Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất 2022

Người sử dụng đất ngoài quyền sử dụng đất còn có những quyền như : quy đổi, chuyển nhượng, Tặng Kèm cho, thừa kế, thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất. Thực tế lúc bấy giờ một quyền được người sử dụng đất vận dụng liên tục nhất đó là quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nó được diễn ra như những hoạt động giải trí mua và bán động sản thường thì .

Tuy nhiên, các đối tượng trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa biết hết quá trình chuyển nhượng từ lợi ích cũng như là quy trình thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất như thế nào. Trong bài viết này, luathoangphi.vn sẽ hỗ trợ tư vấn, giải đáp về thủ tục chuyển nhượng.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là thủ tục chuyển giao quyền sử dụng đất từ bên bán sang bên mua theo quy định của pháp luật, do đó các bên cần nắm vững quy trình các bước thực hiện thủ tục.

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất được diễn ra như những hoạt động mua bán bất động sản thông thường hoặc  người sử đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho…quyền sử dụng đất.

Quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cá nhân

Căn cứ theo lao lý tại Khoản 1 Điều 179 Luật đất đai có lao lý về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất như sau :

Điều 179. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất

1. Hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức ; đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ; đất nhận quy đổi, nhận chuyển nhượng, nhận khuyến mãi cho, nhận thừa kế thì có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này ;
b ) Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị xã với hộ mái ấm gia đình, cá thể khác ;
c ) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo lao lý của pháp lý ;
d ) Cho tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể khác, người Nước Ta định cư ở quốc tế góp vốn đầu tư tại Nước Ta thuê quyền sử dụng đất ;
đ ) Cá nhân sử dụng đất có quyền để thừa kế quyền sử dụng đất của mình theo di chúc hoặc theo pháp lý .
Hộ mái ấm gia đình được Nhà nước giao đất, nếu trong hộ có thành viên chết thì quyền sử dụng đất của thành viên đó được để thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp lý .
Trường hợp người được thừa kế là người Nước Ta định cư ở quốc tế thuộc đối tượng người dùng pháp luật tại khoản 1 Điều 186 của Luật này thì được nhận thừa kế quyền sử dụng đất ; nếu không thuộc đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại khoản 1 Điều 186 của Luật này thì được hưởng giá trị của phần thừa kế đó ;
e ) Tặng cho quyền sử dụng đất theo pháp luật tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Luật này ; khuyến mãi ngay cho quyền sử dụng đất so với hộ mái ấm gia đình, cá thể hoặc người Nước Ta định cư ở quốc tế thuộc đối tượng người tiêu dùng lao lý tại khoản 1 Điều 186 của Luật này ;
g ) Thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép hoạt động giải trí tại Nước Ta, tại tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác hoặc cá thể theo lao lý của pháp lý ;
h ) Góp vốn bằng quyền sử dụng đất với tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể, người Nước Ta định cư ở quốc tế để hợp tác sản xuất, kinh doanh thương mại ;
i ) Trường hợp đất thuộc diện tịch thu để triển khai dự án Bất Động Sản thì có quyền tự góp vốn đầu tư trên đất hoặc cho chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản để thực thi dự án Bất Động Sản theo pháp luật của nhà nước .
Theo như lao lý này thì tại điểm c Khoản 1 Điều này, thì cá thể sẽ có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo lao lý của pháp lý và việc chuyển nhượng phải do chính người có quyền sử dụng hợp pháp miếng đất đó theo lao lý của pháp lý thực thi việc chuyển nhượng lại cho một chủ thể khác hoặc do chính người có quyền sử dụng hợp pháp đó ủy quyền cho người thứ ba thực thi thanh toán giao dịch .

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

Người sử dụng đất được thực thi chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi cung ứng được những điều kiện kèm theo pháp luật tại Điều 188 Luật đất đai như sau :

Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất,

1. Người sử dụng đất được thực thi những quyền quy đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, khuyến mãi cho, thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất ; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Có Giấy ghi nhận, trừ trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế lao lý tại khoản 1 Điều 168 của Luật này ;
b ) Đất không có tranh chấp ;
c ) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo vệ thi hành án ;
d ) Trong thời hạn sử dụng đất .
2. Ngoài những điều kiện kèm theo lao lý tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực thi những quyền quy đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, Tặng cho quyền sử dụng đất ; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện kèm theo theo lao lý tại những điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này .
3. Việc quy đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, Tặng Ngay cho, thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải ĐK tại cơ quan ĐK đất đai và có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ thời gian ĐK vào sổ địa chính. ”

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì để chuyển nhượng quyền sử dụng đất các bên phải đáp ứng được các điều kiện:

– Có Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất .
– Đất không có tranh chấp .
– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo vệ thi hành án .
– Trong thời hạn sử dụng đất .
Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải ĐK tại cơ quan ĐK đất đai và có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ thời gian ĐK vào sổ địa chính .

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ được thực thi theo những bước như sau :

Bước 1: Ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hai bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng đến tổ chức triển khai công chứng trên địa phận tỉnh nơi có đất nhu yếu công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất .
– Hồ sơ nhu yếu công chứng ( 1 bộ ) gồm :
+ Phiếu nhu yếu công chứng hợp đồng ( theo mẫu ) ;
+ Dự thảo hợp đồng chuyển nhượng ( nếu có ) ;
+ Bản gốc minh nhân dân, sổ hộ khẩu của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng ;
+ Giấy xác nhận thực trạng hôn nhân gia đình của bên nhận chuyển nhượng hoặc bên chuyển nhượng ( trường hợp hai bên chưa kết hôn )
+ Bản gốc giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ;
+ Bản sao sách vở khác có tương quan đến hợp đồng mà pháp lý lao lý phải có .
Có địa phương, tổ chức triển khai công chứng nhu yếu trước khi công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người nhu yếu công chứng phải nộp hiệu quả thẩm định và đánh giá, đo đạc trên thực địa so với thửa đất sẽ chuyển nhượng do Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp .
Bên cạnh đó, về trình tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được lao lý đơn cử tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 79 Nghị định 43/2014 / NĐ – CP lao lý cụ thể luật đất đai có pháp luật về trình tự, thủ tục quy đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, Tặng Kèm cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng như sau :
“ 1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ triển khai quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất .
Trường hợp thực thi quyền của người sử dụng đất so với một phần thửa đất thì người sử dụng đất ý kiến đề nghị Văn phòng ĐK đất đai thực thi đo đạc tách thửa so với phần diện tích quy hoạnh cần thực thi quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực thi quyền của người sử dụng đất .
2. Văn phòng ĐK đất đai có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện kèm theo triển khai những quyền theo pháp luật thì triển khai những việc làm sau đây :
a ) Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác lập và thông tin thu nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính so với trường hợp phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo lao lý ;

b) Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xem thêm: Đất ngân hàng thanh lý & 5 điều cần biết trước khi mua

Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất ;
c ) Chỉnh lý, update dịch chuyển vào hồ sơ địa chính, cơ sở tài liệu đất đai ; trao Giấy ghi nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao so với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. ”
Theo đó, Quý vị triển khai những bước tiếp theo như sau :

Bước 2 : Tiến hành kê khai kinh tế tài chính tại Văn phòng ĐK đất đai

Hồ sơ thực thi sang tên sổ đổ gồm :
– Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( 01 bản chính + 02 bản photo có xác nhận )
– CMND, hộ khẩu 2 bên chuyển nhượng ( 02 bản có xác nhận )
– Tờ khai lệ phí trước bạ
– Tờ khai thuế thu nhập cá thể
– Giấy tờ chứng tỏ gia tài chung / riêng ( giây xác nhận thực trạng hôn nhân gia đình, 02 bộ có xác nhận )
– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng
– Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( sổ đỏ chính chủ ), 01 bản sao có chứng thực quyền chiếm hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất
– 01 bản có chứng thực chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu của bên bán và bên mua

Bước 3 : Tiến hành kê khai hồ sơ sang tên

Hồ sơ sang tên gồm :
– Bên bán ký đơn đề xuất ĐK dịch chuyển, nếu trong trường hợp hai bên thỏa thuận hợp tác về việc bên mua thực thi thủ tục hành chính thì bên mua hoàn toàn có thể ký thay .
– Hợp đồng chuyển nhượng có công chứng xác nhận .
– Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, bản gốc quyền sở hữu nhà và gia tài gắn liền với đất .
– Bản gốc giấy ghi nhận quyền sử dụng đất .
– Bản sao sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân của bên nhận chuyển nhượng .
– Theo lao lý của pháp lý về thời hạn sang tên .

Bước 4 : Theo lao lý của pháp lý nộp lệ phí và nhận sổ đỏ chính chủ

Sau khi hoàn tất nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính, chủ thửa đất nộp biên lai cho Văn phòng ĐK đất đai để nhận Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất .

Thuế và lệ phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

Thuế thu nhập cá thể

Thuế thu nhập cá thể do bên bán chịu do có thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thuế thu nhập cá thể này được xác lập như sau :

Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất = 2% x Giá chuyển nhượng.

Ngoài ra, nếu trong trường hợp giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất có sự Open của những bên môi giới, được ủy quyền, những bên này chịu thuế thu nhập cá thể do có thu nhập phát sinh .
Ví dụ giá chuyển nhượng đất là 550.000.000 đồng thì thuế thu nhập cá thể mà người bán phải chịu là :

2% x 550.000.000 = 11.000.000 đồng

Lệ phí trước bạ

Lệ phí trước bạ do bên mua chịu và được xác lập như sau :

Tiền lệ phí trước bạ = 0.5% x Giá tính lệ phí trước bạ

Trong đó : Giá tính lệ phí trước bạ so với đất ( đồng ) = Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ ( mét vuông ) x Giá một mét vuông đất ( đồng / mét vuông ) .

Các loại lệ phí khác

Một số khoản lệ phí khác cần chú ý quan tâm như :
– Lệ phí địa chính : 15.000 đồng .
– Lệ phí đánh giá và thẩm định : 0.15 % giá trị chuyển nhượng, tối thiểu là 100.000 đồng và tối đa là 5.000.000 đồng .

Thủ tục chuyển nhượng đất cho con

Thủ tục chuyển nhượng đất cho con triển khai theo thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất chung trên đây. Chúng tôi xin có 1 số ít chú ý quan tâm :

Thứ nhất: Về điều kiện chuyển nhượng

Cha mẹ và con phân phối đồng thời những điều kiện kèm theo như sau :
+ Điều kiện so với cha mẹ
– Có Giấy ghi nhận, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế lao lý tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai ;
– Đất không có tranh chấp ;
– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo vệ thi hành án ;
– Trong thời hạn sử dụng đất .
+ Điều kiện so với con
Con không thuộc trường hợp không được nhận Tặng Ngay cho theo pháp luật tại Điều 191 Luật Đất đai 2013
– Cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận Tặng cho quyền sử dụng đất so với trường hợp mà pháp lý không được cho phép chuyển nhượng, Tặng cho quyền sử dụng đất .
– Cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận Tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa .
– Cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận Tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ khắt khe, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó .

Thứ hai: Về hình thức hợp đồng chuyển nhượng

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được bộc lộ bằng văn bản và được công chứng, xác nhận mới có giá trị pháp lý để ràng buộc những bên, chứng tỏ với cơ quan nhà nước .
Thông thường cha mẹ thường do dự giữa hai hình thức : Tặng Kèm cho và để thừa kế ( lập di chúc ) cho con. Hai hình thức này có những ưu, điểm yếu kém khác nhau nhờ vào vào nhu yếu của những bên nên cần xem xét kỹ pháp luật pháp lý để bảo vệ tốt nhất quyền, quyền lợi của những bên .

Thứ ba : Phải thực thi ĐK dịch chuyển trong thời hạn pháp luật

Trong 30 ngày kể từ ngày nhặn tặng cho phải làm thủ tục đăng ký biến động tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp quận, huyện nơi có đất để đảm bảo tư cách pháp lý là chủ sử dụng đất được ghi nhận bởi cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp không đảm bảo thực hiện đăng ký biến động trong thời hạn trên, tùy vào trường hợp cụ thể có thể bị xử phạt hành chính ở mức khác nhau.

Thứ tư: Về thuế, lệ phí trước bạ

Theo điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản ( gồm có cả nhà ở hình thành trong tương lai, khu công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo pháp luật pháp lý về kinh doanh thương mại bất động sản ) giữa : vợ với chồng ; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi ; cha chồng, mẹ chồng với con dâu ; bố vợ, mẹ vợ với con rể được miễn thuế thu nhập cá thể .
Theo khoản 10 Điều 9 Nghị định 140 / năm nay / NĐ-CP, nhà đất là quà Tặng Kèm giữa : Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi ; cha chồng, mẹ chồng với con dâu ; cha vợ, mẹ vợ với con rể được miễn lệ phí trước bạ .

Trên đây là nội dung bài viết về thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết này.

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *