Sang tên sổ đỏ khi bố mẹ mất không để lại di chúc

Theo Bộ luật Dân sự năm ngoái, khi người mất không để lại di chúc thì di sản sẽ được chia theo pháp lý. Để đảm nhiệm thừa kế phải triển khai sang tên sổ đỏ, vậy trường hợp này sang tên sổ đỏ thế nào ?

Bố hoặc mẹ mất không để lại di chúc thừa kế thực hiện thế nào? 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015, người để lại di sản chết mà không có di chúc thì nhà đất được thừa kế theo pháp luật.

Bạn đang đọc: Sang tên sổ đỏ khi bố mẹ mất không để lại di chúc

Khi người mất không để lại di chúc thì số di sản này sẽ được chia thừa kế theo lao lý tại Bộ luật Dân sự năm ngoái : “ Điều 651. Người thừa kế theo pháp lý được pháp luật theo thứ tự sau đây :Hàng thừa kế thứ nhất gồm : Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết ; …Hàng thừa kế thứ hai gồm : Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết ; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại .Theo Bộ luật Dân sự năm ngoái, khi người mất không để lại di chúc thì di sản sẽ được chia theo pháp lý .Hàng thừa kế thứ ba gồm : Cụ nội, cụ ngoại của người chết ; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết ; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột ; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại .Để thực thi thủ tục sang tên gia tài ( vận động và di chuyển gia tài từ người chết cho những người thừa kế ) thì những người được quyền thừa kế phải triển khai thủ tục khai nhận và phân loại di sản thừa kế tại cơ quan công chứng có thẩm quyền .Sau khi kiểm tra hồ sơ thấy rất đầy đủ, tương thích pháp luật của pháp lý, cơ quan công chứng triển khai niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở Ủy Ban Nhân Dân cấp xã, nơi thường trú trước đây của người để lại di sản. Trong trường hợp không có nơi thường trú, thì niêm yết tại Ủy Ban Nhân Dân cấp xã, nơi tạm trú có thời hạn của người đó .Nếu không xác lập được cả hai nơi này, thì niêm yết tại Ủy Ban Nhân Dân cấp xã, nơi có bất động sản của người để lại di sản .Sau 15 ngày niêm yết, không có khiếu nại, tố cáo gì thì cơ quan công chứng ghi nhận văn bản thỏa thuận hợp tác phân loại di sản thừa kế theo Điều 57 Luật Công chứng năm trước .Sau khi có văn bản thỏa thuận hợp tác phân loại di sản thừa kế, thì hoàn toàn có thể triển khai thủ tục sang tên sổ đỏ với người thừa kế. Người thừa kế cần đến Văn phòng Đăng ký đất đai nơi có đất thực thi làm thủ tục .

Sang tên sổ đỏ khi người mất không để lại di chúc

Bước 1. Nộp hồ sơTheo khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014 / TT-BTNMT ( sửa đổi bởi khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017 / TT-BTNMT ) người được hưởng thừa kế phải sẵn sàng chuẩn bị 1 bộ hồ sơ, gồm :- Bản gốc Giấy ghi nhận .- Giấy tờ về quyền hưởng di sản thừa kế .+ Bản án, quyết định hành động của Tòa án .+ Văn bản thỏa thuận hợp tác của những đồng thừa kế, có xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã hoặc Phòng / Văn phòng công chứng về việc hưởng thừa kế .Lưu ý, trường hợp người thừa kế là người duy nhất thì phải có đơn đề xuất được ĐK thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế .Trường hợp có nhiều người cùng hưởng di sản thừa kế là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất nhưng khước từ hưởng thì phải có văn bản phủ nhận hưởng quyền thừa kế .Để tiếp đón thừa kế phải triển khai sang tên sổ đỏNgười sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp đón hồ sơ theo pháp luật của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh. Hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy Ban Nhân Dân cấp xã nếu có nhu yếu .Trường hợp hưởng di sản thừa kế là một phần thửa đất thì người sử dụng đất ý kiến đề nghị Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất triển khai đo đạc tách thửa so với phần diện tích quy hoạnh được hưởng thừa kế trước khi nộp hồ sơ .Bước 2. Tiếp nhận hồ sơTrường hợp 1 : Nếu hồ sơ chưa rất đầy đủ, chưa hợp lệTrong thời hạn tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp đón, giải quyết và xử lý hồ sơ phải thông tin và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ trợ, hoàn hảo hồ sơ theo pháp luật .Trường hợp 2. Hồ sơ khá đầy đủCơ quan đảm nhiệm hồ sơ ghi vừa đủ thông tin vào Sổ đảm nhiệm hồ sơ và trả tác dụng, trao Phiếu tiếp đón hồ sơ cho người nộp hồ sơ .Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy Ban Nhân Dân cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy Ban Nhân Dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất .

Bước 3. Xử lý yêu cầu

Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện kèm theo triển khai những quyền theo pháp luật thì triển khai những việc làm sau đây :- Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác lập và thông tin thu nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính so với trường hợp phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo pháp luật ;- Xác nhận nội dung dịch chuyển vào Giấy ghi nhận đã cấp ;- Trường hợp phải cấp Giấy ghi nhận thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy ghi nhận cho người sử dụng đất .- Chỉnh lý, update dịch chuyển vào hồ sơ địa chính, cơ sở tài liệu đất đai .- Trao Giấy ghi nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy Ban Nhân Dân cấp xã để trao so với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã .Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017 / NĐ-CP, thời hạn thực thi thủ tục sang tên Sổ đỏ khi nhận thừa kế không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ .Thời gian 10 ngày không tính thời hạn những ngày nghỉ, đợt nghỉ lễ theo lao lý của pháp lý ; không tính thời hạn tiếp đón hồ sơ tại xã, thời hạn thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính của người sử dụng đất ; không tính thời hạn xem xét giải quyết và xử lý so với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp lý, thời hạn trưng cầu giám định .Đối với những xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả thì thời hạn thực thi được tăng thêm 10 ngày .Kết quả xử lý thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 3 ngày thao tác kể từ ngày có tác dụng xử lý .Về những ngân sách phải nộp gồm :- Thuế thu nhập cá thể và lệ phí trước bạ :+ Mức thuế phải nộp : 10 % giá trị bất động sản được nhận thừa kế .+ Mức lệ phí phải nộp : 0.5 % giá trị bất động sản được nhận thừa kế .+ Những trường hợp không phải nộp thuế thu nhập cá thể và lệ phí trước bạ :Theo khoản 10 Điều 9 Nghị định 140 / năm nay / NĐ-CP về lệ phí trước bạ và theo điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC về hướng dẫn luật Thuế thu nhập cá thể thì những trường hợp sau khi nhận thừa kế là nhà, đất thì không phải nộp thuế, lệ phí trước bạ, đơn cử :Thừa kế nhà, đất giữa :+ Vợ với chồng+ Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ+ Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi+ Cha chồng, mẹ chồng với con dâu+ Cha vợ, mẹ vợ với con rể+ Ông nội, bà nội với cháu nội+ Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại+ Anh, chị, em ruột với nhauVề lệ phí địa chính thì mức thu do HĐND cấp tỉnh quyết định hành động .

Lưu ý, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế thì người sử dụng đất phải đăng ký biến động (khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai 2013). Nếu không sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Như vậy, khi bố mẹ mất không để lại di chúc thì theo Bộ luật Dân sự năm ngoái, di sản sẽ được chia theo pháp lý. Trường hợp có nhiều người hưởng di sản mà người cùng hưởng thừa kế thỏa thuận hợp tác được việc phân loại nhà đất thì phải công chứng trước khi nộp hồ sơ sang tên .

Theo Dân Việt

Năm 2021, bồi thường khi thu hồi đất tính theo bảng giá đất hay giá đất cụ thể?

Năm 2021, bồi thường khi thu hồi đất tính theo bảng giá đất hay giá đất cụ thể?

Tiền bồi thường khi Nhà nước tịch thu đất được tính theo giá đất do Nhà nước lao lý và thường sẽ thấp hơn giá thị trường. Vậy, tiền bồi thường nhà đất được tính theo bảng giá đất hay giá đất đơn cử ?

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *