Thủ tục chuyển đổi đất trồng cây lâu năm thành đất ở năm 2022

Lệ phí quy đổi đất trồng cây nhiều năm thành đất ở mới nhất 2022. Cách tính những khoản phí, lệ phí, thuế khi quy đổi mục tiêu sử dụng đất từ đất trồng cây nhiều năm thành đất thổ cư năm 2022 ? Thủ tục chuyển đất trồng cây nhiều năm thành đất ở thổ cư ?

Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào luật sư! Gia đình tôi có một thửa đất diện tích 635,7 mét vuông. Trong đó có 400m là đất ở, còn lại 235,7m là đất trồng cây lâu năm ( hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm đến năm 2043). Xin luật sư cho biết gia đình tôi có thể chuyển đổi 235,7m đất trồng cây lâu năm thành đất ở được không, chi phí là bao nhiêu? Tôi ở thôn Bạch Thạch, xã Hoà Thạch, Huyện Quốc oai, Hà Nội. Tôi xin cảm ơn.

le-phi-chuyen-doi-dat-trong-cay-lau-nam-thanh-dat-o

Luật sư tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất trực tuyến miễn phí: 1900.6568

Luật sư tư vấn:

Dựa theo thông tin bạn cung ứng, lúc bấy giờ bạn đang muốn làm thủ tục quy đổi 235,7 mét vuông đất trồng cây nhiều năm trong thửa đất của mình thành đất ở. Để xử lý yếu tố này, cần xem xét những phương diện sau :

Thứ nhất, về điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất của 235,7 m2 đất trồng cây lâu năm thành đất ở.

Theo thông tin, bạn hiện đang có một mảnh đất có diện tích quy hoạnh 635,7 mét vuông, trong đó có 400 mét vuông là đất ở, còn lại 235,7 mét vuông là đất trồng cây nhiều năm ( với thời hạn sử dụng đất trồng cây nhiều năm đến năm 2043 ). Trong trường hợp này, khi có nhu yếu triển khai việc chuyển mục tiêu sử dụng đất thì địa thế căn cứ theo lao lý tại Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 thì :

“Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm có :

Xem thêm: Xác định diện tích đất ở, đất vườn, đất ao khi làm thủ tục cấp Sổ đỏ

a ) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây nhiều năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy hải sản, đất làm muối ; b ) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy hải sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy hải sản dưới hình thức ao, hồ, đầm ; c ) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục tiêu khác trong nhóm đất nông nghiệp ; d ) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp ; đ ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất ; e ) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở ; g ) Chuyển đất kiến thiết xây dựng khu công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục tiêu công cộng có mục tiêu kinh doanh thương mại, đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất thiết kế xây dựng khu công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. 2. Khi chuyển mục tiêu sử dụng đất theo pháp luật tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo lao lý của pháp lý ; chính sách sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất được vận dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục tiêu sử dụng. ”

Xem thêm: Quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Căn cứ theo lao lý tại khoản 1 Điều 57 Luật đất đai năm 2013 được trích dẫn ở trên, trong trường hợp đơn cử của bạn, khi bạn triển khai việc chuyển mục tiêu sử dụng đất từ đất trồng cây nhiều năm sang đất ở, thì trường hợp này được xác lập là trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Bởi địa thế căn cứ theo pháp luật tại Điều 10 Luật đất đai năm 2013 thì đất trồng cây nhiều năm là một trong những loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp, còn đất ở được xác lập thuộc loại đất phi nông nghiệp. Do vậy, trong trường hợp này, khi có nhu yếu, bạn trọn vẹn có quyền quy đổi mục tiêu sử dụng đất của 235,7 mét vuông đất trồng cây nhiều năm thành đất ở theo pháp luật tại điểm d khoản 1 Điều 57 Luật đất đai năm 2013. Đồng thời, theo lao lý tại Điều 52 Luật đất đai năm 2013 thì địa thế căn cứ để Nhà nước được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất là dựa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, dựa vào nhu yếu sử dụng đất biểu lộ trong dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất.

Từ những căn cứ nêu trên, cho thấy, Nhà nước không quy định về hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đối với hộ gia đình cá nhân, trừ trường hợp địa phương nơi có đất có quy định khác. Tuy nhiên, hiện nay phần đất của gia đình bạn đang thuộc huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, và theo Quyết định 20/2017/QĐ – UBND ngày 01 tháng 06 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thì Nhà nước không quy định hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất.

Do vậy, bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể quy đổi mục tiêu sử dụng của 235,7 mét vuông đất trồng cây nhiều năm còn lại thành đất ở khi có nhu yếu. Đây là trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất phải làm thủ tục xin phép chuyển mục tiêu sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan có thẩm quyền được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất được xác lập theo pháp luật tại Điều 59 Luật đất đai năm 2013, trong đó : Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất so với tổ chức triển khai ; còn Ủy ban nhân dân cấp huyện được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất với hộ mái ấm gia đình, cá thể. Về trình tự, thủ tục xin phép chuyển mục tiêu sử dụng đất : Căn cứ theo pháp luật tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 02/2015 / TT – BTNMT, người sử dụng đất khi có nhu yếu chuyển mục tiêu sử dụng đất sẽ nộp một bộ hồ sơ gồm : – Đơn ĐK dịch chuyển đất đai, gia tài gắn liền với đất theo mẫu số 09 / ĐK phát hành kèm theo Thông tư số 24/2014 / TT – BTNMT – Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ; Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở .

Xem thêm: Đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch có được chuyển mục đích đất không?

Bạn sẽ nộp hồ sơ tại Văn phòng ĐK đất đai, ở nơi chưa xây dựng Văn phòng ĐK đất đai thì nộp tại Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất cấp huyện. Trường hợp bạn có nhu yếu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ tiếp đón và trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ chuyển hồ sơ lên Văn phòng ĐK đất đai. Thời gian xử lý việc chuyển mục tiêu sử dụng đất được xác lập theo lao lý tại điểm b Khoản 1 Điều 61 Luật đất đai năm 2013 là không quá 15 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ, sách vở của người sử dụng đất.

Thứ hai, các khoản nghĩa vụ tài chính mà bạn phải nộp khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất 235,7 m2 đất trồng cây lâu năm thành đất ở.

Căn cứ theo pháp luật tại khoản 2 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 thì khi triển khai thủ tục chuyển mục tiêu sử dụng đất, thì người sử dụng đất phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo lao lý của pháp lý. Theo lao lý của pháp lý hiện hành thì nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính mà bạn cần phải triển khai khi triển khai việc chuyển mục tiêu sử dụng đất là nộp tiền sử dụng đất. Khi bạn thực thi việc chuyển mục tiêu sử dụng đất từ đất trồng cây nhiều năm ( đất nông nghiệp ) sang đất ở thì địa thế căn cứ theo pháp luật tại điểm a, b Khoản 2 Điều 5 Luật đất đai năm 2013 thì :

“Điều 5: Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất:

… 2. Đối với hộ mái ấm gia đình, cá thể :

Xem thêm: Đất ở tại đô thị là gì? Quy định của pháp luật về quyền sử dụng đất ở đô thị?

.. b ) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời gian có quyết định hành động chuyển mục tiêu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. ” Trong đó, theo lao lý tại Điều 3 Nghị định 45/2014 / NĐ – CP thì tiền sử dụng đất phải nộp so với trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể thực thi việc chuyển mục tiêu sử dụng đất, được xác lập theo diện tích quy hoạnh được chuyển mục tiêu sử dụng đất ; theo mục tiêu sử dụng đất ; và giá đất tính theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW nơi có đất phát hành. Căn cứ theo pháp luật tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014 / NĐ – CP thì tiền sử dụng đất mà mái ấm gia đình bạn phải nộp khi thực thi thủ tục chuyển mục tiêu sử dụng đất từ 235,7 mét vuông đất trồng cây nhiều năm sang đất ở được xác lập : Tiền sử dụng đất phải nộp = tiền sử dụng đất theo giá đất ở – tiền sử dụng đất theo giá đất nông nghiệp = ( 235,7 mét vuông x giá đất ở ) – ( 235,7 mét vuông x giá đất trồng cây nhiều năm )

tu-van-le-phi-chuyen-doi-dat-trong-cay-lau-nam-thanh-dat-o

Luật sư tư vấn luật đất đai trực tuyến miễn phí cho mọi khách hàng trên toàn quốc: 1900.6568

Trong đó, giá đất ở, giá đất trồng cây nhiều năm dùng để xác lập tiền sử dụng đất khi mái ấm gia đình bạn làm thủ tục chuyển mục tiêu sử dụng đất của 235,7 mét vuông đất trồng cây nhiều năm sang đất ở được xác lập theo Bảng giá đất vận dụng tại địa phương nơi có đất phát hành tại thời gian ra quyết định hành động được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng. Dựa trên thông tin bạn phân phối thì lúc bấy giờ bạn đang cư trú tại nơi có đất, đơn cử tại thôn Bạch Thạch, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố TP.HN, tuy nhiên, bạn lại không nói rõ, vị trí của phần đất mà mái ấm gia đình bạn dự tính chuyển mục tiêu sử dụng đất nằm ở vị trí đơn cử nào, cách trục đường giao thông vận tải hay không. Do vậy, trong trường hợp này, bạn cần địa thế căn cứ vào Bảng giá đất trên địa phận thành phố TP. Hà Nội vận dụng từ 01/01/2015 đến 31/12/2019, được phát hành kèm theo Quyết định 96/2014 / QĐ – Ủy Ban Nhân Dân của Ủy ban nhân dân thành phố TP.HN, và vị trí đơn cử của phần đất này để có sự xác lập đơn cử về giá đất ở, giá đất trồng cây nhiều năm, từ đó có sự xác lập về số tiền sử dụng đất phải nộp khi triển khai thủ tục chuyển mục tiêu sử dụng của 235,7 mét vuông đất trồng cây nhiều năm thành đất ở.

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *