47 Nghị định 102 / 2017 / NĐ-CP pháp luật hồ sơ xóa ĐK giải pháp bảo vệ bằng quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất như sau :

TT Thành phần hồ sơ
1 Phiếu nhu yếu xóa ĐK ( 01 bản chính )
2 Văn bản chấp thuận đồng ý xóa ĐK giải pháp bảo vệ của bên nhận bảo vệ ( 01 bản chính hoặc 01 bản sao không có xác nhận kèm bản chính để so sánh ) hoặc văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận bảo vệ ( 01 bản chính hoặc 01 bản sao không có xác nhận kèm bản chính để so sánh ) trong trường hợp phiếu nhu yếu xóa ĐK chỉ có chữ ký của bên bảo vệ
3 Bản chính Giấy ghi nhận so với trường hợp ĐK giải pháp bảo vệ mà trong hồ sơ ĐK có Giấy chứng nhận
4 Văn bản chuyển nhượng ủy quyền trong trường hợp người nhu yếu ĐK là người được chuyển nhượng ủy quyền ( 01 bản chính hoặc 01 bản sao có xác nhận hoặc 01 bản sao không có xác nhận kèm bản chính để so sánh ) .
Lưu ý : Trường hợp xóa ĐK thế chấp ngân hàng khi Cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại đã kê biên, giải quyết và xử lý xong gia tài bảo vệ thì người nhu yếu ĐK nộp 01 bộ hồ sơ xóa ĐK thế chấp ngân hàng như sau :
– Phiếu nhu yếu xóa ĐK ( 01 bản chính )
– Bản chính Giấy ghi nhận so với trường hợp ĐK giải pháp bảo vệ mà trong hồ sơ ĐK có Giấy chứng nhận
– Văn bản xác nhận tác dụng xử lý tài sản bảo vệ của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại ( 01 bản chính hoặc 01 bản sao có xác nhận hoặc 01 bản sao không có xác nhận kèm bản chính để so sánh ) .
– Văn bản chuyển nhượng ủy quyền trong trường hợp người nhu yếu ĐK là người được chuyển nhượng ủy quyền ( 01 bản chính hoặc 01 bản sao có xác nhận hoặc 01 bản sao không có xác nhận kèm bản chính để so sánh ) .

* Trình tự, thủ tục xóa thế chấp

Bước 1 : Nộp hồ sơ
Đăng ký thế chấp ngân hàng ở đâu thì nộp hồ sơ ĐK xóa thế chấp ngân hàng tại cơ quan đó .
Bước 2 : Tiếp nhận hồ sơ
Bước 3 : Giải quyết nhu yếu

* Thời gian giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

8. Đất đang thế chấp có quyền bán không?

Câu hỏi: Anh Nguyễn Minh T hỏi: Đất tôi đang thế chấp tại ngân hàng nhưng tôi muốn bán một phần mảnh đất thì có được không?

LuatVietnam trả lời như sau:

Căn cứ khoản 8 Điều 320 và khoản 5 Điều 321 Bộ luật Dân sự năm ngoái, bên thế chấp ngân hàng không được bán, trao đổi, Tặng Ngay cho gia tài thế chấp ngân hàng, trừ trường hợp bên nhận thế chấp ngân hàng đồng ý chấp thuận .
Như vậy, anh chỉ được chuyển nhượng ủy quyền nếu bên ngân hàng nhà nước chấp thuận đồng ý ( trong thực tiễn thì hầu hết ngân hàng nhà nước không chấp thuận đồng ý ) .
Xem thêm : Nhà đất đang thế chấp ngân hàng có được sang tên Sổ đỏ ?

9. Cách xử lý khi không trả lãi, trả tiền vay thế chấp

* Bên nhận thế chấp có quyền xử lý tài sản thế chấp

Khoản 7 Điều 323 Bộ luật Dân sự năm ngoái pháp luật bên nhận thế chấp ngân hàng có quyền xử lý tài sản thế chấp ngân hàng khi thuộc trường hợp xử lý tài sản bảo vệ, đơn cử :
– Đến hạn triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ mà bên có nghĩa vụ và trách nhiệm không triển khai hoặc thực thi không đúng nghĩa vụ và trách nhiệm .
– Bên có nghĩa vụ và trách nhiệm phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm theo thoả thuận hoặc theo lao lý của luật .
– Trường hợp khác do những bên thoả thuận hoặc luật có pháp luật .

* Phương thức xử lý tài sản thế chấp

Căn cứ Điều 303 Bộ luật Dân sự năm ngoái, bên bảo vệ và bên nhận bảo vệ có quyền thỏa thuận hợp tác một trong những phương pháp xử lý tài sản thế chấp ngân hàng sau đây :
– Bán đấu giá gia tài ;
– Bên nhận bảo vệ tự bán gia tài ;
– Bên nhận bảo đảm nhận chính gia tài để thay thế sửa chữa cho việc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm của bên bảo vệ ;
– Phương thức khác .

Trường hợp không có thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản bảo đảm thì tài sản được bán đấu giá, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Tóm lại, đến hạn giao dịch thanh toán mà bên thế chấp ngân hàng không thanh toán giao dịch thì sẽ bị giải quyết và xử lý theo phương pháp do những bên đã thỏa thuận hợp tác, hầu hết là bán đấu giá ( phát mại ) .

Trên đây là những quy định cơ bản về thế chấp Sổ đỏ mà người dân cần nắm rõ, nhất là khi các bên thế chấp là cá nhân. Nếu bạn đọc có vướng mắc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

>> Sang tên Sổ đỏ hộ gia đình: Hồ sơ, thủ tục và tiền phải nộp

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *