Hướng dẫn cách tính thuế nhà thầu cho doanh nghiệp nước ngoài

Thuế nhà thầu gồm những loại thuế mà tổ chức triển khai, cá thể nước ngoài có phát sinh thu nhập trên cơ sở đáp ứng dịch vụ, sản phẩm & hàng hóa tại Nước Ta phải nộp. Theo đó, cách tính thuế nhà thầu được triển khai như sau :2.2. Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài là cá thể2.1. Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức triển khai

1. Các loại thuế nhà thầu nước ngoài phải nộp

1. Các loại thuế nhà thầu nước ngoài phải nộp

Theo Điều 5 Thông tư 103 / năm trước / TT-BTC, những loại thuế nhà thầu phải nộp :

Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài là một tổ chức triển khai kinh doanh thương mại Thuế giá trị ngày càng tăng ( GTGT ), thuế thu nhập doanh nghiệp ( TNDN )
Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài là cá thể kinh doanh thương mại Thuế GTGT, thuế TNCN

2. Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài

2.1. Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức

Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức triển khai kinh doanh thương mại thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm thuế GTGT, thuế TNDN theo hướng dẫn như sau :

2.1.1. Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế (phương pháp kê khai)

– Đối tượng và điều kiện áp dụng

Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế nhà thầu theo chiêu thức kê khai phải cung ứng đủ những điều kiện kèm theo nêu tại Điều 8 Thông tư 103 / năm trước :
+ Có cơ sở thường trú tại Nước Ta / là đối tượng người dùng cư trú tại Nước Ta ;
+ Có thời hạn kinh doanh thương mại tại Nước Ta theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành ;
+ Áp dụng chính sách kế toán Nước Ta, thực thi ĐK thuế và được cấp mã số thuế .

– Cách tính thuế GTGT, TNDN theo phương pháp kê khai

Thực hiện như so với những doanh nghiệp Nước Ta. Cụ thể, xem thêm tại :
+ Cách tính thuế giá trị ngày càng tăng
+ Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp
cach tinh thue nha thau nuoc ngoai
Hướng dẫn cách tính thuế nhà thầu nước ngoài (Ảnh minh họa)

2.1.2. Nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ tính trên doanh thu (phương pháp trực tiếp)

Đối tượng và điều kiện áp dụng

Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không cung ứng được một trong những điều kiện kèm theo nêu tại mục 2.2.1 nêu trên thì Bên Nước Ta sẽ nộp thay thuế cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài .

– Cách tính thuế GTGT, TNDN theo phương pháp trực tiếp

Cách tính thuế GTGT:

Căn cứ tính thuế là lệch giá tính thuế GTGT và tỷ suất % để tính thuế GTGT trên lệch giá .

Số thuế GTGT phải nộp =

Doanh thu tính thuế
GTGT

x Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên lệch giá

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Trong đó ,

Doanh thu tính thuế GTGT

Là hàng loạt lệch giá do cung ứng dịch vụ, dịch vụ gắn với sản phẩm & hàng hóa thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT mà nhà thầu nhận được gồm cả những khoản thuế phải nộp và những khoản ngân sách do Bên Nước Ta trả thay .

Xác định doanh thu tính thuế GTGT trong một số trường hợp cụ thể:

– Trường hợp lệch giá nhà thầu nhận được không gồm có thuế GTGT phải nộp thì lệch giá tính thuế GTGT phải được quy đổi thành lệch giá có thuế GTGT theo công thức :
– Trường hợp nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với nhà thầu phụ Nước Ta / nhà thầu phụ nước ngoài thực thi nộp thuế theo chiêu thức kê khai / nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo chiêu thức hỗn hợp để giao bớt một phần việc làm / hạng mục cho nhà thầu phụ :
Thì lệch giá tính thuế GTGT của nhà thầu nước ngoài sẽ không gồm có giá trị việc làm do nhà thầu phụ triển khai .
– Trường hợp nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với những nhà sản xuất tại Nước Ta để mua vật tư, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị triển khai hợp đồng và sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ Giao hàng tiêu dùng nội bộ, những khoản không thuộc khuôn khổ, việc làm theo hợp đồng nhà thầu :
Thì giá trị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ này không được trừ khi xác lập lệch giá tính thuế GTGT của nhà thầu nước ngoài .
– Trường hợp nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với nhà thầu phụ nước ngoài thực thi nộp thuế theo giải pháp trực tiếp thì Bên Nước Ta khai nộp thuế GTGT thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài theo tỷ suất % để tính thuế GTGT trên lệch giá .
Nhà thầu phụ nước ngoài không phải khai nộp thuế GTGT trên phần giá trị việc làm mà Bên Nước Ta đã khai nộp thay .
– Doanh thu tính thuế GTGT với trường hợp cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện đi lại vận tải đường bộ là hàng loạt tiền cho thuê .
Nếu lệch giá cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện đi lại vận tải đường bộ gồm những ngân sách do bên cho thuê trực tiếp chi trả ( bảo hiểm phương tiện đi lại, bảo trì, ghi nhận đăng kiểm … ) thì lệch giá tính thuế GTGT không gồm có những khoản ngân sách này khi có chứng từ thực tiễn chứng tỏ .
– Đối với dịch vụ giao nhận, kho vận quốc tế từ Nước Ta đi nước ngoài ( không phân biệt người gửi hay người nhận trả tiền ), lệch giá tính thuế GTGT là hàng loạt lệch giá nhà thầu nước ngoài nhận được không gồm có cước luân chuyển quốc tế phải trả cho hãng luân chuyển .
– Đối với dịch vụ chuyển phát quốc tế từ Nước Ta đi nước ngoài ( không phân biệt người gửi hay người nhận trả tiền dịch vụ ), lệch giá tính thuế GTGT là hàng loạt lệch giá nhà thầu nước ngoài nhận được .

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

Stt Ngành kinh doanh thương mại Tỷ lệ % để tính thuế GTGT
1 Dịch Vụ Thương Mại, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm ; thiết kế xây dựng, lắp ráp không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị 5
2 Sản xuất, vận tải đường bộ, dịch vụ có gắn với sản phẩm & hàng hóa ; thiết kế xây dựng, lắp ráp có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị 3
3 Hoạt động kinh doanh thương mại khác 2

Cách tính thuế TNDN

Số thuế TNDN
phải nộp

=

Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên lệch giá

Trong đó, 

Doanh thu tính thuế TNDN

Là hàng loạt lệch giá không gồm có thuế GTGT mà nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ những khoản thuế phải nộp. Doanh thu tính thuế TNDN được tính gồm có cả những khoản ngân sách do Bên Nước Ta trả thay nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài ( nếu có ) .

Xác định doanh thu tính thuế TNDN trong một số trường hợp cụ thể

– Trường hợp lệch giá Nhà thầu nhận được không gồm có thuế TNDN phải nộp thì xác lập như sau :
– Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Nước Ta hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực thi nộp thuế theo giải pháp kê khai hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo giải pháp hỗn hợp để giao bớt một phần giá trị việc làm ( khuôn khổ ) cho nhà thầu phụ :
Thì lệch giá tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài không gồm có giá trị việc làm do Nhà thầu phụ Nước Ta hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực thi .
– Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với những nhà sản xuất tại Nước Ta để mua vật tư nguyên vật liệu, máy móc thiết bị để triển khai hợp đồng và sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ để Giao hàng cho tiêu dùng nội bộ, tiêu dùng những khoản không thuộc khuôn khổ, việc làm mà Nhà thầu nước ngoài triển khai theo hợp đồng thì giá trị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ này không được trừ khi xác lập lệch giá tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài .
– Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ nước ngoài triển khai nộp thuế theo giải pháp trực tiếp thì Bên Nước Ta khai nộp thuế TNDN thay cho Nhà thầu theo tỷ suất % để tính thuế TNDN trên lệch giá .
– Nhà thầu phụ nước ngoài không phải khai nộp thuế TNDN trên phần giá trị việc làm mà Bên Nước Ta đã khai nộp thay .
– Doanh thu tính thuế TNDN so với trường hợp cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện đi lại vận tải đường bộ là hàng loạt tiền cho thuê .
– Doanh thu tính thuế TNDN của hãng vận tải biển nước ngoài là hàng loạt tiền cước thu được .
– Đối với dịch vụ giao nhận, kho vận quốc tế từ Nước Ta đi nước ngoài, ( không phân biệt người gửi hay người nhận trả tiền dịch vụ ), lệch giá tính thuế TNDN là hàng loạt lệch giá Nhà thầu nước ngoài nhận được không gồm có cước luân chuyển quốc tế phải trả cho hãng luân chuyển ( hàng không, đường thủy ) .
– Đối với dịch vụ chuyển phát quốc tế từ Nước Ta đi nước ngoài ( không phân biệt người gửi hay người nhận trả tiền dịch vụ ), lệch giá tính thuế TNDN là hàng loạt lệch giá Nhà thầu nước ngoài nhận được .

Tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu

Stt

Ngành kinh doanh

Tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu

1 Thương mại : phân phối, cung ứng sản phẩm & hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư, máy móc, thiết bị ; phân phối, cung ứng sản phẩm & hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư, máy móc, thiết bị gắn với dịch vụ tại Nước Ta { gồm có cả phân phối sản phẩm & hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ ( trừ trường hợp gia công sản phẩm & hàng hóa cho tổ chức triển khai, cá thể nước ngoài ) ; cung ứng sản phẩm & hàng hóa theo điều kiện kèm theo giao hàng của Các pháp luật thương mại quốc tế – Incoterms } 1
2 Dịch Vụ Thương Mại, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm, thuê giàn khoan 5
Dịch Vụ Thương Mại quản trị nhà hàng quán ăn, khách sạn, casino 10
Thương Mại Dịch Vụ kinh tế tài chính phái sinh 2
3 Cho thuê tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển 2
4 Xây dựng, lắp ráp có bao thầu hoặc không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị 2
5 Hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại khác, luân chuyển ( gồm có luân chuyển đường thủy, luân chuyển hàng không ) 2
6

Chuyển nhượng chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi, tái bảo hiểm ra nước ngoài, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm

0,1
7 Lãi tiền vay 5
8 Thu nhập bản quyền 10

2.1.3. Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu (phương pháp hỗn hợp)

Đối tượng và điều kiện áp dụng

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nếu cung ứng đủ điều kiện kèm theo :
– Có cơ sở thường trú tại Nước Ta, hoặc là đối tượng người tiêu dùng cư trú tại Nước Ta ;
– Thời hạn kinh doanh thương mại tại Nước Ta theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực thực thi hiện hành ;
– Và tổ chức triển khai hạch toán kế toán theo lao lý của pháp lý về kế toán .
=> Thì ĐK với cơ quan thuế để thực thi nộp thuế GTGT theo giải pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN theo tỷ suất % tính trên lệch giá tính thuế .

Cách tính thuế GTGT, thuế TNDN theo phương pháp hỗn hợp

– Thuế GTGT : Thực hiện như doanh nghiệp Nước Ta .

– Thuế TNDN: Tính theo phương pháp trực tiếp nêu tại mục 2.1.2 bên trên
 

2.2. Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân

– Thuế GTGT thực hiện theo quy định đối với nhà thầu nước ngoài là tổ chức kinh doanh  được nêu trên.

– Thuế TNCN : Cách tính thuế thu nhập cá thể cho người nước ngoài

Trên đây là cách tính thuế nhà thầu đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, nếu gặp vướng mắc liên quan, bạn đọc liên hệ tổng đài 1900.6192 để được giải đáp.

>> Thuế nhà thầu có được khấu trừ không?

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *