Bồi thường đối với đất nông nghiệp tại An Giang khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường đối với đất nông nghiệp tại An Giang khi Nhà nước thu hồi đất

Điều 14 Quyết định 08/2015 / QĐ-UBND pháp luật về yếu tố bồi thường so với đất nông nghiệp tại An Giang khi Nhà nước tịch thu đất như sau :

BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI AN GIANG

Kiến thức của bạn:

Bồi thường so với đất nông nghiệp tại An Giang khi Nhà nước tịch thu đất
Kiến thức của Luật sư :
Cơ sở pháp lý :

  • Quyết định số 08/2015 / QĐ-UBND phát hành lao lý về bồi thường, tương hỗ và tái định cư khi Nhà nước tịch thu đất trên địa phận tỉnh An Giang ;

Nội dung kỹ năng và kiến thức về yếu tố bồi thường so với đất nông nghiệp tại An Giang :

Điều 14 Quyết định 08/2015 / QĐ-UBND lao lý về yếu tố bồi thường so với đất nông nghiệp tại An Giang khi Nhà nước tịch thu đất như sau :

  • Khi Nhà nước tịch thu đất nông nghiệp thì hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng được bồi thường bằng đất có cùng mục tiêu sử dụng ; nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền tính theo giá đất cùng mục tiêu sử dụng .

Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà hộ mái ấm gia đình, cá thể trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy ghi nhận hoặc không đủ điều kiện kèm theo để được cấp Giấy ghi nhận thì được bồi thường so với diện tích quy hoạnh đất trong thực tiễn đang sử dụng nhưng không quá hạn mức giao đất nông nghiệp .
Đối với đất do hộ mái ấm gia đình, cá thể nhận giao khoán đất để trồng, chăm nom, bảo vệ rừng, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản khi Nhà nước tịch thu đất thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường ngân sách góp vốn đầu tư vào đất còn lại ( nếu có ) .
Khi tịch thu đất nông nghiệp mà phần diện tích quy hoạnh còn lại sản xuất không hiệu suất cao, nếu người sử dụng đất nhu yếu tịch thu luôn phần diện tích quy hoạnh còn lại thì gửi văn bản đến Hội đồng bồi thường để được xem xét bồi thường cho tương thích .

  • Tổ chức kinh tế tài chính đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê, nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất khi Nhà nước tịch thu đất, nếu có đủ điều kiện kèm theo được bồi thường thì được bồi thường về đất ; mức bồi thường về đất được xác lập theo thời hạn sử dụng đất còn lại .

Đối với tổ chức triển khai được Nhà nước cho thuê đất hoặc giao đất nông nghiệp không phải nộp tiền sử dụng đất hoặc đã nộp tiền sử dụng đất bằng tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì không bồi thường về đất ; nếu ngân sách góp vốn đầu tư vào đất còn lại không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì được bồi thường ngân sách góp vốn đầu tư này .

  • Đối với đất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã quản trị thì khi tịch thu đất không được bồi thường về đất ; người thuê đất của xã, phường, thị xã được bồi thường ngân sách góp vốn đầu tư vào đất còn lại ( nếu có ) .

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề bồi thường đối với đất nông nghiệp tại An Giang khi Nhà nước thu hồi đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  [email protected] Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

Xin chân thành cảm ơn !

vote

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *